Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106965 Kostrzewski Wład., sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Śniatynie.
106964 Kostrzewski Wincenty Ignacy, emigrant, ppor. w legionie wołyńskim, działacz Tow. Demokratycznego Polskiego (1811-1894).
106963 Kostrzewski Wawrzyn.
106962 Kostrzewski Walenty, naczelnik straży ogniowej w Makowie.
106961 Kostrzewski Stanisław, syn Franciszka, malarz (1855-1899).
106960 Kostrzewski Leon.
106959 Kostrzewski Jakub.
106958 Kostrzewski Ignacy, ppor. w powstaniu listopadowym, członek Towarzystwa Polskiego w Nantes (zm. 1896).
106957 Kostrzewski I.
106956 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911).
106955 (Kostrzewski Franciszek). Kostrzewski w Dolinie! Jednominutka wydana na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności staraniem redakcji Muchy. Warszawa, druk. A. Michalskiego, 1899,
106954 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911). Pamiętnik z 35 illustracyami. Tamże [Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala], b. r. (1891),
106953 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911). Album Fr. Kostrzewskiego. Serya pierwsza. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b. r. (1893),
106952 Kostrzewski Franciszek, malarz i rysownik (1826-1911). Album F. Kostrzewskiego wykonany w Zakładzie Artystyczno-Litograficznym B. Sławoszewskiego. Warszawa, b. r. (1874),
106951 Kostrzewski, z Międzychodu pod Środą.
106950 Kostrzewa Grzegorz (pseud).
106949 Kostrzewa.
106948 Kostrzecki Marcin.
106947 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899).
106946 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Wspomnienie pośmiertne o św. p. Józefie Przyborowskim b. profesorze i bibliotekarzu b. Szkoły głównej skreślił W... K... (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1896,
106945 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Niektóre wiadomości o mennicach koronnych za Jana Kazimierza. (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1898,
106944 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Uwagi nad wykopaliskami monet z X i początku XI wieku, znajdowanych w Polsce przez Walerego Kostrzębskiego. (Nadb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1898,
106943 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Jan Thamm probierz pełniący obowiązki mincmistrza w mennicy krakowskiej od 1655 do 1658 roku. Przyczynek do historyi mennic za Jana Kazimierza. (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1896,
106942 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). O napisach otokowych czyli legendach na monetach średniowiecznych polskich z X-go i początkach XI-go wieku (fragment) napisał Walery Kostrzębski. (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Tamże [Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki], 1899,
106941 Kostrzębski Walery, probierz, numizmatyk (1828-1899). Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich skreślił W... K... (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych). Kraków, nakł. Towarzystwa Numizmatycznego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896,
106940 Kostrzębski Bonifacy. Wyrocznia czyli Zabawa płci pięknej poświęcona, zawierająca 36 kart z 72 przedmiotami w futeraliku. Warszawa, Sennewald, 1829,
106939 Kostrzębski Bon.
106938 Kostrz Szymon, z Wróblowic.
106937 Kostrubała Andrzej, gospodarz ze wsi Wisłowce.
106936 Kostruba P.