Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
76173 (Jacewicz Róża z Gietowttów). (Nekrolog ..., inc: „M. Vous etes prié ...”, z datą: 21 VII 1877). B. m. (Paryż), J. Lourdot, b. r. (1877),
76172 Jacewicz Onufry (1800—1836).
76171 Jacewicz Marguerite.
76170 Jacewicz Józef.
76169 (Jacewicz Jan, zm. 1858). (Nekrolog .... inc: „M. Madame Veuve Jacewicz...”, z datą: 1 IV 1858). B. m. (Paryż), Lith. J. Frement, b. r. (1858),
76168 (Jacewicz Ignacy, zm. 1864). (Nekrolog..., inc: ,,M. M-e V-ve Marguerite Jacewicz. ..”, z datą: 21 VIII 1864). B. m. (Paryż), imp. J. Lourdot, b. r. (1864),
76167 Jacewicz Ignacy. Thèse pour le Doctorat en Médecine présentée et soutenue le 26 août 1856, Par ... né à Telsze (Pologne). Élève des Hôpitaux Etude sur l'hérédité de la syphilis. Le candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical. (Faculté de Médecine de Paris N° 230). Paris, Rignoux, imprimeur de la faculté de médecine, 1856,
76166 Jacewicz Ignacy. Głos J. W. ..., V. Marszałka Powiatu Telszewskiego, miany na Sessyi Zgromadzenia Szlacheckiego Gubernii Wileńskiéy, dnia 31 Stycznia 1817 roku. Wilno, 1817,
76165 Jacenty.
76164 Jacenta, siostra.
76163 Jacek ze Śliwna (pseud.).
76162 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257).
76161 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Żywot św. Jacka, kapłana wyznawcy. Warszawa, druk. Czerwińskiego, 1898,
76160 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Żywot św. Jacka, kapłana wyznawcy. Warszawa, 1883,
76159 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Żywot Świętego Jacka. Lwów, nakł. Alfreda Młockiego, Drukarnia Narodowa Manieckiego, 1868,
76158 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Regułka Bractwa świętego Jacka Odrowąża, Patrona kraju naszego i miasta Krakowa. Kraków, druk. Wł. Jaworskiego, 1869,
76157 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Pamiątka trzechsetnej rocznicy kanonizacji św. Jacka, 1594—1894. Kraków, nakł. redakcyi Słowa prawdy, druk. A. Słomskiego i Sp., 1894,
76156 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Pamiątka uroczystego poświęcenia pomnika i statui Ś. Jacka w Wilnie na przedmieściu Pohulance 1843 roku 22 dnia miesiąca Sierpnia. Warszawa, druk. XX. Missyonarzy u świętego Krzyża, 1844,
76155 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Odpust zupełny, przez Ś. Stolicę Apostolską udzielony, z powodu sześciu-wiekowéj uroczystości Ś. Jacka W. P. K. P. Zakonu Kaznodziejskiego, przypadający 16 Sierpnia 1857 roku. Kraków, druk. K. Budweisera i Spółki, 1857,
76154 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Nabożeństwo do Ś. Jacka Odrowąża, odnowione na sześćset-letnią rocznicę zejścia Wielkiego Wyznawcy, Założyciela Kaznodziejskiego Zakonu na Północy i tych krajów apostoła z powodu zupełnego odpustu udzielonego najmiłościwiej na ten czas od Ojca S. Piusa IX dla większéj chwały Pana Boga, dla poprawy i upamiętania grzeszników, ku podwyższeniu śgo Kościoła i ku odbudowaniu kościoła Trójcy Ś. Ś. Ś. Kraków, druk. Czasu, 1857,
76153 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Litania do świętego Jacka Opiekuna Królestwa Polskiego. B. m. b. r. (ok. 1880),
76152 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Jubileusz świętego Jacka w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Poznańskiego). Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, b. r. (1857),
76151 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). Forma susceptionis ad piam unionem S. Hyacinthi Odrowąż Confessoris Ordinis Praedicatorum. Kraków, Drukarnia Uniwersytecka, 1872,
76150 (Jacek Odrowąż św.; dominikanin ur. przed r. 1200, zm. 1257). O Bractwie św. Jacka Odrowąża, Patrona kraju naszego i miasta Krakowa, Wyznawcy zakonu ś. o. Dominika. Kraków, nakł. o. Dominikanów, druk. J. Bensdorfa, b. r. (ok. 1870),
76149 Jacek Liberyusz ks.
76148 Jacek (o. reformata).
76147 Jaccoud Sigismond (1830—1877).
76146 Jaccoud Sigismond (1830—1877). O zakłóceniach mowy w chorobach nerwowych (Aphasia, Alalia). Przekład z francuskiego. (Wykłady kliniczne nr. 1.). Warszawa, druk. Karola Kowalewskiego, 1874,
76145 Jaccoud Sigismond (1830—1877). Wykład patologii szczegółowej. Przekład z siódmego wydania francuzkiego z roku 1883. Dzieło ozdobione drzeworytami i tablicami chromolitograficznemi. Tom I. (Na drugiej karcie tytułowej:) Wykład patologii szczegółowej. Tom pierwszy. I Sprawy chorobowe ogólne. Przełożył Dr. Aleksander Fabian. II. Choroby układu nerwowego. Choroby mózgowia przełożyli Drr. Fran. Jawdyński i Hen. Nussbaum. Choroby rdzenia kręgowego. Choroby nerwów troficznych. Choroby nerwów obwodowych. Nerwice ogólne (neurozy). Przełożył Dr Aleksander Stockman. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1884,
76144 Jaccoud Sigismond (1830—1877). Rzucawka i mocznica. (Eclampsia et Uraemia, Patogenia i Terapia). Przełożył Ot. Szrejber. (Wykłady kliniczne nr 2). Warszawa, Drukarnia Gazety Lekarskiej, 1874,