Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
74680 Instrukcja o środkach. Instrukcja o środkach, jakie należy przedsiębrać przeciwko księgosuszowi. Przewodnik dla ludu wiejskiego. (Warszawa, 1872);
74679 Instrukcja w sprawie. Instrukcja w sprawie dyspens małżeńskich (Poznań, 1880);
74678 Instrukcja do robienia spostrzeżeń. Instrukcja do robienia spostrzeżeń meteorologicznych i innych pożytecznych w przedmiocie Fizyki i zapisów;
74677 Instrukcja o sporządzaniu. Instrukcja o sporządzaniu wykazów statystycznych przez Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin — przyjęta przez Kommissję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych na posiedzeniu dnia 17/29 Grudnia 1847 roku. (Warszawa, 1848),
74676 Instrukcya do sporządzania. Instrukcja do sporządzania i sprawdzania List stanu służby Urzędników i Officyalistów cywilnych. (Tłumaczenie z rossyjskiego). (Z datą: Warszawa 27 XII (8 I) 1849/50),
74675 Instrukcya do sporządzenia. Instrukcya do sporządzenia spisu domów i budowli z wykazaniem pobieranego z nich dochodu;
74674 Instrukcja o sposobie sporządzania. Instrukcja o sposobie sporządzania nowych spisów majątku duchownego wyznania rzymsko- katolickiego. (Z datą: Warszawa 5 (17) XII 1856),
74673 Instrukcja do spisu. Instrukcja do spisu, klasyfikacji i poboru podatku osobistego. (Senat Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu). (Kraków, 1817),
74672 Instrukcja do spisu. Instrukcja do spisu ognisk w miastach (prócz Warszawy), we wsiach, osadach i innych posiadłościach Królestwa Polskiego. (Z datą: Warszawa 18 (30) VIII 1849),
74671 Instrukcja do spisu. Instrukcja do spisu dochodu z domów po miastach 1go, 2go i 3go rzędu. Warszawa, 1857,
74670 Instrukcja o spisie. Instrukcja o spisie i zaciągu wojskowym z dnia 19 grudnia 1839 roku;
74669 Instrukcya do spisania. Instrukcya do spisania kadastru koni, WW. Podprefektom i wykommenderowanym oficerom służąca. B. m., 1811,
74668 Instrukcja dla Smarowników. Instrukcja dla Smarowników drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej. Warszawa, druk. Noskowskiego, (1882),
74667 Instrukcja dla smarowników. Instrukcja dla smarowników stacyjnych i pociągowych drogi żelaznej Nadwiślańskiej (Warszawa, 1881);
74666 Instrukcja dla służby. Instrukcja dla służby zdrowia przy drogach żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
74665 Instrukcja dla miejskiej służby. Instrukcja dla miejskiej służby sanitarnej we Lwowie. Lwów, Druk. Narodowa W. Manieckiego, (1876),
74664 Instrukcja dla służby. Instrukcja dla służby mającej obowiązek czuwania nad zachowaniem środków ochraniających od wniesienia zarazy księgosuszu w obręb Królestwa Polskiego (Warszawa, 1864);
74663 Instrukcja dla służby. Instrukcja dla służby w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie. Kraków, nakł. Muzeum XX. Czartoryskich, Drukarnia Uniw. Jagiell., 1889,
74662 Instrukcja dla służby. Instrukcja dla służby drogi żelaznéj warszawsko-terespolskiéj o rodzaju, znaczeniu i użyciu sygnałów. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1879,
74661 Instrukcja dla służby. Instrukcja dla służby drogi żelaznej Warszawsko-Terespolskiej o rodzaju znaczeniu i użyciu sygnałów. Warszawa, druk. J. Lebensona, (1866),
74660 Instrukcja.
74659 Instrukcya służby. Instrukcya służby frontowej artylleryi. Paryż, w Księgarni Polskiej, w drukarni L. Martinet, 1856,
74658 Instrukcya dla służących. Instrukcya dla służących prywatnych pełniących obowiązki stróżów domów (1889);
74657 Instrukcya dla Ślusarzów. Instrukcya dla Ślusarzów Mostowych (Warszawa, 1887);
74656 Instrukcya dla skontrujących. Instrukcya dla skontrujących kasy gmin i zakładów gminnych. (Lwów), I. Drukarnia Związkowa, (ok. 1880),
74655 Instrukcya dla skontrujących. Instrukcya dla skontrujących kasy, zakłady krajowe, lub urzędy wykonawcze. (Lwów), druk. K. Pillera, 1866,
74654 Instrukcya wedle ktorey wszyscy do składania. Instrukcya wedle ktorey wszyscy do składania Rachunkow z szafunku Grosza Publicznego obowiązani, stosować się maią (Kraków, 1817);
74653 Instrukcya dla sióstr. Instrukcya dla sióstr Diakonis czynnych w Szpitalu Ewangelickim w Warszawie. (Warszawa), druk. Zawiszewskiego, (1887),
74652 Instrukcyia Na Sieczkarnie. Instrukcyia Na Sieczkarnie, z Fabryki Kraiowéy Thos M. et. A. Evans. (B. m. b. r.);
74651 Instrukcja dla Sekwestratorów. Instrukcja dla Sekwestratorów Miasta Warszawy. (Z datą: Warszawa 7 III 1832),