Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3542 Aspis Bogumił (1842–1898). Żelazne czasy. Ks. Bismarck w promieniu krytyki. Szkic etyczno-polityczny przez Pół-Azyatę. Warszawa, nakł. autora, druk. W. Ratyńskiego, 1889,
3543 Aspis Bogumił (1842–1898). Salwater. Poemat napisany przez Jakóba Szatana. Część I. Petersburg, druk. Riumina i Komp., 1859,
3544 Aspis Bogumił (1842–1898). Sen odrodzenia, poemat. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1869,
3545 Aspis Bogumił (1842–1898). Sulamita. (Pieśni wschodnie). Warszawa, druk. J. Korzeniowskiego, 1874,
3546 Aspis Bogumił (1842–1898).
3547 Assanizacya,
3548 Assarmot,
3549 Ein Assecuranzmann,
3550 Assemblée. A l'assemblée Nationale, Les, Représentants de la Pologne, le 22 Mai 1848 (podpisani X. A. Czartoryski, Tyszkiewicz, Olizar itd.). Paris, 1848,
3551 Assenheim D.,
3552 Assenizacja,
3553 Assicurazioni. Assicurazioni generali austro-italiche. Ogólne warunki zabezpieczenia przeciw pożarom. Lwów, (ok. 1840),
3554 Assier Adolf de. Ludzkość pośmiertna (Posthumous humanity), studyum nad widmami i marami, z wydania angielskiego przełożył dr. Józef Drzewiecki. Warszawa, nakł. Redakcyi Niwy, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896,
3555 Association. Association littéraire des amis de la Pologne en Angletterre. Compte-Rendu de la séance du 7 Juillet dernier. Paris, Ch. Douniol, 1859,
3556 Association. L'Association de bienfaisance des dames polonaises,
3557 Association. Birmingham Polish association. Grand Polish Festival, in commemoration of the second Anniversary of the Polish Revolution held at Dee's Royal Hotel, November 29 1832. Extracted from the Birmingham Journal, 1832. (Birmingham, 1832),
3558 Association. The association for the Education of the Children of the Poor Polish Exiles in England. Towarzystwo Naukowej pomocy dla dzieci emigrantów polskich w Anglii. Londyn, druk. A. Rypińskiego i Spółki, (1852),
3559 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. 5-e Année. Banquet annuel. Paris, le 14 Avril 1869. Cher Camarade. (W sprawie dorocznego bankietu),
3560 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Cher Camarade. (W sprawie wpłacenia zaległej składki rocznej. Podpisany skarbnik Ludw. Tödwen). Paris, le 15 X-bre 1867, impr. Michels Carre,
3561 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Cher Camarade. (Zawiadomienie o towarzyskim śniadaniu). Paris, le 17 Janvier 1870,
3562 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Cher Camarade. (W sprawie pomocy dla rannych żołnierzy francuskich. Podp. Jerzy Bojanowski). Paris, le 28 Juillet 1870, typ. Hennuyer,
3563 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Paris, le 21 Juin 1871. Cher Camarade. (W sprawie wznowienia posiedzeń Towarzystwa po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi. Podpisani: Jerzy Bojanowski, Franciszek Zwierkowski),
3564 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Paris, le 15 Septembre 1873. Cher Camarade. (Pismo skarbnika Towarzystwa w sprawie składek. Podpisany R. Orłowski). Impr. Renou, Maulde et Comp.,
3565 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Cher Camarade. (Zaproszenie na zebranie Towarzystwa. Podany porządek dzienny zebrania. Podp. własnoręcznie A. Bobowicz). Paris, le 25 Mars 1868, A. Chaix et Co.,
3566 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise Cher Camarade. (Zawiadomienie o zebraniu Towarzystwa i wezwanie do zapłacenia składki rocznej. Podp. własnoręcznie W. Gasztowtt). Paris, le 1-er Juillet 1867, impr. Michels Carré,
3567 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Liste des Sociétaires. Au mois de Juillet 1871. F. Aureau, impr. de Lagny,
3568 Association. Association des Ancien élèves de l'École polonaise. Statuts. Paryż, 14 Mars 1865, impr. Michels-Carré,
3569 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. Table des Matières et Index Alphabétique des auteurs des Bulletins 1 à 39 (août 1875 – décembre 1888). Supplément au Bulletin Polonais littéraire, scientifique et artistique, 1889. Paris, impr. A. Reiff,
3570 Association.
3571 Association. Association des anciennes élevès de l'Hôtel Lambert. Statuts et Compte rendu de la Réunion du 26 Juillet 1873. Lagny, impr. F. Aureau, 1873,