Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108398 Kozakowskij Iosif Klemientjewicz (1823-1869). O kwestyi włościańskiej w Królestwie Polskiem przez J. K. Kozakowskiego. Wydanie polskie. Warszawa, nakł. Gustawa Gebethnera i Spółki, druk. J. Ungra, 1860,
108397 Kozakowskij I. K.
108396 Kozakowski Klemens.
108395 Kozakowski Karol.
108394 Kozakowski K. J., mylnie.
108393 Kozakowski Józef.
108392 Kozakowski J. K.
108391 Kozakowski François.
108390 Kozakowski Franciszek.
108389 Kozakofilstwo.
108388 Kozakiewiczowa Helena.
108387 Kozakiewicz Teodor.
108386 Kozakiewicz Szymon.
108385 Kozakiewicz Stanisław.
108384 Kozakiewicz Piotr.
108383 Kozakiewicz Ludwik.
108382 Kozakiewicz Leonard Smółko.
108381 Kozakiewicz Ksawery (1828-1898). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: Mam zaszczyt zawiadomić Szanownego Pana, że w mojej Restauracyi Polskiej ... urządziłem po cenach stałych, miesięcznie: Śniadania po 62 fr., Obiady po 80 fr. 60 cent. ..., z datą: Paryż, 25 XI 1887). Paryż, Druk. polska S. Nieciuńskiego, b. r. (1887),
108380 Kozakiewicz Ksawery (1828-1898). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: Widzę się w obowiązku uprzedzić Szanownego Pana, że z powodu trudności paszportowych, kucharz zamówiony z Warszawy na 7go Maja r. b. nie zdąży..., z datą: Paryż, 4 V 1887). Paryż, druk. S. Nieciuńskiego, b. r. (1887),
108379 Kozakiewicz Ksawery (1828-1898). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: Mam zaszczyt zawiadomić Szanownego Pana, że dnia 7go Maja r. b. otworzę Restauracyą Polską przy ulicy Villedo..., z datą: Paryż, 29 IV 1887). Paryż, druk. S. Nieciuńskiego, b. r. (1887),
108378 Kozakiewicz (de) Josephus. Cholerae asiaticae in nosocomio militari, quod a. 1853 tempore aestivo in vico Krasnoje Selo institutum erat decursus et cura. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Literarum Caesarea Dorpatensi ad gradum doctoris medicinae rite adipiscendum loco consueto publice defendet auctor Josephus de Kozakewiecz (!). Dorpati Livonorum, typis Viduae J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, MDCCCLIV ( 1854),
108377 Kozakiewicz Jan, działacz socjalistyczny (1857-1927).
108376 Kozakiewicz Jan, działacz socjalistyczny (1857-1927). Pokonani zwycięzcami. Dramat w 3 aktach. Napisał Janko. (Biblioteka Robotnika Polskiego, ser. III, t. II). Londyn, Wydawnictwo Związku Zagranicznego Socyalistów Polskich, Druk. Związku Zagranicznego Socyalistów Polskich, Printed & Published by Al. Dębski, 1895 (na okładce: 1896),
108375 Kozakiewicz J.
108374 Kozakiewicz Bronisław Piotr.
108373 Kozakiewicz Bronisław Piotr. La Pologne au XVIIe siècle Traité de Polanow, près Wiazma, 15 Juin 1634. Carte dressée par les soins de B. Kozakiewicz pour les romans historiques de Henryk Sienkiewicz. Paris, Photogravure J. Mauge, b. r. (ok. 1900-1902?),
108372 Kozakiewicz B.
108371 Kozakiewicz Antoni, rysownik (1841-1929).
108370 Kozakiewicz A.
108369 Kozakiewicz, mylnie.