Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
35742 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). O oryentowaniu trasy i sprawdzaniu jej wymiarów kątowych za pomocą obserwacyi słońca. Odczyt inż. ... na posiedzeniu tygodniowem dnia 28 kwietnia 1896 (! zamiast: 1897) r. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, nakł. Towarzystwa Politechnicznego, I Związkowa Drukarnia, 1897,
35743 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). Stanowisko Mechaniki w dziedzinie wiedzy ludzkiej. Odczyt wstępny do wykładów Mechaniki napisał... (Odb. z Czasopisma Technicznego, 1893). Lwów, I Związkowa Drukarnia (na okładce: druk. J. Dankiewicza w Stanisławowie), b. r. (ok. 1893),
35744 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). Towarzystwo nauk ścisłych w Paryżu, jego początki i rozwój. (Nadb. z VI t. Prac Matematyczno-Fizycznych). Warszawa, Gebethner i Wolff, 1895,
35745 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). O wodociągach i kanalizacyi miast. Odczyty inż. ... w Tow. politech. lwow. (Odb. z Pamiętnika Towarzystwa Politechnicznego). Lwów, nakł. Tow. Politechnicznego, Druk. I Związkowa, 1897,
35746 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). Zasady rachunku różniczkowego i całkowego z zastosowaniami wyłożył w sposób przystępny dla początkujących ... inżynier cywilny, b. uczeń Szkoły politechnicznéj w Karlsruhe, licencjat nauk matematycznych paryzkiego fakultetu Sorbonny, professor mechaniki Szkoły wyższéj przygotowawczej w Paryżu. Tom I. Wiadomości wstępne, rachunek różniczkowy i zastosowania. Powiększony przypiskiem Wł. Trzaski (tj. Wład. Kretkowskiego) O wyznacznikach Nakładem Biblioteki Kórnickiej. Paryż, Księgarnia Luksemburska, Warszawa, Księgarnia M. Glücksberga, druk. Braci Rouge, Dunon i Fresné w Paryżu, 1870,
35747 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). Zasady rachunku różniczkowego i całkowego z zastosowaniami wyłożył w sposób przystępny dla początkujących. ... Tom II. Rachunek całkowy: Część Isza Całkowanie różniczek, zastosowania do ogólnéj teorji funkcyj, obliczania łuków, powierzchni i objętości, rachunku prawdopodobieństwa i metody najmniejszych kwadratów. Na czterech-setletnią rocznicę urodzin Kopernika. Nakładem Biblioteki Kórnickiej. Paryż, druk. Rouge, Dunon Fresné, 1873,
35748 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904).
35749 Folklor.
35750 Folkscajtung (Idysze). (Żydowska gazeta ludowa). Lwów, wyd. D. Salamander.
35751 Folley Karol.
35752 Folman Zygm.
35753 Folomrey Michel (pseud.).
35754 Foltański Konstanty ks. (1829—1880).
35755 Foltyn Fr.
35756 Folusiewicz I. Wyjaśnienie różnicy między rossyjskim i małoruskim dyalektem, tudzież o pisowni. Izsledowanije razliczija mieżdu rossijskom i mało-russkom narieczijami ot... Lwów, druk. A. B. Winiarza, 1850,
35757 Folwark.
35758 Folwarski Pankracy (bernardyn gwardian, zm. na Kalwarii w r. 1810). Śpiewnik. Kraków, druk. Macieja Dziedzickiego, 1802,
35759 Folz Julius. Einzeln- oder Genossenschaftseigentum? Ein Verzuch zur Lösung der Wohnungsfrage von ... Posen (Poznań) und Gnesen (Gniezno), Friedrich Ebbecke Buch und Kunsthandlung, Druck von Otto Fuhrmann in Stendal, 1900,
35760 Fołta Jan ks.
35761 Fomar Józef.
35762 Fomin Aleksander Iwanowicz (1713—1802).
35763 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Chemiia z zastosowaniem do sztuk i rzemiosł, ułożona przez ... Tom I. Obeymuiący wiadomości wstępne i naukę o ciałach prostych. Ze 4. tablicami na miedzi rytemi. Tom II. Obeymuiący naukę o ciałach złożonych Igo rzędu, z 1. tablicą na miedzi rytą. Tom III. Obeymuiący naukę o ciałach złożonych IIgo i IIIgo rzędu. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego 1827 (t. I)—1828 (t. II)—1829 (t. III),
35764 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Extrait de la description des eaux salines de Drouskéniki. B. m. b. r. (1838),
35765 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). O nieobchodimosti nauk dla uspiecha iskusstw i riemiesł. (Iz Żurnała Min. Nar. Prosw., 1853, nr 11.). B. m. b. r.,
35766 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Opisanie wody mineralnéy Druskienickiéy przez ... Radcę dworu, Prof. nadzw. chemii w b. Uniw. wileńsk. i ces. med. chirurg. Akad. Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1838,
35767 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Quelques remarques tirées des analyses des eaux de Kief. Moskwa, impr. de l'Université Imperial, 1857,
35768 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Riecz, czitannaja w Torżestwiennom Sobranii Impieratorskago Uniwiersitieta Sw. Władimira 10 Ijunia 1850 goda. Riecz o nie obchodimosti nauk dla uspiecha iskusstw i riemiesł, czitannaja ordin. profiessorom Fonbiergom. Kijew, w Uniwiersitietskoj Tipografii, 1850,
35769 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Słownik wyrazów chemicznych przez ... Wilno, nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, 1825,
35770 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Wiadomości początkowe chemii, ułożone dla klassy trzeciej szkół powiatowych, przez ... Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
35771 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Wykład nomenklatury Berzeliusza. Wilno, 1828.