Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
35622 Florian (de) Jan Piotr Claris (1755—1794). Seliko,
35623 Florian (de) Jan Piotr Claris (1755—1794). Wilhelm Tell, czyli Helwecya wolna. Dzieło pośmiertne Floryana, z przyłączeniem iego życia, z Francuzkiego, z iednym kopersztychem tłómaczone przez Tomasza Rudnickiego. Warszawa, druk. Zawadzkiej Wdowy, wyd. staraniem Cypr. Godebskiego, 1804,
35624 Florian (de) Jan Piotr Claris (1755—1794).
35625 Floriana św. kościół na Kleparzu.
35626 Floriańska Brama w Krakowie.
35627 Floriański Psałterz.
35628 Floriański Władysław.
35629 Floericke Curt Ehrenreich. Versuch einer Avifauna von Preussisch-Schlesien. I Teil. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der Universität Marburg eingerichtet von... Marburg, Universitäts-Buchdruckerei (C. L. Pfeil), 1892,
35630 Florida Pietro.
35631 Florjan.
35632 Florkiewicz Feliks.
35633 Florkiewicz Józef Ozdoba.
35634 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816). List otwarty... do Szanownych Posłów Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. K. Krakowskiém. (Z datą: Młoszowa, d. 3 kwietnia 1875). (Kraków), druk. L. Paszkowskiego, nakł. autora, (1875),
35635 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816). List otwarty... do Szanownéj Redakcyi „Czasu”. Kraków, czcionkami Kraju, 1872,
35636 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816). Krótki historyczny opis zamku młoszowskiego w ziemi krakowskiej. (Odb. z Wieńca z r. 1880). Lwów, nakł. autora, druk. Karola Budweisera, 1881,
35637 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816). Projekt organizacyi gminnej do potrzeb Galicyi z W. X. Krak. zastosowanej, skreślił... Kraków, druk. Czasu, 1861,
35638 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816). Traktat o małżeństwie domniemanem, skreślił... członek towarzystwa naukowego krakowskiego i innych towarzystw uczonych. Kraków, druk. Kraju, 1872,
35639 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816). Julius Graf Ozdoba Florkiewicz. B. m. b. r.,
35640 Florkiewicz Juliusz Ozdoba (ur. 1816).
35641 Florkiewicz Kajetan (1769—1839).
35642 Florkiewicz Kajetan (1769—1839), Mieroszewski. Uwiadomienie (Senatu Wolnego Miasta Krakowa dotyczącego urządzania loterii; z datą: Kraków 22 V 1816),
35643 Florkiewicz Paweł (prof. krakowskiego Instytutu Technicznego). Tabelle służące do zamiany nowych krakowskich miar długości, obiętości i ciężaru na odpowiadające im miary krajów Ościennych w handlu używanych i nawzaiem do zamiany miar krajów ościennych na miary krakowskie nowe. Kraków, druk. Daniela Edwarda Friedleina, 1841,
35644 Florkiewicz Paweł (prof. krakowskiego Instytutu Technicznego). Wiadomość o nowych miarach w Wolném Mieście Krakowie i jego okręgu zaprowadzonych tudzież wyrażenie stosunków wypadających z porównania ich z miarami krajów ościennych i znaczniejszych państw europejskich (w: Programma popisów rocznych w Instytucie Technicznym w Krakowie, 1838),
35645 Florkiewicz Władysław (1834—1902). O klimacie górskim Podhala tatrzańskiego i stacyi klimatycznej w Zakopanem przez... Rzecz osnuta na uwagach przeznaczonych dla Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie w r. 1894. (Odb. z Medycyny). Warszawa druk. K. Kowalewskiego, 1894,
35646 Florkiewicz Władysław (1834—1902). Trzy przypadki powikłanego przymiotu spóźnionego, syphilis tarda. Opisał... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Ziemkiewicza, 1885,
35647 Florkiewicz Władysław (1834—1902). Kilka uwag nad objawami promiennicy u ludzi, actinonomycosis hominis. Przez D-ra... Odczyt z V Zjazdu lekarzy i przy rodników polskich we Lwowie. (Odb. z Medycyny, 1888). Warszawa, druk. Marii Ziemkiewicz, (1889),
35648 Florkiewicz Władysław (1834—1902). Uwagi i spostrzeżenia z zakresu etiologii ropnego zapalenia wątroby, hepatitis suppurativa. Podane przez D-ra... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1887,
35649 Florkiewicz Władysław (1834—1902).
35650 Florkiewicz Władysław (1834—1902) i Rogowicz J. Przypadek przybłoniaka szyi macicznej. Epithelioma colli uteri. Spostrzegany i opisany przez d-rów... (Odb. z Medycyny, 1883). (Warszawa), druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, (1883),
35651 Florkiewiczowa Magdalena z Rychlińskich (zm. 1847).