Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3616 Ateusz. Ateusz, deista czy chrześcijanin. Warszawa, Skł. główny w Księgarni Elektoralna 30, druk. A. Ginsa, 1891,
3617 Ath,
3618 Athenaeum. Athenaeum. Pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce i t. d. Wydawca J. I. Kraszewski. Wilno, druk. Teofila Glücksberga.
3637 Atlas Henryk (Galiciensis Moszczanensis). Dissertatio inauguralis pathologico-therapeutica de otalgia etc. Vindobonae, typis Congr. Mechit., 1835,
3638 Atlas Jacob. Sätze aus den Rechts- und Staats-Wissenschaften, welche... zur Erlangung der Juridischer Doctorswürde an der... Universität zu Lemberg... verkundigen wird. Lwów, druk. Winiarza, 1861,
110357 Atlas. Atlas jeograficzny. Łamigłówka w kwadratach. Warszawa, M. Orgelbrand, (1871),
3619 Atlas. Atlas mały dla dzieci. Warszawa, J. Müller (1868),
3620 Atlas. Atlas geologiczny Galicyi (wydawany przez Akademię Umiejętności w Krakowie), 1887–1900 (i później), druk. Uniw. Jag.,
3621 Atlas. Atlas statystyczny królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem księstwem krakowskiem, przedstawiający w 6 kartach: 1) Ludność względną, 2) Lokalną, 3) Gęstość nasiadłości Polaków, 4) Gęstość zaludnienia Rusinów, 5) Stosunek żydów do chrześcian, 6) Stosunek płciowy. Lwów, K. Wild, 1875,
3622 Atlas. Atlas geograficzny składający się z 16 kart. Warszawa,
3623 Atlas. Atlas topograficzny okręgu wschodniego Górnictwa w Królestwie Polskiem. Kopiowany z rysunków wykonanych na miejscu przez Topografów jeneralnego sztabu i na tak wielką skalę nigdy nie wydanych i przygotowany celem wnoszenia spostrzeżeń geologicznych. B. r.,
3624 Atlas. Atlas historyi naturalnéj do użytku c. k. gimnazyów i szkół realnych. Trzecie wydanie (z tekstem łacińskim, niemieckim i polskim). Wiedeń i Ołomuniec, Edw. Hölzel, 1858,
3625 Atlas. Atlas historyi naturalnéj z 222 kolorowanemi wizerunkami (fol.) i ze szczegółowym tekstem do każdego wizerunku, z polsko-łacińsko-francusko-niemiecką nomenklaturą przedmiotów. Warszawa, nakł. Litografii J. Odessera, druk. Jana Psurskiego, 1860,
3626 Atlas.
3627 Atlas. Atlas do historyi naturalnéj. Gromada I. Zwierzęta ssące. Kraków, nakład D. E. Friedleina, b. r.,
3628 Atlas. Mały atlas do historyi polskiéj Miklaszewskiego i T. Wagi. Warszawa.
3629 Atlas. Atlas nowy jeografii dla użytku szkolnego, z 24 kart złożony, zwłaszcza do Jeografii Steina stosujący się. Nowa edycya. Wrocław, nakł. W. Korna, 1825,
3630 Atlas. Atlas powszechny doręczny najnowszej jeografii, złożony z 24 map. Wrocł., 1825,
3631 Atlas. Atlas kieszonkowy z czternastu kart złożony, z dokładnem tychże objaśnieniem. Wrocław, Korn, 1806,
3632 Atlas. Atlas statystyczny Polski i Krajów okolicznych. Atlas statistique de la Pologne et de pays limitrophes. Poznań, (1827),
3633 Atlas. Atlas histor. von Russland, Schweden, Polen, Oestreich und der Türkei, in 5 illum. Karten mit Erläuterungen über die Vergrösserungen und Verkleinerungen dieser Länder in den Jahren 1155 bis 1816. Lipsk, 1817,
3634 Atlas. Atlas für Zeitungsleser. Nr. 2 Polnisch. histor. geogr. Statist. mit Karten über die Theilung Polens vom 1772 bis jetzt. Leipzig, Friedlein, 1848,
3635 Atlas. Atlas zoologiczny w 45 tablicach (z rycinami kolor.) z nazwami w języku polskim, niemieckim i łacińskim. Kraków, Friedlein, b. r. (1852),
3636 Atlas.
3639 Atlasik. Atlasik kieszonkowy. Warszawa, wydawnictwo zabawek i gier pedagogicznych A. J. Wiśniakowskiego, litogr. O. Fleck, (1884),
3640 Atłas. Atłas zapadno russkago kraja i Carstwa Polskago (Wileńsk. Kijewsk. i Warszawsk. wojennych okrugow). S płanami gubiernskich gorodow. Izdanije Połtorackago Iłyna i Komp. S. Pietierb., Chromolit. i metaliczeskoje zawiedienije Połtorackago Iłyna i Komp., 1864,
3641 Atmosfera,
3642 Atmosferologia,
3643 Atmosferyczne opady,
3644 Atomy,