Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
76383 Jacksch R.
76382 Jacks.
76381 Jackowskij Hendrych o.
76380 Jackowski Nostitz Aleksander.
76379 Jackowski Włodzimierz.
76378 Jackowski Wiktor.
76377 Jackowski Tytus.
76376 (Jackowski Tomasz Norbert Gozdawa). Katalog talarów zbioru ... danych w komis dla sprzedaży księgarni Antykwarskiej B. Bolcewicza w Warszawie, Saski Plac Nr 5. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1894,
76375 Jackowski Teodor.
76374 Jackowski Tadeusz Kryspin (1859—1924).
76373 Jackowski Tadeusz Kryspin (1859—1924). O potrzebie rachunkowości. Odczyt Dra ... na Walnem Zebraniu Delegatów Kółek Rolniczych w Poznaniu 1892 r. Poznań, nakł. Patronatu, czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, 1893,
76372 Jackowski Tadeusz Kryspin (1859—1924). Pogląd na dawniejszą literaturę rolniczą polską. Rzecz wygłoszona na Walnem Zgromadzeniu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w W. Księstwie Poznańskiem dn. 14 marca 1893. (Odb. z Ziemianina). Tamże [Poznań, druk. J. Fr. Tomaszewskiego], 1895,
76371 Jackowski Tadeusz Kryspin (1859—1924). Mowa Dr. ... wygłoszona na walnym wiecu w Poznaniu dnia 20 lutego rb. Poznań, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1889,
76370 Jackowski Tadeusz Kryspin (1859—1924). Listy z Hiszpanii. (Odb. z Warty). Poznań, druk. i w Komisie W. Simona, 1884,
76369 Jackowski Seweryn.
76368 Jackowski Roman.
76367 Jackowski Michał.
76366 Jackowski Maksymilian (1815—1905).
76365 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Wskazówki dla sprzedających i kupujących posiadłości ziemskie przez ... Na dochód Towarzystwa Bratniej Pomocy Akademików w Proszkowie. Poznań, nakł. Autora, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1869,
76364 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Ułomności nasze narodowe i społeczne oraz środki ku sprostowaniu tychże przez ... Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1870,
76363 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Sprawozdanie Patronatu z czynności kółek rolniczych za rok 1897 i Sprawozdanie z 25-letniej pracy od 28 lutego 1873 do 15 marca 1898 r. Poznań, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego, 1898,
76362 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Sprawozdanie z Kółek rolniczych włościańskich odczytane na Walném Zebraniu Centralnego Towarzystwa Gospodarczego dnia 4go marca 1874 r. przez Patrona p. ... z Pomarzanowic. Poznań, nakł. Centr. Tow. Gosp. w Wielkiem Ks. Poznańskiem, druk. N. Kamieńskiego i Sp., b. r. (1874),
76361 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Sejmik gospodarczy w Toruniu dnia 15 Stycznia 1867 roku. Sprawozdanie delegowanego na tenże sejmik od Zarządu Centr. Towarzystwa Gospodarczego dla W. Ks. Poznańskiego ... Poznań, nakł. Redakcyi Ziemianina, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1867,
76360 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Rzut oka na nasze zasady, sprawy i potrzeby. Skreślił... Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1870,
76359 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Przemówienie patrona ... przy zagajeniu walnego zebrania delegatów Kółek rolniczo-włościańskich w Poznaniu dnia 12 marca 1884 r. na sali w „Odeum”. Poznań, nakł. Patronatu, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1884,
76358 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Porządek jest duszą gospodarstwa. Napisał Patron ... Poznań, nakł. Patronatu, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1896,
76357 Jackowski Maksymilian (1815—1905). O majoratach chłopskich. Rzecz patrona Kółek rolniczo-włościańskich dla W. Ks. Poznańskiego. Poznań, nakł. patronatu, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1880,
76356 Jackowski Maksymilian (1815—1905). Ostrożnie z kredytem. Napisał Patron ... Poznań, nakł. Patronatu, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1898,
76355 Jackowski Maksymilian (1815—1905). V. Głos prawdy w przeddzień Wyborów Poznańskich. (Odb. z Dziennika Poznańskiego. Poznań, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1898,
76354 Jackowski Maksymilian (1815—1905). IV. Głos prawdy w przeddzień Wyborów Poznańskich. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). B. m. (Poznań), Drukarnia Dziennika Poznańskiego, b. r. (1898),