Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106953 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911). Album Fr. Kostrzewskiego. Serya pierwsza. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b. r. (1893),
106954 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911). Pamiętnik z 35 illustracyami. Tamże [Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala], b. r. (1891),
106956 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911).
106949 Kostrzewa.
106950 Kostrzewa Grzegorz (pseud).
106948 Kostrzecki Marcin.
106938 Kostrz Szymon, z Wróblowic.
106937 Kostrubała Andrzej, gospodarz ze wsi Wisłowce.
106936 Kostruba P.
106935 Kostrowiec Żegota (pseud.).
106934 Kostrowicki Samuel.
106926 (Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie). Głos w Sprawie WJP. Kazimierza Kostrowickiego Starosty Cyborskiego. z WW. Ichmość Panami Antonim i Rozalią z Pohrebickich Szalewiczami Rotm: Pttu Lidz: B. m. b. r. (po 1803),
106927 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Objasnienie interessu W. JPana Kazimierza Kostrowickiego, Starosty Cyborskiego. z WW. JPP. Rozalią z Pohrebickich, Matką, i Zygmuntem Synem Szalewiczami, Rotmistrzową i Rotmistrzewiczem Powiatu Lidz: B. m. b. r. (po 1803),
106928 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Objasnienie interessu WJ Pani Rozalii z Pohrebickich Szalewiczowey Rotmistrzowey Pttu Lidzkiego; z WJP. Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim; zkąd powód do założenia proźb następuiących. B. m. b. r. (po 1808),
106929 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Odpowiedz Ze Strony W. Szalewiczowey Rott: Litt: na poczynione zarzuty w Głosie Replikowym W. Kostrowickiego Szambelana. B. m. b. r. (po 1803),
106930 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Prozby (!) Ze strony WW. Szalewiczow, na przeciw W. Kostrowickiemu Staroście Cyborskiemu, i wyrażonym w Pozwie i Aktoracie, Jego poddanym. B. m. b. r. (po 1803),
106931 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Sprawa WW. JPanow Rozalii z Pohrebickich Aktorki Matki, z dokładem Opiekunów, Zygmonta Syna Szalewiczow Rotmistrzlw: i Rotmistrzowicza Powiatu Lidzkiego. Z W. JPanem Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim i Szambelanem byłego Dworu Polskiego, oraź (!) pracowitym Leonem Zienkiewiczem poddanym tegoż W. Kostrowickiego, tudzież z W. Jegomość Panem Tomaszem Grzymałłą Sędzią Granicznym Powiatu Lidzkiego. Po appellacyi od Dekretu Ziemskiego Lidzkiego w Roku 1803 Marca 16. dnia, oczewiście ferowanego. - O poprawę tegoż Dekretu w punktach przez W. Szalewiczową appellowanych. - A o utwierdzenie w punktach akceptowanych. - O peny appelacyine na pozwanym W. Kostrowickim, i o expensa prawne. B. m. b. r. (po 1803),
106932 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Usprawiedliwienie się Ze strony W. JP. Tomasza Grzymałły byłego Sędziego Powiatu Lidzkiego. Przeciwko: WW. Kazimierzowi Kostrowickiemu Szambelanowi i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczowey Rotmistrzowey. B. m. b. r. (po 1803),
106933 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Krótkie uwagi Nad Obiaśnieniem Jnteressu ze strony W. JP. Starosty Kostrowickiego odbytym, a razem konkluzya w powtórnym teraznieyszym W. JPani Szalewiczowey Głosie zamyka w sobie. B. m. b. r. (po 1808),
106924 (Kostrowicki Kazimierz vs. Bychowcowie). Sprawa WJPana Kazimierza Kostrowickiego Szambelana byłego Dworu Polskiego. Z WWJPP. Antonim i Barbarą z Kostrowickich Bychowcami Podstolicami Pttu Słonimskiego. B. m. b. r. (po 1808),
106925 Kostrowicki Kazimierz vs. Bychowcowie. Przełożenie sprawy WW. JPP. Antoniego i Barbary z Kostrowickich Bychowcow Podstolicow Pttu Słonim: z W. JP. Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim. B. m. b. r. (po 1808),
106923 Kostrowicka Maria z Marczewskich pisarka i tłumaczka powieści francuskich (ok. 1851-1888).
106922 Kostrowicka Anna z Zaleskich, generałowa.
106921 Kostrowca (z) Żegota (pseud.).
106920 Kostro Stanisław.
106919 Kostro Apolinary.
106918 Kostrakiewicz Nikolaus.
106917 Kostrakiewicz Mikołaj (Nikolaus, późniejszy c. k. radca Sądu Krajowego we Lwowie), Keczer (von) Julius, Wolan Basil dr. Euer Wohlgeboren! (List otwarty w sprawie uzdrowiska Bardejów, inc.: Das neue Stadium, in welches der Bartfelder Curort...). Eperies, gedr. durch A. Staudy, 1859,
106915 Kostórkiewicz L.
106916 Kostowski M., sekretarz Towarzystwa Przemysłowego w Golubiu.