Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
35595 Florentyna i Wanda. Kucharka polska, zawierająca szkołę gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów, zebrana przez... Lwów, Maniecki, 1867,
6099 Barrot Jerzy. Wykład popularny sztuki malowania farbami wodnemi. Rzecz o krajo-widokach dla szkół, pensyi i prywatnéj nauki, przełożył Karol Balicki. Lwów, Maniecki, 1855,
4874 Bajki. Bajki podarok małym ditiam, Lwów, M. Poremba, 1865,
41900 Hala. Hala, komedya (po rusku). Lwów, M. Poremba, 1865,
86310 Kalendarze. Kalendarz powszechny gospodarski. Kalendarz powszechny gospodarski galicyjski. Lwów, M. Poremba, (1853—1855).
59113 Dumański Józef Zygmunt (1845—1871). Nieśmiertelni czyli Powstanie nad Bajkałem roku 1866. Lwów, M. F. Poremba, 1871,
47999 Hrebinka Jewhenij (1812—1848). Czajkowskyj. 2 tomy. Lwów, M. Dymet, 1864,
80826 Jednodniówka. Jednodniówka. Lwów, litografia Gazety Narodowej, (1880),
64564 Galiński Ludwik. Obraz Królestwa Galicyi w r. 1834 we względzie statystycznym i jeograficznym, poświęcony J. Ks. M. Arcyksięciu d'Este. Lwów, litogr. Pillera, 1835,
105691 Biblioteka Stenograficzna. Biblioteka Stenograficzna. Red. i wydawca Józef Poliński (miesięcznik). Lwów, litogr. Kostkiewicza, w 4ce. Rok I 1864 nrów IX (od kwietnia), str. 100, rocznie złr. 4. Rok 1865 nrów VII (do lipca), str. 52. Rok 1866 nrów III, str. 24 i alfabet str. VIII. Rok 1867 nrów XII, str. 78, złr. 1 c. w. 50 półrocznie. Rok 1868 nrów V str. 20. Rok 1869 nrów XII w 8ce, str. 92. Rok 1870,
26186 Dodatek. Dodatek do Statutów lwowskiego stowarzyszenia wzajemnej pomocy członków sztuki drukarskiej i powinowatych tejże, tyczący się funduszu do wspierania wdów i sierót po członkach stowarzyszenia, tłumaczenie z niemieckiego. Lwów, litogr. K. Pillera, 1861,
2752 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Dwa walce. Lwów, litogr. Bibl. Ossol., 1844.
51435 Karta hydrograficzna Galicyi. Karta hydrograficzna Galicyi, z izohyetami wykreślonymi w odstępach co 100 mm. opadu na r. 1889. (Dod. do Czasopisma Techn.). Lwów, litogr. A. Przyszlaka, 1890,
104206 Bełza Władysław (1847—1913). Hymn jubileuszowy na cześć króla Jana III Sobieskiego, ułożony z powodu obchodu 200 letniej rocznicy odsieczy Wiednia 12 września 1883. Lwów, litogr. A. Przyszlaka, (1883),
41497 H. J. Historya literatury polskiej. Lwów, lit. J. Serafinowicz, 1879,
99453 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). „Gdy się wilczysko w lesie żeniło”. Słowa Władysł. Syrokomli. Muzyka Henryka Jareckiego. (Echo. Jednodniówka wydana staraniem Tow. śpiew. „Echo” 1895). Lwów, lit. A. Przyszlaka, b. r. (1895),
15420 Chruszczowa-Sokolnikowa N. G. Upiory, powieść z rosyjskiego. (Biblioteka Najn. Powieści i Nowel, 3). Lwów, L. Fischer, Druk. Narodowa St. Maniecki i S-ka, 1900,
23627 Davis Harding. Złote serduszko. Przekład z angielskiego. Biblioteka najnowszych powieści i nowel, nr. 1. Lwów, L. Fischer, 1900,
2242 Andrieux Louis (1840–1931). Wspomnienia prefekta policyi. Tłumaczył z francuskiego Adin (Inlender Adolf). Lwów, Kurier Lwowski, 1887,
60505 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Studja estetyczne. Lwów, Księgarnia Wł. Bełzy, 1878,
37958 Fredro Aleksander (1793—1876). Ciotunia. Komedija w 3 Aktach wiérszem... (Odb. z wyd. Komedije, t. V, 1838). Lwów, Księgarnia Wilda (Eduard Winiarz), (Wiedeń, druk. A. Pichlera Wdowy), 1838,
69367 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Faust. (Biblioteka Mrówki, t. 84—86). Lwów, Księgarnia Polska; Sambor, druk. J. Czaińskiego, (1883),
75634 Izdebska Władysława z Rogozińskich (1829—1902). Naszyjnik Babuni. Komedyjka w jednym akcie wierszem uwieńczona nagrodą konkursową. (Biblioteka dziecinnych amatorskich teatrów t. II). Lwów, Księgarnia Polska, z I. Związkowej Drukarni, 1874,
85181 Kalendarz powszechny. Kalendarz powszechny na r. p. 1880. Lwów, księgarnia polska, I. Związkowa Drukarnia, 1880,
43330 Hausner Otto (1827—1890). O pojedynku. (Biblioteka Mrówki, tom 90). Lwów, Księgarnia Polska, I Związkowa Drukarnia, 1880,
43326 Hausner Otto (1827—1890). Mowa ... miana dnia 24 stycznia 1879 w parlamencie austrjackim. Lwów, Księgarnia Polska, I Związkowa Drukarnia, 1879,
23423 Darwin Karol (1809—1882). Dobór płciowy. Przetłumaczył z angielskiego za upoważnieniem autora Ludwik Masłowski. Tomów 2. Lwów, Księgarnia Polska, I Związkowa Drukarnia, 1875—1876,
69722 Grabowska Maria. Mały nauczyciel. Komedyjka dla dzieci w 2ch aktach, uwieńczona pierwszą nagrodą konkursową. (Biblioteka Dziecinnych Amatorskich Teatrów, tomik 1). Lwów, Księgarnia Polska, I Związkowa Drukarnia, 1874,
23514 Daudet Alfons (1840—1897). Królowie na wygnaniu, powieść, tom I i II. Lwów, Księgarnia Polska, I Związkowa Druk., 1880,
46490 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Jan Kochanowski w Czarnolesie. Powieść historyczna z XVI wieku, t. I—II. (Biblioteka Mrówki, 202—205 i 206—209). Lwów, Księgarnia Polska, Druk. Związkowa, (1885),