Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106935 Kostrowiec Żegota (pseud.).
106934 Kostrowicki Samuel.
106933 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Krótkie uwagi Nad Obiaśnieniem Jnteressu ze strony W. JP. Starosty Kostrowickiego odbytym, a razem konkluzya w powtórnym teraznieyszym W. JPani Szalewiczowey Głosie zamyka w sobie. B. m. b. r. (po 1808),
106932 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Usprawiedliwienie się Ze strony W. JP. Tomasza Grzymałły byłego Sędziego Powiatu Lidzkiego. Przeciwko: WW. Kazimierzowi Kostrowickiemu Szambelanowi i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczowey Rotmistrzowey. B. m. b. r. (po 1803),
106931 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Sprawa WW. JPanow Rozalii z Pohrebickich Aktorki Matki, z dokładem Opiekunów, Zygmonta Syna Szalewiczow Rotmistrzlw: i Rotmistrzowicza Powiatu Lidzkiego. Z W. JPanem Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim i Szambelanem byłego Dworu Polskiego, oraź (!) pracowitym Leonem Zienkiewiczem poddanym tegoż W. Kostrowickiego, tudzież z W. Jegomość Panem Tomaszem Grzymałłą Sędzią Granicznym Powiatu Lidzkiego. Po appellacyi od Dekretu Ziemskiego Lidzkiego w Roku 1803 Marca 16. dnia, oczewiście ferowanego. - O poprawę tegoż Dekretu w punktach przez W. Szalewiczową appellowanych. - A o utwierdzenie w punktach akceptowanych. - O peny appelacyine na pozwanym W. Kostrowickim, i o expensa prawne. B. m. b. r. (po 1803),
106930 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Prozby (!) Ze strony WW. Szalewiczow, na przeciw W. Kostrowickiemu Staroście Cyborskiemu, i wyrażonym w Pozwie i Aktoracie, Jego poddanym. B. m. b. r. (po 1803),
106929 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Odpowiedz Ze Strony W. Szalewiczowey Rott: Litt: na poczynione zarzuty w Głosie Replikowym W. Kostrowickiego Szambelana. B. m. b. r. (po 1803),
106928 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Objasnienie interessu WJ Pani Rozalii z Pohrebickich Szalewiczowey Rotmistrzowey Pttu Lidzkiego; z WJP. Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim; zkąd powód do założenia proźb następuiących. B. m. b. r. (po 1808),
106927 Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie. Objasnienie interessu W. JPana Kazimierza Kostrowickiego, Starosty Cyborskiego. z WW. JPP. Rozalią z Pohrebickich, Matką, i Zygmuntem Synem Szalewiczami, Rotmistrzową i Rotmistrzewiczem Powiatu Lidz: B. m. b. r. (po 1803),
106926 (Kostrowicki Kazimierz vs. Szalewiczowie). Głos w Sprawie WJP. Kazimierza Kostrowickiego Starosty Cyborskiego. z WW. Ichmość Panami Antonim i Rozalią z Pohrebickich Szalewiczami Rotm: Pttu Lidz: B. m. b. r. (po 1803),
106925 Kostrowicki Kazimierz vs. Bychowcowie. Przełożenie sprawy WW. JPP. Antoniego i Barbary z Kostrowickich Bychowcow Podstolicow Pttu Słonim: z W. JP. Kazimierzem Kostrowickim Starostą Cyborskim. B. m. b. r. (po 1808),
106924 (Kostrowicki Kazimierz vs. Bychowcowie). Sprawa WJPana Kazimierza Kostrowickiego Szambelana byłego Dworu Polskiego. Z WWJPP. Antonim i Barbarą z Kostrowickich Bychowcami Podstolicami Pttu Słonimskiego. B. m. b. r. (po 1808),
106923 Kostrowicka Maria z Marczewskich pisarka i tłumaczka powieści francuskich (ok. 1851-1888).
106922 Kostrowicka Anna z Zaleskich, generałowa.
106921 Kostrowca (z) Żegota (pseud.).
106920 Kostro Stanisław.
106919 Kostro Apolinary.
106918 Kostrakiewicz Nikolaus.
106917 Kostrakiewicz Mikołaj (Nikolaus, późniejszy c. k. radca Sądu Krajowego we Lwowie), Keczer (von) Julius, Wolan Basil dr. Euer Wohlgeboren! (List otwarty w sprawie uzdrowiska Bardejów, inc.: Das neue Stadium, in welches der Bartfelder Curort...). Eperies, gedr. durch A. Staudy, 1859,
106916 Kostowski M., sekretarz Towarzystwa Przemysłowego w Golubiu.
106915 Kostórkiewicz L.
106914 Kostomarow Nikołaj Iwanowicz.
106913 Kostomarow N. J.
106912 Kostomarow N. I.
106911 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885).
106910 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Smutnoje wriemia moskowskago gosudarstwa w naczale XVII stoletija. 1604-1613. Soczinienije N. I. Kostomarowa. Tom pierwyj. (Istoriczeskija monografii i izsledowanija Nikołaja Kostomarowa, t. IV). Sanktpietierburg, izd. D. Je. Kożanczikowa, tip. K. Wulfa, 1868,
106909 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Liwonskaja wojna soczinienije N. Kostomarowa. Czasť pierwaja Napadienije Iwana Wasiljewicza Groznago na Liwoniju i padienije liwonskago ordiena. (Iz żurnała Bibl. dla Cztienija). S.-Pietierburg, b. dr., 1864,
106908 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Sodierżanije. S.-Pietierburg, tip. Nikołaja Tiblena i komp., b. r. (1860),
106907 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Ruina. Istoriczeskaja monografija 1663-1687. Gietmanstwa Bruchowieckago, Mnogogriesznago i Samojłowicza. Nikołaja Kostomarowa. (Istoriczeskija monografii i izsledowanija Nikołaja Kostomarowa, t. XV). S. Pietierburg, Moskwa, izd. knigoprodawca-tipografa M. O. Wolfa, 1882,
106906 Kostomarow Mykoła Iwanowycz (Nikołaj Iwanowicz) (1817-1885). Ruina. I. Heťmanowanie Bruchoweckoho. (Istoryczni monohrafii Mykoły Kostomarowa, t. VII. Ruska Istoryczna Biblioteka pid redakcyjeju Ołeksandra Barwińskoho, t. XIV). W Ternopoli (Tarnopol), druk. Iosyfa Pawłowśkoho, hołownyj skład w knyharni Sajfarta i Czajkowskoho, Stawropihijskoho Instytuta u Lwowi i u wydawcia u Lwowi, 1892,