Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3591 Astor Jan Jakub (1864–1912). Podróż na Jowisza, powieść fantastyczno-naukowa, przerobiła i spolszczyła Marya Milkuszyc. Warszawa, nakł. Redakcyi Niwy, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896,
3592 Astrachań,
3593 Astrea. Astrea. Pamiętnik narodowy polski. Historyi, literaturze, poezyi, filozofii moralnéy, ekonomii politycznéj, rzeczom krajowym i dziejom współczesnym, poświęcony (podtytuł ulegał zmianom). Warszawa, druk. Łątkiewicza (od t. II: druk. Zawadzkiego i Węckiego), 1821–1825,
3594 Astrofizyka,
3595 Astrognozja,
3596 Astrologia,
3598 Astronomia,
3599 Astronomia. Astronomia popularna czyli krótki i zrozumiały wykład o ziemi, słońcu, księżycu i gwiazdach ze szczególniejszem uwzględnieniem nauki o czasie i o kalendarzu. Gniezno, 1876,
3601 Astruc E. A. Historya żydów i ich wierzeń (wyłożona w skróceniu) przez..., tłómaczona przez Jakóba Rotwanda b. sekret. zarządu warsz. gminy starozakonnych. Warszawa, nakład tłumacza, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1879,
3600 Astruc,
3602 Astygmatyzm,
3603 Asyria,
3604 Aszkenaze Stefan Tobiasz (1863–1920),
3605 Aszpergerowa Aniela z Kamińskich (1816–1902),
3498 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Karczma na granicy austryackiéj czyli podróż z Warszawy; komedyo-opera w 2 aktach, oryginalnie napisana wierszem. Lublin, 1832,
3499 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Popiół Aśnikowskiego. Śpiewki ulubione z opery: Chłop panem milionowym. Exekwowane na uprzywilejowanym k. m. lwowskim teatrze. (Lwów), drukiem Pillerów, 1830,
3500 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Nowy Popiół, czyli ulubione śpiewki z Chłopa milionowego. Napisane i exekwowane przez... artystę dramatycznego, na uprzywilejowanym k. m. lwowskim teatrze. (Lwów), drukiem Pillerowskim, 1830,
3501 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Teatr Wileński. Oddział I.
3502 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Wóyt sędzia prezyduiący czyli Sprawa w Osieku. Krotofila ze śpiewami w I. Akcie. (Myśl wzięta z francuzkiego.). Lublin, nakł. i druk. Kaz. Szczepańskiego, 1824,
3503 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849).
3606 Atabaska,
3607 Atala,
3608 Atalanta,
3609 Atanazjańskie symbola,
3610 Atanazy. Z psalmu psalmy (1857),
3611 Ateizm,
3612 Ateneum. Ateneum. Pismo naukowe i literackie. Warszawa, druk. Józ. Ungra (od października 1876: druk. Jana Noskowskiego, od lipca 1877: druk. K. Kowalewskiego, od r. 1890: druk. Jana Cotty) 1876–1900 (wychodziło do roku 1901),
3613 Ateneum. Ateneum. Pismo naukowe i literackie.
3614 Ateny,
3615 Atetoza,