Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
76293 Jachowski.
76292 Jachowski.
76291 Jachowiczowa Antonina z Ośmiałowskich (1806—1871).
76290 Jachowiczowa Antonina z Ośmiałowskich (1806—1871). Przewodnik dla wieku dziecinnego na cały rok. Przez Antoninę J……. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Max. Chmielewskiego, 1839,
76289 Jachowiczowa Antonina z Ośmiałowskich (1806—1871). Pierwsze nauczki dla Tadzia przez Antoninę J….. Warszawa, nakł. Gustawa Sennewalda, druk. Maxymiliana Chmielewskiego, 1839,
76288 Jachowiczowa Antonina z Ośmiałowskich (1806—1871). Dobra ciotka i dzieci osierocone. Powieść moralna przez A. J. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i Komp., 1834,
76287 Jachowiczowa Antonina z Ośmiałowskich (1806—1871). Abecadło polskie z kwiateczkami dla dzieci lubiących takowe pielęgnować ułożone przez Antoninę J.... Kraków, nakł. i druk. Daniela Edwarda Friedleina, 1840,
76286 Jachowicz Stanisław (1796—1857) i Krasicki Ignacy. Fables choisies de Stanislas Jachowicz. Première partie. Traduction en vers par Leclère et Rollinat. Varsovie, (Glücksberg), Imprimierie de Charles Kowalewski, 1860,
76285 Jachowicz Stanisław (1796—1857).
76284 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Stanisław Jachowicz. Warszawa, nakł. Aleksandra Lewińskiego księgarza, w Drukarni przy ul. Daniłowiczowskiej Nr 495a, 1862,
76283 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Źródełko w Saskim Ogrodzie. Wydanie powtórne na korzyść Szkółki Towarzystwa Dobroczynności wytłoczyli swym nakładem pracujący w Drukarni Gazety Porannej. B. m. b. r. (Warszawa ok. 1890),
76282 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Źródełko w Saskim Ogrodzie. Rozmowa. Na korzyść szkółki Towarzystwa Dobroczynności. Warszawa, 1841,
76281 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Zabawki dla małych dzieci. Warszawa, 1837.
76280 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Zabawka abecadłowa przez ... Warszawa, nakł. autora, druk. Stanisława Strąbskiego, 1848,
76279 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Wierszyki moralne. Przez ... Warszawa, Sennewald, druk. Alexandra Ginsa, 1856,
76278 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Wiązanka z dziejów Polski. Spuścizna po ś. p. ... Uzupełniona przez Sewerynę Duchińską i Kazimierza Glińskiego. Ozdobiona portretami królów z rysunków Aleksandra Lessera. Kraków (G. Gebethner i Sp.), druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1900,
76277 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Upominek z prac ... Bajki, nauczki, opisy, powiastki i różne wierszyki. Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1890,
76276 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Spis dziełek dla dzieci, wydanych nakładem... Warszawa, druk. Al. Ginsa, 1856,
76275 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Nowe śpiewy dla dzieci... czyli oddział drugi wydanych w roku 1855 z dodaniem śpiéwów różnych autorów, śpiéwów Betleemskich i sceny lirycznéj pod tytułem Jasełka. (Z melodjami Fryderyka Chopina, Ignacego Fr. Dobrzyńskiego, Ignacego Komorowskiego, Jakóba Lhotaka, Józefa Sikorskiego, Wilhelma Troschla i dziesięcioletniego Franusia). Warszawa, druk. Alexandra Ginsa, 1856,
76274 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Śpiewy dla dzieci przez ... Z melodyami Ignacego Dobrzyńskiego, księcia Kazimierza Lubomirskiego, Stanisława Moniuszki i Józefa Nowakowskiego. Warszawa, (nakł. autora), druk. Józefa Ungra, 1854 (1855?),
76273 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Rozrywki dla młodzieży rzemieślniczéj przez ... obejmujące między innemi najnowsze prace Jana Gregorowicza. Tom I. Warszawa, w Drukarni Aleksandra Ginsa, 1856,
76272 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Rozmowy matki z Józią służące za wstęp do wszelkich nauk a mianowicie grammatyki spisał ... Wydanie wtóre po prawione i znacznie rozwinięte. Warszawa, nakł. autora, Drukarnia Stanisława Strąbskiego, 1846,
76271 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Rozmowy Mamy z Józią służące za wstęp do wszelkich nauk, a mianowicie do grammatyki, ułożone dla użytku młodzieży. Przez ... Warszawa, w Drukarni A. Gałęzowskiego i Spółki, 1830,
76270 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Rady wuja dla siostrzenic przez ... upominek dla młodych panien. Warszawa, druk. Alexandra Ginsa, 1855,
76269 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Przestrogi dla kochanéj siostrzenicy idącéj za mąż wpisane jej do książeczki z regestrami gospodarskiemi. Przez ... Warszawa, druk. Alexandra Ginsa, 1856,
76268 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Prace ś. p. ... Powiastki, bajki i wiersze różne. Książeczka trzecia — Książeczka czwarta. (Czytelnia dla ludu. Dział VI). Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni ludowéj A. Nowoleckiego, czcionkami drukarni Czasu, 1872,
76267 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Prace ś. p. ... obejmujące Powiastki, bajki i wiersze różne. Książeczka pierwsza — Książeczka druga. (Czytelnia dla ludu. Dział VI). Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
76266 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Powiastki i bajki ... Wydanie szóste ozdobione 12 rycinami. Tom I. Warszawa, nakł. autora, w drukarni pod firmą M. Chmielewskiego, 1842,
76265 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Sto nowych powiastek dla dzieci z dodaniem wierszyków moralnych. Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1853,
76264 Jachowicz Stanisław (1796—1857). Sto nowych powiastek dla dzieci z dodaniem wierszyków moralnych. Przez ... Warszawa, w Drukarni Stanisława Strąbskiego, 1853,