Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
76263 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pomysły do poznania zasad języka polskiego. Przez ... Warszawa, (nakł. autora), druk. Józefa Ungra, 1858,
76262 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Podarek dziatkom polskim z pozostałych pism ś. p. ... Warszawa, w Drukarni Gazety Polskiej, 1862,
76261 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pisma różne wierszem ... Warszawa, nakł. autora, druk. Stanisława Strąbskiego, 1853,
76260 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pieśń narodowa. Na notę: Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy. B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
76259 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pieśń narodowa z towarzyszeniem fortepianu, muzyka Dobrzyńskiego, słowa J. Jachowicza. Warszawa, 1831,
76258 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pamiątka dla Eryczka przez... Tomik Pierwszy. Wydanie wtóre przyozdobione ryciną. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1846,
76257 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pamiątka dla Eryczka przez ... Tomik Pierwszy. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1846,
76256 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pamiątka dla dobrych dzieci. Wybór z mało rozpowszechnionych poezyjek ... Warszawa, druk. B. Kopczyńskiego, 1891,
76255 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Pamiątka dla Dobrych Dzieci. Płock, nakł. i druk. Karola Kuliga, 1827,
76254 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Ojciec do syna rolnika wiersz przez ... Warszawa, w drukarni Alexandra Ginsa, 1853,
76253 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Siedem obrazków z życia Jezusa przez ... Z ryciną. Warszawa, druk. Alexandra Ginsa, 1855,
76252 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Nauka w zabawce. Dziełko dla dzieci przez ... Warszawa, nakł. autora, druk. Gałęzowskiego i Komp., 1829,
76251 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Myśli o krzyżu przez ... Krzyż zbawienie nasze. Warszawa, Drukarnia Alexandra Ginsa, 1856,
76250 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Listy Jachowicza do Szczepańskiego, ogłoszone w stuletnią rocznicę urodzin obu pedagogów. (Odb. z Rocznika Samborskiego). Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 1896,
76249 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Książka dla rzemieślnika przez ... Warszawa, w Księgarni J. Klukowskiego, druk. Gazety Codziennej, 1855,
76248 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Książeczka dla Stefcia przez ... Z ryciną. Warszawa, w drukarni Alexandrs Ginsa, 1855,
76247 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Kościelny w dzień Wielkiej-Nocy. Obrazek przez ... (Z niemieckiego). Warszawa, Drukarnia J. Jaworskiego, 1855,
76246 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Kalendarzyk dla dzieci przez ... na rok 1848, 1849);
76245 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Elementarz z materyałów przez ś. p. .. przygotowanych ułożony i drzeworytami ozdobiony. Warszawa, nakł. J. Błaszkowskiego księgarza, druk. Alexandra Ginsa, 1858,
76244 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Czytania Józi, dziełko przeznaczone dla młodych dziewczynek mianowicie między 10 a 12 rokiem. Przez ... Warszawa, nakł. Franciszka Spiessa i Spółki, druk. H. Hirschla, & M. Schindela, 1847,
76243 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Ćwiczenia pobożne dla dzieci, rozwijające myśl przez ... Z ryciną. Warszawa, w Drukarni Alexandra Ginsa, 1857,
76242 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Nowe bajki, przypowieści i epigrammata, przez... Warszawa, nakł. Merzbacha, druk. Jana Cotti, 1866,
76241 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Bajki przypowiastki i powieści... Wydanie trzecie. Powtórnie pomnożone, przyozdobione ryciną. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego, 1827,
76240 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Bajki i Powieści... Płock, druk. Karola Kuliga, 1824, {Wydanie powtórne znacznie pomnożone z przyłączeniem ryciny litografowanéj i stosownych ozdób drukarskich. Warszawa, w Drukarni Łątkiewicza, 1826,}
76239 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Stanisława Jachowicza bajki, powiastki i pieśni zebrał, wstępem o życiu i pracach autora poprzedził Dr. F. Majchrowicz. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, w Drukarni i Litografii Pillera i Spółki, 1896,
76238 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Bajki i powiastki... Wydanie ozdobione 24 drzeworytami według rysunku W. Gersona. Petersburg, nakł. i druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1860,
76237 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Bajki i powiastki... Wydanie ósme. Tom pierwszy. Warszawa, nakł. Księgarni J Błaszkowskiego, druk. Aleksandra Ginsa, 1871,
76236 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Bajki i powiastki... Tom IV. (Na karcie przedtytułowej tytuł: Nowe bajki i powiastki...). Warszawa, nakł. autora, druk. Stanisława Strąbskiego, 1847,
76235 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Bajki i powiastki ... w illustrowanéj edycyi z 24 drzeworytami, rysunku J. Kossaka, W. Gersona, H. Pikarda, H. Pilatego. Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, druk. Wincentego Kirchmayera, 1871,
76234 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Bajki i powiastki, z 24 drzeworytami w tekście. Kraków, nakł. A. Nowoleckiego, druk. Czasu, 1871,