Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
35712 Foege O. R.
35713 Fogelberg Iv.
35714 Fogelmann Wincenty (zm. 1860). Zdobycie Kazanu, czyli Zwycięstwo nad Tatarami w roku 1552, powieść historyczna z tradycyi ludowej w Kazanie, wierszem napisana przez... Lwów, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1861,
35715 Fogelweder Stanisław ks. (1525—1603).
35716 Fogg George Gilman (1813—1881). Réponse de la Légation des Etats Unis en Suisse à l'occasion de l'Adresse de l'Emigration Polonaise. (Z datą: Berne, le 7. Juin 1865),
35717 Fogg George Gilman (1813—1881).
35718 Fogl Henryk.
35719 Foglár Ludwik (1819—1865).
35720 Fogt A.
35721 Fogt Flor. Karol. Theses ex omnibus universi juris ac scientiarum politicarum partibus pro consequenda laurea Doctoris. Leopoli,
35722 Fohl Leopold. Die Schlacht bei Waldau- Liegnitz am 27. August 1452 und der Aufstand der Liegnitzer Gemeinde vom 24. Juni 1454. Reimchronik mit Zusaetzen, Anmerkungen und einem, den Verlauf des Liegnitzer Lehnstreits behandelnden Nachtrage von... Liegnitz (Legnica), Druck von Carl Seyffarth. 1899,
35723 Foi Eugenia (mylnie).
35724 Foi (de Saint) Charles. De Saint Foi Charles,
35725 Foichtinger J.
35726 Foignet.
35727 Foissac Piotr (ur. 1801). Meteorologia, czyli Nauka o zjawiskach w powietrzu dostrzeganych, o ich związku i wpływie na królestwo organiczne, a głównie na człowieka, napisał... przełożył z franc. Jan Baranowski. Tom I—II. Warszawa, H. Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1858,
35728 Foissac Piotr (ur. 1801).
35729 Fójcik Wiktor.
35730 Fok Jan (1806—1849).
35731 Fokkelman Jan Karol (1793—1867).
35732 Fokman K. ks.
35733 Folakowski Emil. O uprawie winogradu. Napisał ... (Odb. z Bartnika Postępowego). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, nakł. redakcji Bartnika Postępowego, Druk. im. Szewczenki, 1886,
35734 Folakowski Emil. O uprawie winogradu z uwzględnieniem stosunków klimatycznych kraju naszego. Napisał ... Lwów, nakł. redakcji Bartnika Postępowego, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1897,
35735 Folakowski Emil.
35736 Folcieri Gianantonio. Canto alla Polonia. Brescia, Venturini, 1863,
35737 Foley J. (biskup w Detroit Mich.).
35738 Foley Karol (1861—?). Życie w cieniu. Nowela przez... (Biblioteka Wieku, t. XXIV). Warszawa, druk. Wieku, 1892,
35739 Folge. In Folge des eingeführten Belagerungszustandes...,
35740 Folie Franciszek (1833—1905).
35741 Folkierski Władysław (prof. Uniwersytetu w Limie; 1842—1904). Kolej Chabówka-Zakopane i udział kraju w budowie kolei lokalnych. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, nakł. Towarzystwa Politechnicznego, I Związkowa Drukarnia, 1900.