Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3482 Askenazy Szymon (1867–1935). Do charakterystyki Augusta II. Odbitka z Kwartalnika Historycznego,Rocznik XIII zeszyt 2. B. m. i b. r. (Lwów, 1899),
3483 Askenazy Szymon (1867–1935). Z działalności ministra Lubeckiego. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1897,
3484 Askenazy Szymon (1867–1935). Die letzte polnische Königswahl. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen vorgelegt von... Göttingen, Druck der Dieterich'schen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner), 1894,
3485 Askenazy Szymon (1867–1935). Mably (1709–1785). (Warszawa) 1886,
3486 Askenazy Szymon (1867–1935). Ministeryum Wielhorskiego 1815–1816. Dodatek 1812 – 1813 – 1814. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1898,
3487 Askenazy Szymon (1867–1935). Przegląd dziejów Polski. Epoka porozbiorowa. 1795–1830. Odb. z Pamiętnika III Zjazdu historyków polskich w Krakowie. Sekcya I. B. m. b. r. dr. (1900),
3488 Askenazy Szymon (1867–1935). Przymierze polsko-pruskie. Lwów, nakł. Tow. Wydawn., Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Poznań, Księgarnia A. Cybulskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900,
3489 Askenazy Szymon (1867–1935). Studya historyczno-krytyczne. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894,
3490 Askenazy Szymon (1867–1935).
3491 Asketomoria. Asketomoria (1806),
3492 A-Ski. (Kilka słów) (1892),
3493 Asklepios,
3494 Askoczeński Wiktor (1820–1879). Kijew s driewniejszym jego ucziliszczem, akadiemijeju. Kijew, Tipograf. Uniw., 1856,
3495 Asłan Paweł,
3496 Asmodeusz,
3497 Asmodeusz,
3498 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Karczma na granicy austryackiéj czyli podróż z Warszawy; komedyo-opera w 2 aktach, oryginalnie napisana wierszem. Lublin, 1832,
3499 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Popiół Aśnikowskiego. Śpiewki ulubione z opery: Chłop panem milionowym. Exekwowane na uprzywilejowanym k. m. lwowskim teatrze. (Lwów), drukiem Pillerów, 1830,
3500 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Nowy Popiół, czyli ulubione śpiewki z Chłopa milionowego. Napisane i exekwowane przez... artystę dramatycznego, na uprzywilejowanym k. m. lwowskim teatrze. (Lwów), drukiem Pillerowskim, 1830,
3501 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Teatr Wileński. Oddział I.
3502 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Wóyt sędzia prezyduiący czyli Sprawa w Osieku. Krotofila ze śpiewami w I. Akcie. (Myśl wzięta z francuzkiego.). Lublin, nakł. i druk. Kaz. Szczepańskiego, 1824,
3503 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849).
3504 Asnyk Adam. (1838–1897). Im Banne des Vorurtheils! Schauspiel in 3 Acten. Aus dem Polnischen übersetzt von Julius Meixner. Für die deutsche Bühne frei bearbeitet von Louis Nötel. Wien, Druck von I. B. Wallishausser, im Selbstverlage, 1882,
3505 Asnyk Adam. (1838–1897). Bracia Lerche, komedya w 3 aktach. Kraków, nakł. N. Reformy, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, Druk. Związkowa, 1888,
3506 Asnyk Adam. (1838–1897). Gałązka heliotropu, komedya w 1 akcie oryginalnie wierszem napisana przez El...y Jana Stożka. Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1869,
3507 Asnyk Adam. (1838–1897). Ausgewählte Gedichte, Deutsch von Ladislaus Gumplowicz. Wien, K. Konegen, 1887,
3508 Asnyk Adam. (1838–1897). Kantata na jubileusz J. I. Kraszewskiego, na chór męzki, solo baryton z towarzyszeniem orkiestry, słowa... muzyka Władysława Żeleńskiego. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1879),
3509 Asnyk Adam. (1838–1897). Kiejstut, tragedya w 5 aktach. (Odbitka z Przeglądu Polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1878,
3510 Asnyk Adam. (1838–1897). Kiejstut. Trauerspiel in fünf Acten von ... übersetzt von M. v. Reden. Posen, Verlag von Joseph Jolowicz, Druck von W. Decker et Co. (E. Röstel), 1879 (na okł.: 1880),
3511 Asnyk Adam. (1838–1897). Kiejstut, tragoedie v pěti jednáních, autorisovaný překlad Františka Vondračka (Sborník světové poesie, ročnik VII, třída IV, číslo 2, svazek 51.). Praha, vydává Akademie česká pro vědy, slovesnost a umění, nakl. J. Otto, tiskem J. Otty, (1897),