Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
42204 Hamerski Edward. Wypisy niemieckie na klasę czwartą szkół średnich. Wyd. 2. Tamże [Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza], 1882,
78908 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wypisy niemieckie dla trzeciej i czwartej klasy gimnazyalnej ułożył Dr. ... Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
42207 Hamerski Edward. Wypisy niemieckie dla szkół średnich ułożył... Profesor c. k. Gimnazyum Franciszka Józefa i Docent prywatny jęz. niemieckiego i historyi literatury niemieckiéj przy c. k. Akademii technicznej we Lwowie. Lwów, nakł. autora, Druk. Towarzystwa im. Szewczenki, 1877,
78907 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wypisy niemieckie dla pierwszéj i drugiéj klasy szkół średnich. Wydanie czwarte w myśl rozporządzenia Rady szkolnej z 22 lut. 1874 do 1. 9. Lwów, nakł. A. Vogla, druk. zakł. nar. im. Ossolińskich, 1875,
78906 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wypisy niemieckie dla pierwszéj i drugiéj klasy gimnazyalnéj. Ułożył Dr. ... Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. r. (1868),
42203 Hamerski Edward. Wypisy niemieckie dla klasy czwartéj szkół średnich ułożył..., profesor c. k. gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie. Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza, 1878,
6328 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy łacińskie z ćwiczeniami gramatycznemi dla szkół powiatowych na klassę I. Wilno, nakł. i druk. Th. Glücksberga, 1831,
66069 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy łacińskie do użytku młodzieży polskiej przystósowane, z dodatkiem słownika łacińsko-polskiego. Podług wydania dwudziestego F. A. Beka. Berlin, Mittler, 1832,
6329 Bartoszewicz Zygmunt Pomian (1798 — ok. 1870). Wypisy łacińskie dla szkół powiatowych na klasę drugą, ułożone i objaśnione przez... Wilno, Glücksberg, 1833,
76461 Jacobs (Jakobs) Friedrich (właśc. Christian Friedrich Wilhelm; 1764—1847). Wypisy greckie ułożone przez sławnego profesora ... podług piątego wydania w Jenie powtórnie przedrukowane w Wilnie staraniem i pracą Symona Felixa Żukowskiego adiunkta Uniwer. Wilen. Kurs pierwszy i drugi. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, imperator. Uniwer. Wilen. Typografa, 1817, {podług ósmego wydania w Jenie. Potrzecie (!) przedrukowane staraniem i pracą Symona Feliksa Żukowskiego, radzcy nadwornego, adiunkta w Uniwersytecie Wileńskim. Kurs pierwszy i drugi. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1822,}
76462 Jacobs (Jakobs) Friedrich (właśc. Christian Friedrich Wilhelm; 1764—1847). Wypisy greckie Jakobsa, z objaśnieniami i uwagami zastosowanemi dla polskiéj młodzieży. Ze słownikiem. Kurs pierwszy. Wydanie stereotypowe. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, Księgarza i Typografa, 1862,
66068 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy francuzkie przez... z dodatkiem słownika francuzko-rossyjsko-polskiego. (Także tytuł rosyjski:) Kniga dla cztienija na francuzkom jazykie F. Giedikie z kratkim słowariem francuzko-rossijsko-polskim. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1838,
66066 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy francuzkie przez... ułożone z dodatkiem słownika francuzko-polskiego. Wilno, Józef Zawadzki własnym nakładem, 1826,
1924 Amborski Jan (1838–1905). Wypisy francuzkie opatrzone słownikiem. Dział dla poczynających. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876,
66062 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy francuzkie dla początkowych przez... ułożone, dla Szkół kraiowych przerobione. Warszawa, w Drukarni XX. Pijarów, 1809,
66064 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy francuzkie dla początkowych przez... ułożone, dla Szkół kraiowych przerobione. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1813,
66067 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy francuzkie dla początkowych przez... ułożone z dodatkiem słownika francuzko-polskiego. Edycya szosta. Berdyczów, 1829,
66065 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy francuzkie dla początkowych przez... ułożone z dodatkiem słownika francuzko-polskiego. Edycya piąta. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, w Warszawie i Wilnie w księgarniach tegoż, 1817,
1926 Amborski Jan (1838–1905). Wypisy francuskie, część I: Wiek XVII i XVIII. Lwów, nakł. Druk. Ludowej, Gubrynowicz i Schmidt, 1896,
1925 Amborski Jan (1838–1905). Wypisy francuskie opatrzone słownikiem, wyd. 2. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1882,
15772 Ciastowski Jakub (pijar, 1791— 1837). Wypisy francuskie mniejsze. Warszawa, u XX. Pijarów, 1834,
34957 Filsjean Józef. Wypisy francuskie dla szkół powiatowych ułożone przez ... Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
66063 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy francuskie dla początkowych, z dodatkiem słownika francusko-polskiego. Wydanie trzecie. Warszawa i Wilno, 1812,
66071 Gedike Fryderyk (1754—1803). Wypisy dla poczynających się uczyć Łacińskiego języka, Do użycia Polaków przystosowane. przez Felixa Bentkowskiego Nauczyciela w Liceum Królewsko-Warszawskiem. (Także tytuł niemiecki:) Lateinisches Lesebuch für die ersten Anfänger. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1806,
9985 Brandt Roman prof. (1853—1920). Wypiski iz staropolskoj słowiesnosti so sławarikom. Izwl. iz XXVIII t. Istoriko fiłołog. Otdieła Uczenych Zapisok Imp. Moskowskogo Uniw. Moskwa, Uniw. Tip., 1900,
38736 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Wypis z Protokułu (!) Sekretoryatu (!) Stanu. (Z datą: Paryż, 7 XII 1809; w sprawie monet na terenie ziem wyłączonych z zaboru austr., a przyłączonych do Księstwa Warsz.),
38754 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu. (Z datą: Warszawa, 30 IX 1811; w sprawie zakonu pijarów),
38745 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu. (Z datą: Warszawa, 19 VI 1810; dotyczący trybu ściągania zaległych podatków; inc: „Zważywszy, że zaciąganie wypłaty...”),
38744 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu. (Z datą: Warszawa, 19 VI 1810; dotyczący trybu ściągania zaległych podatków; inc: „Przez wzgląd na niedostatek Pieniędzy...”),
38755 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu. (Z datą: Warszawa, 17 X 1811),