Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106968 Kostrzycki Mikołaj. Duplika w sprawie przeciwko Oskarżonemu Andrzejowi Plichcie. B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
106969 Kostrzycki Mikołaj. Duplika ze Strony Sadowskiey w Sprawie przeciwko Nikorowiczom i innym. B. m. b. r. (Warszawa, po 1824),
106970 Kostrzycki Mikołaj. Drógi (!) głos ze strony Franciszka Wołowskiego Dziedzica Dóbr Kask z przyległościami Jaktorów i innemi w Sprawie restytucyynéy przez Prokuratoryą Jeneralną w imieniu włościan wsi Jaktorowa wytoczonéy. B. m. b. r. (Warszawa, po 1823),
106971 Kostrzycki Mikołaj. Obrona Andrzeia Plichty obwinionego o odległe usiłowanie zbrodni stanu. B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
106972 Kostrzycki Mikołaj. Odpowiedź Sadowskiéy na Appelacyą Nikorowiczów. B. m. b. r. (Warszawa, po 1825),
106973 Kostrzycki Mikołaj. Odpowiedź ze strony Franciszka Wołowskiego Dziedzica Dóbr Kask z przyległościami Jaktorów i innemi na Skargę restytucyyną Prokuratoryi Jeneralnéy w imieniu Włościan Jaktorowskich podaną. B. m. b. r. (Warszawa, po 1824),
106974 Kostrzycki Mikołaj. Wyszczególnienie dowodów na których Oskarżonego o zbrodnię Stanu Andrzeia Plichty Obrona polega. B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
106967 Kostrzycki Michał, mylnie.
106966 Kostrzyca.
106941 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich skreślił W... K... (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896,
106942 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). O napisach otokowych czyli legendach na monetach średniowiecznych polskich z X-go i początkach XI-go wieku (fragment) napisał Walery Kostrzębski. (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1899,
106943 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Jan Thamm probierz pełniący obowiązki mincmistrza w mennicy krakowskiej od 1655 do 1658 roku. Przyczynek do historyi mennic za Jana Kazimierza. (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1896,
106944 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Uwagi nad wykopaliskami monet z X i początku XI wieku, znajdowanych w Polsce przez Walerego Kostrzębskiego. (Nadb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1898,
106945 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Niektóre wiadomości o mennicach koronnych za Jana Kazimierza. (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1898,
106946 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Wspomnienie pośmiertne o św. p. Józefie Przyborowskim b. profesorze i bibliotekarzu b. Szkoły głównej skreślił W... K... (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1896,
106947 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899).
106940 Kostrzębski Bonifacy. Wyrocznia czyli Zabawa płci pięknej poświęcona, zawierająca 36 kart z 72 przedmiotami w futeraliku. Warszawa, Sennewald, 1829,
106939 Kostrzębski Bon.
106951 Kostrzewski, z Międzychodu pod Środą.
106965 Kostrzewski Wład., sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Śniatynie.
106964 Kostrzewski Wincenty Ignacy, emigrant, ppor. w legionie wołyńskim, działacz Tow. Demokratycznego Polskiego (1811-1894).
106963 Kostrzewski Wawrzyn.
106962 Kostrzewski Walenty, naczelnik straży ogniowej w Makowie.
106961 Kostrzewski Stanisław, syn Franciszka, malarz (1855-1899).
106960 Kostrzewski Leon.
106959 Kostrzewski Jakub.
106958 Kostrzewski Ignacy, ppor. w powstaniu listopadowym, członek Towarzystwa Polskiego w Nantes (zm. 1896).
106957 Kostrzewski I.
106955 (Kostrzewski Franciszek). Kostrzewski w Dolinie! Jednominutka wydana na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności staraniem redakcji Muchy. Warszawa, druk. A. Michalskiego, 1899,
106952 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911). Album F. Kostrzewskiego wykonany w Zakładzie Artystyczno-Litograficznym B. Sławoszewskiego. Warszawa, b. r. (1874),