Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106914 Kostomarow Nikołaj Iwanowicz.
106913 Kostomarow N. J.
106912 Kostomarow N. I.
106879 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
106880 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Bogdan Chmielnickij. Soczinienije Nikołaja Kostomarowa. Tom I. Izdanije wtoroje, dopołniennoje. S.-Pietierburg, izd. knigoprodawca D. Je. Kożanczikowa, tip. I.I. Głazunowa i komp., 1859,
106881 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Bohdan Chmelnyckij. Tom I. (Istoryczni monohrafii Mykoły Kostomarowa, t. II. Ruska Istoryczna Biblioteka pid redakcyjeju Ołeksandra Barwińskoho, t. IX). W Ternopoli (Tarnopol), druk. Iosyfa Pawłowśkoho, hołownyj skład w knyharni Sajfarta i Czajkowskoho, Stawropihijskoho Instytuta u Lwowi, 1888,
106882 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Sawa Czałyj, dramaticzeskija sceny na Jużno-Ruskom jazykie. Soczinienije Jeriemii Gałki. Char'kow, w Uniwiersitietskoj tip., 1838,
106883 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Gietmanstwo Wygowskago N. Kostomarowa. (Iz żurnała Osnowa 1861 g. No 4 i 7). Pietierburg, tip. P. A. Kulisza, 1862,
106884 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). N. I. Kostomarowa Poslednije gody Rieczi-Pospolitoj. Istoriczeskaja monografija. Wtoroje izdanije. (Po izdaniju Wiestnika Jewropy, 1869, 1870 gg.). S.-Pietierburg,tip. F. Suszczinskago, 1870,
106885 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Poslednije gody Rieczi-Pospolitoj. Tom I. Istoriczeskaja monografija Nikołaja Kostomarowa. Izdanije trietje, isprawlennoje i dopołniennoje. (Istoriczeskija monografii i izsledowanija Nikołaja Kostomarowa, t. XVII.). S.-Pietierburg, tip. M. M. Stasiulewicza, 1886,
106886 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Heťmanowanie Iwana Wyhowskoho i Jurija Chmelnyckoho. (Istoryczni monohrafii Mykoły Kostomarowa, t. VI. Ruska Istoryczna Biblioteka pid redakcyjeju Ołeksandra Barwińskoho, t. XIII). W Ternopoli (Tarnopol), druk. Iosyfa Pawłowśkoho, hołownyj skład w knyharni Sajfarta i Czajkowskoho, Stawropihijskoho Instytuta u Lwowi i u wydawcia u Lwowi, 1891,
106887 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Historya Kościuszki. (Ze zbioru: Istoriczeskija monografii i izsledowanija). Petersburg, 1863, 1867, 1868, 1870, razem tomów XI;
106888 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Ruska (!) istorija w żytiepysiach jei (!) najhołownijszych dijateliw. M. Kostomarowa. Perełożyw Oł. Barwińskyj. Tom I. (Peredruk z Prawdy 1875). U Lwowi (Lwów), Druk. towarystwa imeni Szewczenka, 1875,
106889 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Ruśka istorija w żytjepysiach ii najhołownijszych dijateliw. M. Kostomarowa. Prełożyw Oł. Barwinśkyj. Tom II. (Peredruk z Prawdy 1876). Tamże [U Lwowi (Lwów), Druk. towarystwa imeni Szewczenka], 1876,
106890 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Russkaja istorija w żyznieopisanijach jeja gławniejszych diejatielej. N. Kostomarowa. Pierwyj otdieł: Gospodstwo doma sw. Władimira. Wypusk pierwyj: X-oje - XIV-oje stoletija. Sanktpietierburg, tip. M. M. Stasiulewicza, 1873,
106891 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Kniaź Władimir Monomach i kazak Bogdan Chmielnickij. (Petersburg), pieczatano w Wojennoj tipografii, b. r. (1863),
106892 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Kudejar powieść historyczna z czasów Iwana Groźnego. Tłómaczył *** (Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej, r. XII, 1899). Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
106893 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Kto był pierwyj Łżedimitrij ? Istoriczeskoje izsledowanije N. Kostomarowa. S.-Pietierburg, tip. W. Biezobrazowa i K°, 1864,
106894 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Mazepa Czasť I. (Istoryczni monohrafii Mykoły Kostomarowa, t. X. Ruska Istoryczna Biblioteka pid redakcyjeju Ołeksandra Barwińskoho, t. XVII). U Lwowi (Lwów), Druk. Naukowoho Tow. im. Szewczenka, hołownyj skład w knyharni naukowoho towarystwa im. Szewczenka i Stawropihijskoho Instytuta u Lwowi, 1895,
106895 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Maziepa. Istoriczeskaja monografija. N. I. Kostomarowa. Moskwa, Tipo-litografija I. N. Kusznieriewa i K°, 1882 (na okł. : 1883),
106896 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Maziepa i maziepincy. Istoriczeskija monografii Nikołaja Kostomarowa. Izdanije wtoroje. (Istoriczeskija monografii i izsledowanija Nikołaja Kostomarowa, t. XVI). S.-Pietierburg, tip. M. M. Stasiulewicza, 1885,
106897 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Sławianskaja mifołogija. Soczinienije Nikołaja Kostomarowa. Izwleczenije iz lekcij, czitannych w Uniwiersitietie Sw. Władimira wo wtoroj połowinie 1846 goda. Kijew, tip. I. Walniera, 1847,
106898 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Istoriczeskija monografii i izsledowanija Nikołaja Kostomarowa. Tom pierwyj. Sankt-pietierburg, izd. D. Je. Kożanczikowa, Tip. Towariszczestwa Obszczestwiennaja Polza, 1863,
106899 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Istoryczni monohrafii Mykoły Kostomarowa. T. I. (Ruska Istoryczna Biblioteka pid redakcyjeju Ołeksandra Barwińskoho, t. II). W Ternopoli (Tarnopol), druk. Iosyfa Pawłowśkoho, 1886,
106900 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Perejasławśka nicz trahedija Jeremii Hałky. (Nikołaja I. Kostomarowa). Peredrukowano z ukrainśkoho noworocznyka: Snip, zkrutyw Aleksandr Korsun, Char'kiw, 1841. Lwiw, kosztom ruśkych akademikiw, druk. Mychajła F. Poremby, 1867,
106901 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). O niekotorych fonieticzeskich i grammaticzeskich osobiennostiach jużnorusskago (małorusskago) jazyka, nie schodnych s wielikorusskim i polskim. (Iz Żurnała Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija 1863 goda). B. m. b. r. (1863),
106902 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). O russko-polskich otnoszenijach. Wiena (Wiedeń), izdanije O. A. Markowa, tip. Iwana N. Wiernaja, 1886,
106903 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Otwiet g. Padalice. (Wycinek z czasopisma Sowriemiennik).
106904 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Powiest' ob oswobożdienii Moskwy ot Polakow w 1612 godu i izbranije caria Michaiła. Nikołaja Kostomarowa. Sanktpietierburg, Izd. Towariszczestwa Obszczestwiennaja Polza, Tip. Towariszczestwa Obszczestwiennaja Polza, 1866,
106905 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). O priczinach i charaktierie unii w Zapadnoj Rossii. Soczinienije kandidata 1-go otdielenija fiłosofickago fakultieta Nikołaja Kostomarowa, napisano dla połuczenija stiepieni magistra istoriczeskich nauk. Char'kow, w Uniwiersitietskoj tip., 1841 (naokł.: 1842),