Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
76113 Jabłoński Kazimierz Stanisław Jasieńczyk (ur. 1847). Dzieło objawienia Bożego! Świadectwo wstępne o boskiem namaszczeniu i posłannictwie na świat Każemira Stanisława Jasieńczyka Jabłońskiego z Leżajska, narodzonego r. p. 1847 dnia 4 marca z Honoraty Sozańskiej Adamowej Jabłońskiej, wydane na pamiątkę 44 roku jego posłannictwa, 1847—1891. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1890,
76112 Jabłoński Kazimierz Stanisław Jasieńczyk (ur. 1847). Angiolina urocze widmo prawdy. Przez 44. Lwów, nakł. autora, z Drukarni W. Manieckiego, 1895,
76111 Jabłoński Kazimierz.
76110 Jabłoński Karol.
76109 Jabłoński Kajetan (1815—1896).
76108 Jabłoński Kajetan (1815—1896). O życiu i pismach Franciszka Ksawerego hr. Gozdawa Giżyckiego. (Nadb. z Bibl. Warsz.). Warszawa, 1863,
76107 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Verlags-Verzeichniss des... Buch-Kunst- und Musikalienhäendl. in Lemberg. Lipsk, druk. Andra, 1845,
76106 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Spis książek nakładem i drukiem Waw. Pisza, księgarza i drukarza w Bochni wydanych, których także po oznaczonych cenach w księgarni…... we Lwowie dostać można. B. m. b. r. (Lwów, ok. 1850?),
76105 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Spis książek znajdujących się w księgarni Wawrzyńca Pisza w Bochni. B. m. b. r.,
76104 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Spis książek księgarni... Lwów, 1841—1845,
76103 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Spis dzieł sztuk pięknych znajdujących się w Księgarni... we Lwowie. Lwów, druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1856,
76102 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Spis Dzieł Polskich, Nowo-nadeszłych do księgarni Wawrzyńca Pisza w Bochni. B. m. b. r.,
76101 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Sammlung Polnischer und Polen angehender Münzen, Medaillen u. d. g., von Gold, Silber, Kupfer und anderem Metall, nebst einer kleinen Autographen-Sammlung wissenschaftl. und staatsverdienter Pohlen. Aus freuer Hand an die Meistbietenden, im Ganzen oder Theilweise gegen baare Bezahlung zu verkaufen. Lemberg, gedruckt bei Peter Piller, 1847,
76100 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Podpisy i wzory pism sławnych w Polsce osób. Począwszy od końca XV wieku aż do nowszych czasów, w naśladowaniach (faksymilach), z dołączeniem krótkich biografij. Zebrał i wydał ... Lwów, nakł. B. Jabłońskiego i Syna, 1840,
76099 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nakładem ... wyszły następujące dzieła... B. m. b. r. (Lwów, ok. 1852),
76098 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nakładem ... wyszły i są w każdej księgarni do nabycia... (Lwów), druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich, b. r. (ok. 1850),
76097 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nakładem ... wyszły następujące dzieła... B. m. b. r. (Lwów, ok. 1850),
76096 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nakładem ... wyszły następujące dzieła... (Ceny w mon. konw.) B. m. b. r. (ok. 1849),
76095 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nakładem... we Lwowie, wyszły następujące nowe dzieła... B. m. b. r. (Lwów, 1845?),
76094 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nowy Katalog. Lwów, 1861,
76093 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Katalog książek wydanych nakładem... we Lwowie. Lwów, druk. Zakł. nar. im. Ossolińskich, 1855,
76092 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Czwarty katalog tanich polskich książek. B. m. (Lwów), b. r.,
76091 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Drugi katalog tanich polskich książek znajdujących się w księgarni ... we Lwowie na placu Ferdynanda. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1847,
76090 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Pierwszy katalog tanich polskich książek. Lwów, druk. P. Pillera, 1847,
76089 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Dodatek do Spisu Książek nakładowych Wawrzyńca Pisza w Bochni wydanych. B. m. b. r. (ok. 1850),
76088 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nadzwyczajny dodatek. Trzeci katalog tanich polskich książek znajdujących się w księgarni... we Lwowie na placu Ferdynanda. B. m. (Lwów), druk. Zakł. narod. im. Ossolińskich, b. r. (ok. 1849),
76087 Jabłoński K.
76086 Jabłoński Juliusz (ur. 1863). Beitrag zur Aetiologie des Nabelschnurvorfalles. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburshülfe, welche nebst beigefügten Thesen mit Zustimmung der Hohen Medicinischen Fakultät der Königlichen Universität zu Greifswald am Sonnabend, den 15 ApriI 1893, Nachmittags ... Uhr, öffentlich verteidigen wird ... aus Posen. Greifswald, Druck von Julius Abel, 1893,
76085 Jabłoński Józef Aleksander N.
76084 Jabłoński Józef Aleksander N. Faculté de Médecine de Paris. Thèse pour le doctorat en médecine, presentée et soutenue le 7 juillet 1852, par J. A. N. Jablonski, né a Varsovie (Pologne) docteur en médecine, licencie en Droit. De l'anémie et de la chlorose (Hypémie et Hydrémie); Insister particulièrement sur le diagnostic de ces affections générales ou constitutionelles. Paris, Rignoux, imprim. de la Faculté de Médecine, 1852,