Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3512 Asnyk Adam. (1838–1897). Komedya konkursowa, komedyjka w 1 akcie. Kraków, nakł. N. Reformy, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1888,
3513 Asnyk Adam. (1838–1897). (Wiersz bez tytułu, inc.:) Do lotu, bracia Sokoły!... (Na końcu podpis: El...y i data: 2 Czerwca 1892). Odbitka z Nowej Reformy. Kraków, nakł. Wyd. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, (1892),
3514 Asnyk Adam. (1838–1897). Mowa wygłoszona przy wniesieniu zwłok Ad. Mickiewicza do katedry na Wawelu dnia 4 lipca 1890 r. (Dodatek do nru 252 N. Reformy). Kraków, Druk. Związkowa, 1890,
3515 Asnyk Adam. (1838–1897). Mowa... na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r. Kraków, nakł. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1889,
3516 Asnyk Adam. (1838–1897). Mowa... wygłoszona na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r. Kraków, nakł. Nowej Reformy, 1891,
3517 Asnyk Adam. (1838–1897). Le myosotis. Simple histoire par... Traduction de A. Intéring. (Wiedeń, 1881),
3518 Asnyk Adam. (1838–1897). Pisma. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Skiwskiego w Warszawie, 1898,
3519 Asnyk Adam. (1838–1897). Poesie. Autorisovaný překlad Františka Kvapila. S podobiznou básníkovou. (Nová Bibliotéka spisů veršem i prosou, číslo 12). Praha, Jos. R. Vilímek, 1886,
3520 Asnyk Adam. (1838–1897). Poezye przez El... Y. Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1869,
3521 Asnyk Adam. (1838–1897). Poezye przez El...y. Tomów 2. Kraków, nakład Księg. i Wyd. Czyt. Lud. A. Nowoleckiego, Druk. Uniwers., 1872,
3522 Asnyk Adam. (1838–1897). Jobovi přatelé, přeložil A. Schvab-Polabský (Knihowna ústředni, seš. 42). Praha, I. L. Kober, 1882,
3523 Asnyk Adam. (1838–1897). Prolog na uroczyste otwarcie nowego teatru w Krakowie. Kraków, nakł. wydaw. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1893,
3524 Asnyk Adam. (1838–1897). Przyjaciele Hioba, komedya w dwóch aktach. (Odbitka z Bluszczu). Warszawa, nakł. M. Glücksberga, druk. S. Orgelbranda synów, 1879,
3525 Asnyk Adam. (1838–1897). Cola Rienzi, dramat historyczny z XIV w. w pięciu aktach prozą oryginalnie napisany przez... Kraków, nakład. Księg. Wydawn. Czytelni Ludowéj A. Nowoleckiego, druk. Paszkowskiego, 1873,
3526 Asnyk Adam. (1838–1897). Trubadurowie. Odczyt miany w Krakowie przez ... (Odbitka z Kraju). Kraków, nakł. wydawn. Kraju, czcionk. Kraju, 1872,
3527 Asnyk Adam. (1838–1897). (Wiersz w dzień imienin J. I. Kraszewskiego z datą: 19/3 1871, inc.:) „U nas, gdzie przodownikom narodowéj pracy...". B. m., (1871),
3528 Asnyk Adam. (1838–1897). Walka stronnictw; komedya w 2 aktach przez El-y – Jana Stożka. (Odb. z Kraju). Kraków, nakł. wyd. Kraju, druk. K. Budweisera, 1869,
3529 Asnyk Adam. (1838–1897). Von der Weltbühne. Aus dem Polnischen des ... von Dr. Ladislaus Gumplowicz. Separat-Abdruck aus Die Waffen nieder. Dresden, Leipzig u. Wien, E. Pierson's Verlag, 1895,
3530 Asnyk Adam. (1838–1897). Wybór poezyi. Biblioteka miniaturowa. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
3531 Asnyk Adam. (1838–1897). Żyd. Dramat współczesny w trzech aktach. Napisał El...y. Kraków, nakładem Adolfa Dygasińskiego i Spółki, druk. Czasu, 1875,
3532 (Asnyk Adam). Adam Asnyk urodzony dnia 11 września 1838 roku, po długich cierpieniach opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 2 sierpnia 1897 r. Kraków, nakł. Red. Czasu, druk. Czasu, 1897,
3533 (Asnyk Adam). Program obrzędu pogrzebowego ś. p. Adama Asnyka w Krakowie w dniu 6 sierpnia 1897 r. (Podpisał Józef Friedlein, prezydent miasta). Kraków, Druk. Związkowa, (1897),
3534 (Asnyk Adam).
3535 Aspersor,
3536 Aspik. Wint. Najpopularniejsza towarzyska gra w karty. Zasady tej gry objaśnione praktycznymi przykładami. Wyłożył... Warszawa, M. Arct, druk. J. Filipowicza, 1893,
3537 Aspirator,
3538 Aspiro. W dolinie łez, powieść współczesna, t. I i II. (Dodatek do Gazety Polskiej, t. 75 i 76). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1900,
3539 Aspiryna,
3540 Aspis Bogumił (1842–1898). Adam i Ewa, krotochwila w 2 odsłonach ze śpiewami. Winona Minn., nakł. i druk. Hieronima Derdowskiego, 1889,
3541 Aspis Bogumił (1842–1898). Na cmentarzu. Warszawa, E. Wende i Spół., druk. S. Burzyńskiego, 1876,