Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
35683 Flugschrift. Nr 1 des All-Deutschen Verbandes (1894),
35684 Flürscheim Michał.
35685 Fluse P. L'Aigle de la Pologne, chant national, paroles de... Paris, 1864,
35686 Flygare Emilie.
35687 Fly-Sheets. Fly-Sheets Tucker's political. Containing Palmerston and Poland. War for Russia-not against Russia. Louis Napoleon-Russia-Circassia... The invasion of the Crimea... To which is appended reports of the subcommittee of the Newcastle-on-Tyne association for watching the war. T. I, Ner 1—11. T. 2, Ner 1—3. London, 1855,
35688 Fłorinskij Timofiej. Lekcyi po sławianskomu jazykoznaniju... ordinarnago profiessora Impieratorskago Uniwiersitieta sw. Władimira i czlena korriespondienta Jugosławianskoj Akadiemii Nauk i Chudożestw w Zagriebie, Czeszskago Korolewskago Obszczestwa Nauk w Pragie i b. Sierbskago Uczennago Obszczestwa w Biełgradie. Czast' pierwaja. I. Wwiedienije. II. Jugozapadnyje sławianskije jazyki (bołgarskij, sierbo-chorwatskij i słowinskij). Kijew, Tipografija Impieratorskago Uniwiersitieta sw. Władimira, W. I. Zawadskago, 1895,
35689 Fłorinskij Timofiej. Zamietki o nowych trudach po sławianskoj fiłołogii i istorii. Ottisk iz Uniwiersitietskich Izwiestij 1887 g. Pieczatano po opriedieleniju Sowieta Uniwiersitieta sw. Władimira. Kijew, w Uniwiersitietskoj Tipografii, (1887),
35690 Fłys Teodor.
35691 Foà Edward (1862—1901). Polowanie na grubego zwierza w Afryce środkowej, w przekładzie Gustawa Dólińskiego (!), z przedmową Juliana Ochorowicza. Tom I—II. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, 113 i 114). Warszawa, druk. Biblioteki Dzieł Wybor., (1899),
35692 Foa (de) Eugenia (z domu Rodrigues-Gradis; ok. 1798—1853). Contes historiques pour la jeunesse, par Mme... Jean-Jacques Rousseau, Sainte Victoire, Jacques Cook, les Elèves d' Écouen, Antoine Galland, Wolfgang Mozart, les Deux soeurs d' Écouen, Marie Leczinska, Marietta Tintorella. Paris, Desforges, (1843),
35693 Foa (de) Eugenia (z domu Rodrigues-Gradis; ok. 1798—1853). Contes historiques, pour la jeunesse, petits princes et petites princesses (Marguerite de Provence, mme Isabelle de France, Anne de Bretagne, Louise de Lorraine, Louis XIV enfant, Marie Leszczinska, mme Louise de France, Louis XVII), nouvelle édition. Saint-Denis et Paris, libr. Delarue, impr. Bouillant, 1890,
35694 Foa (de) Eugenia (z domu Rodrigues-Gradis; ok. 1798—1853). Petits princes et petites princesses, contes historiques dédiés à la jeunesse, par feu Mme... Marguerite de Provence, Mme Isabelle de France, Anne de Bretagne, Louise de Lorraine, Louis XIV enfant, Marie Leczinska, Mme Louise de France, le Petit roi captif. Paris, A. Bédelet. (1858),
35695 Foa (de) Eugenia (z domu Rodrigues-Gradis; ok. 1798—1853). Powieści historyczne z pism pośmiertnych tłóm. Emilia Lejowa. Warszawa, druk. Feliksa Burzyńskiego, 1881,
35696 Foa (de) Eugenia (z domu Rodrigues-Gradis; ok. 1798—1853). Mały Robinson paryzki. Powieść dla dzieci przez... przełożona z francuzkiego przez Teofila Nowosielskiego. Z ryciną. Warszawa, W. Rafalski, druk. Aleksandra Ginsa, 1857,
35697 Foa (de) Eugenia (z domu Rodrigues-Gradis; ok. 1798—1853).
35698 Focht N. A. Kratkaja istorija 18-go piechotnogo Wołogodskogo połka (1803—1897 gg.). Żytomir, 1898,
35699 Focht (Fon-). Fon-Focht. Polewaja służba po awstrijskomu ustawu. S czertieżami. Gienieralnago Sztaba Połkownika Fon-Focht. Izdanije wtoroje. Warszawa tip. O. Filipowicza (prieżdie O. Biergiera), 1890,
35700 Focjusz (Photios, patriarcha Konstantynopola; ok. 820—891).
35701 Fock Otto (1819—1872). Rügen'sch-Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhunderten. I. Rügen 1168. Mit einer Karte der alten Rügen und einem Grundriss von Arkona. Von... Leipzig, Verlag von Veit & Comp., Druck von Otto Wigand, 1861,
35702 Fock Otto (1819—1872). Der Socinianismus nach seiner Stellung in der Gesammtentwicklung des christlichen Geistes, nach seinem historischen Verlauf und nach seinem Lehrbegriff dargestellt von... Abtheilung 1—2. Kiel, Carl Schröder et Comp., gedruckt bei C. F. Mohr, 1847,
35703 Focke W. O.
35704 Födisch Johann Nep. Prolog zur feyerlichen Enthüllung des Monumentes für Weiland Seiner Majestät Kaiser Franz I in Stanislau am 13 May 1838. Verfasst von... Stanislau, gedruckt mit Pillerschen Lettern, (1838),
35705 Fodor Joseph.
35706 Foe (De). De Foe,
35707 Foe Förstemann E.
35708 Fogarty Thomas J.
35709 Fogazzaro Antoni (1842—1911). Malombra. Powieść... tłomaczona z włoskiego przez Szet. z przedmową W. Marrené-Morzkowskiej. Tom 1—2. (Biblioteka Dzieł Wyborowych, 165—166). Warszawa, druk. A. T. Jezierskiego, (1900/1),
35710 Fogazzaro Antoni (1842—1911). Dawny światek, Piccolo mondo antico, powieść tłóm. z włos. za pozwoleniem autora przez M. Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, druk. Czasu, 1898,
35711 Fogazzaro Antoni (1842—1911).
35712 Foege O. R.