Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
76323 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). Pamiątka missyi odprawionej 1871 przez kapłanów Tow. Jezusowego. Rozważ to dobrze! Myśli zbawienne dla dobrych i złych, wydał... (Naśladowane z francuzkiego: Penses-y-bien). Pelplin, nakł. Księg. J. N. Romana, 1871,
76322 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). Namowa do wstrzemięźliwości przez X. ... T. J. przełożonego missyi. Pelplin, nakł. Jana Nepomucena Romana, 1870,
76321 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). Mowa żałobna, miana na pogrzebie śp. Wandy z Skrzyńskich hr. Ostrowskiej w Harcie d. 30 grudnia 1884 r. przez X. ... T. J. Kraków, nakł. Z. Skrzyńskiego, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1885,
76320 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). Do Michała i Kazimiery Łuszczkiewiczów. Lwów, (z datą: 24 I 1895),
76319 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). List otwarty do J. X. Stanisława Stojałowskiego. (Odb. z Gazety Kościelnej). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Władysława Łozińskiego, 1896,
76318 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). List z Chyrowa. (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, nakł. Redakcyi Przeglądu Powszechnego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, (1888),
76317 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). Ewangelie Niedzielne i Świąteczne z objaśnieniami wydał X. ... T. J. (Książki pobożne dla wiernych każdego stanu, tom LXX). Kraków, nakł. ks. J. Hrubanta T. J., druk. A. Koziańskiego, 1898,
76316 Jackowski Henryk ks.T. J. (1834—1906). Bazylianie i reforma dobromilska przez X. ... (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1884,
76315 Jackowski Fr. Die Nichtigkeitsbeschwerde des Dor ... gegen das landesgerichtliche Urtheil vom 6. Mai 1887 Zl. 4743. Lemberg, Verlag des Verfassers, Druck v. Adalbert Maniecki, 1887,
76314 Jackowski Fr. C. k. notaryuszowi w Rohatynie, Władysławowi Manasterskiemu, w odpowiedzi na jego broszurę „Do opinii publicznej”. Przyczynek do roboty „Monitora”, Lwów 1898 — czcionkami drukarni „Słowa polskiego”. Lwów, nakł. autora, druk. E. Ostruszki, (1898),
76313 Jackowski Felicjan J.
76312 Jackowski Felicjan J. Projekt regulaminu dla Izby adwokatów we Lwowie. Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1882,
76311 Jackowski Felicjan J. Oświadczenie na „Oświadczenie” Gazety Narodowéj. (Głos w obronie posła Leszka hr. Dunina Borkowskiego). Cały dochód przeznacza się na korzyść Towarzystwa bratniej pomocy na Wszechnicy lwowskiéj. Lwów, nakł. autora, w drukarni M. Fr. Poremby, 1867,
76310 Jackowski Felicjan J. Nauka stenografii polskiej podług zasad systemu Franciszka Ksaw. Gabelsbergera i praktycznych doświadczeń ułożona przez ... członka Towarzystwa stenografów polskich i ruskich we Lwowie, praktycznego, stenografa I. klasy i członka Wydziału stałego. (Na karcie przedtytułowej: Nauka stenografii polskiej. I dział: Historya powstania i literatury stenografii. II dział: Nauka stenografii czyli ścisłopisu). Dział I: Historyczno-krytyczny — Dział II: Teoretyczno-praktyczny. Lwów, nakł. Tow. stenografów polskich i ruskich, druk. E. Winiarza (na końcu Działu I: Z drukarni Narodowey W. Manieckiego), 1868,
76309 Jackowski Aleksander Romuald (1869—1949).
76308 Jackowski Aleksander.
76307 Jackowski A. (z Barda).
76306 Jackowski von. Tabellarische Uebersicht der in Gemässheit des § 14 der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 an öffentliche Beamte, unmittelbare Staatsbeamte, zu zahlendenden Tagegelder und Reisenkosten, auf Grund amtlicher Quellen aufgestellt. 2te verb. Auflage. Inowrazlaw, Druck und Verlag von H. Olawski, 1886,
76305 Jackowski. Wzory pisania polskie początkowe dla młodzieży uczącéj się, napisane przez ... Warszawa, 1823,
76304 Jackowski.
76303 Jackowska Helena.
76302 Jäckel Rudolf.
76301 Jäckel Rudolf. Geschichte des Realgymnasiums zu Sprottau (Szprotawa). Sprottau, L. Wildner, 1891,
76300 Jäckel Joseph. Neuste Europäische Münz-Mass- und Gewichtskunde mit Beziehung auf die erlassenen Verordnungen auf's genaueste verglichen mit den Baierischen, Dänischen, Englischen, Französischen, Hamburger, Leipziger, Lombardisch-Venetianischen, Niederländischen, Oesterreichischen, Preussischen, Russischen und Schwedischen Massen und Gewichten für Banquiers, Kauf- und Handelsleute, Fabrikanten, Freunde der Metrologie und Zeitungsleser von ... Ober-Beamten des Zimentirungs (Eichungs Amtes der k. k. Haupt- und Residenz-Stadt Wien, Ehrenbürger einiger landesfürstlichen Städte, Mitgliede der geographischen Gesellschaft zu Paris, auswärtigen Mitgliede der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz, und andere gelehrten Gesellschaften, ehemaligen Hauptmanne des k. k. Oesterreichischen 37 Linien- Infanterie- Regiments. Erster Band — Zweiter Band. Wien, gedruckt und im Verlag bei C. Gerold, 1828,
76299 Jäckel.
76298 Jaeck C. Partage de la Pologne, der Jahre: 1772, 1775, 1793, 1796, 1807, 1809 und 1815, in Blättern, eine historische Cabinets-Karte, gestochen von C. Jäck (mappa),
76297 Jachymowicz Hryhoryj.
76296 Jachym Walenty.
76295 Jacht-klub (warszawski rzeczny).
76294 Jachowski Mieczysław.