Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
35350 Flaget Jean.
35351 Flamandzka literatura.
35352 Flambeau Cath. Vie de la bienheureuse Bronisława, religieuse de l'ordre de Prémontré, invoquée pour obtenir une bonne mort contre le choléra et aussi contre la calomnie. Taminès, libr. & impr. Duculot-Roulin, 1897,
35353 Flamel.
35354 Flamerand (pani). Pani Flamerand. Mateusz i Wiktor, powieści moralne napisane przez... przełożył z francus. na polski język K. St. S(narski) D. Wilno, 1837,
35355 Flaminio Marek Antoni (1498—1550).
35356 Flamm.
35357 Flamm Dawid (1793—1866). De vertebrarum ossificatione. Dissert. inaug. Berolini, 1818,
35358 Flamm Dawid (1793—1866).
35359 Flamm Filip (1828—1895). Interpretacya kodeksu cywilnego Królestwa polskiego przez... b. Obrońcę przy Senacie, Adwokata przysięgłego. Tom Pierwszy. Wstęp. Warszawa, Gebethner i Wolff, Warszawska Drukarnia i Litografia, 1888,
35360 Flamm Filip (1828—1895). O prawach spadkowych dziecka naturalnego, niemniéj o zbiegu małżonka ze spadkobiercami porządkowemi, tudzież z krewnemi naturalnemi współmałżonka. Przez... Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Polskiej, 1865,
35361 Flamm Filip (1828—1895). Agniessy urożdiennoj Rudzkoj, ostawszejsia posle Karła Zakrżewskago wdowy żytielstwujuszczej w gorodie Warszawie na ulice Prżejazdie pod Nr 9 żałoba... na rieszenije Apiellacjonnago Suda Carstwa Polskago ot 27 Maja/8 Ijunia 1875 goda podannaja Sienatskim zaszczitnikom Filipom Flamom. Warszawa, w Tipogr. Uprawlenija Warszawskago Żandarmskago Okruga, 1875,
35362 Flamm Filip (1828—1895). Rzecz o wekslach i czekach, na tle międzynarodówem opracował ... adwokat przysięgły. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1882,
35363 Flamm Filip (1828—1895). Treść referatu... z Warszawy. Współki rolnicze ekonomiczne. Drugi zjazd prawników i ekonomistów polskich we Lwowie 1889. L. 27. Lwów, Drukarnia Ludowa, (1889),
35364 Flamm Filip (1828—1895). Współki rolnicze ekonomiczne na tle prawodawstwa porównawczego, studyum uzupełnione zasadami oszacowania układu p. Thugutt, oraz wzorem umowy spółkowéj opracował... były obrońca przy Senacie, Adwokat przysięgły. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Druk. Ludowa 1890,
35365 Flamm Filip (1828—1895).
35366 Flamm Filip (1828—1895) i Prokopowicz Wincenty. Prospekt Gazety Sądowej Warszawskiéj. (Z datą: Warszawa, 16/28 II 1873). (Warszawa), druk. Gazety Lekarskiej, (1873),
35367 Flamm V., Lande R., Fruchtman A. Vade mecum linguae latinae, curabant... in usum scholarum. Varsoviae, sumpt. auctorum, tip. Noskowskiego, 1882,
35368 Flammarion Camille (1842—1925). L'astronomie et ses fondateurs. Copernic et la découverte du système du monde par... (Auteurs célebrès, vol. 201). Paris, E. Flammarion, (1891),
35369 Flammarion Camille (1842—1925). Popularnaja astronomija. Kniga I. Ziemla. Pieriewod L. Burcela. Warszawa, w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga, 1880,
35370 Flammarion Camille (1842—1925). Bóg w przyrodzie. Przekład z francuzkiego. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1875,
35371 Flammarion Camille (1842—1925). Niebo, przekł. z franc. dr. M. Stefanowskiej. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1892,
35372 Flammarion Camille (1842—1925). Opowiadania o nieskończoności. Przekład i wydanie Hieronima Kuczalskiego. Lumen. Historya komety. W nieskończoności. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. F. Krokoszyńskiej, 1874,
35373 Flammarion Camille (1842—1925). Urania z illustracyami De Bieler'a, Gambard'a i Myrbach'a. Przełożył z francuzkiego Stanisław Kramsztyk. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, (1890),
35374 Flammarion Camille (1842—1925). Vida de Copérnico é historia del descubrimiento del sistema del mundo, obra escrita en frances por... y traducida al castellano por D. Mariano Urrabieta. Paris, imp. Motteroz, Paris-Mexico, lib. de C. Bouret, 1879,
35375 Flammarion Camille (1842—1925). Vie de Copernic et histoire de la découverte du système du monde par... Paris, Libraire Académique Didier et Cie, 1872,
35376 Flammarion Camille (1842—1925). Wielość światów zamieszkiwanych. Studyum w którém wykładają się warunki zamieszkalności ziem niebieskich, rozstrząsane ze stanowiska astronomii, fizyjologii i filozofii naturalnéj przez... Z pięcią tablicami figur astronomicznych. Z drugiego wydania francuzkiego przełożył po polsku J(akub) Waga. Warszawa, nakł. tłumacza, druk. Józefa Ungra, 1868,
35377 Flammarion Camille (1842—1925). Życie Mikołaja Kopernika. 1473—1873. Przełożył i przypiskami dopełnił Filip Sulimierski Magister nauk matematyczno-fizycznych, redaktor „Wędrowca”. Warszawa, nakł. Księgarni Ungra i Banarskiego, druk. J. Ungra, 1873,
35378 Flammarion Camille (1842—1925).
35379 Flammarion Paweł.