Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3529 Asnyk Adam. (1838–1897). Von der Weltbühne. Aus dem Polnischen des ... von Dr. Ladislaus Gumplowicz. Separat-Abdruck aus Die Waffen nieder. Dresden, Leipzig u. Wien, E. Pierson's Verlag, 1895,
3530 Asnyk Adam. (1838–1897). Wybór poezyi. Biblioteka miniaturowa. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
3531 Asnyk Adam. (1838–1897). Żyd. Dramat współczesny w trzech aktach. Napisał El...y. Kraków, nakładem Adolfa Dygasińskiego i Spółki, druk. Czasu, 1875,
3532 (Asnyk Adam). Adam Asnyk urodzony dnia 11 września 1838 roku, po długich cierpieniach opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 2 sierpnia 1897 r. Kraków, nakł. Red. Czasu, druk. Czasu, 1897,
3533 (Asnyk Adam). Program obrzędu pogrzebowego ś. p. Adama Asnyka w Krakowie w dniu 6 sierpnia 1897 r. (Podpisał Józef Friedlein, prezydent miasta). Kraków, Druk. Związkowa, (1897),
3534 (Asnyk Adam).
3535 Aspersor,
3536 Aspik. Wint. Najpopularniejsza towarzyska gra w karty. Zasady tej gry objaśnione praktycznymi przykładami. Wyłożył... Warszawa, M. Arct, druk. J. Filipowicza, 1893,
3537 Aspirator,
3538 Aspiro. W dolinie łez, powieść współczesna, t. I i II. (Dodatek do Gazety Polskiej, t. 75 i 76). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1900,
3539 Aspiryna,
3540 Aspis Bogumił (1842–1898). Adam i Ewa, krotochwila w 2 odsłonach ze śpiewami. Winona Minn., nakł. i druk. Hieronima Derdowskiego, 1889,
3541 Aspis Bogumił (1842–1898). Na cmentarzu. Warszawa, E. Wende i Spół., druk. S. Burzyńskiego, 1876,
3542 Aspis Bogumił (1842–1898). Żelazne czasy. Ks. Bismarck w promieniu krytyki. Szkic etyczno-polityczny przez Pół-Azyatę. Warszawa, nakł. autora, druk. W. Ratyńskiego, 1889,
3543 Aspis Bogumił (1842–1898). Salwater. Poemat napisany przez Jakóba Szatana. Część I. Petersburg, druk. Riumina i Komp., 1859,
3544 Aspis Bogumił (1842–1898). Sen odrodzenia, poemat. Warszawa, Czerwiński i Sp., 1869,
3545 Aspis Bogumił (1842–1898). Sulamita. (Pieśni wschodnie). Warszawa, druk. J. Korzeniowskiego, 1874,
3546 Aspis Bogumił (1842–1898).
3547 Assanizacya,
3548 Assarmot,
3550 Assemblée. A l'assemblée Nationale, Les, Représentants de la Pologne, le 22 Mai 1848 (podpisani X. A. Czartoryski, Tyszkiewicz, Olizar itd.). Paris, 1848,
3551 Assenheim D.,
3552 Assenizacja,
3553 Assicurazioni. Assicurazioni generali austro-italiche. Ogólne warunki zabezpieczenia przeciw pożarom. Lwów, (ok. 1840),
3554 Assier Adolf de. Ludzkość pośmiertna (Posthumous humanity), studyum nad widmami i marami, z wydania angielskiego przełożył dr. Józef Drzewiecki. Warszawa, nakł. Redakcyi Niwy, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896,
3555 Association. Association littéraire des amis de la Pologne en Angletterre. Compte-Rendu de la séance du 7 Juillet dernier. Paris, Ch. Douniol, 1859,
3556 Association. L'Association de bienfaisance des dames polonaises,
3557 Association. Birmingham Polish association. Grand Polish Festival, in commemoration of the second Anniversary of the Polish Revolution held at Dee's Royal Hotel, November 29 1832. Extracted from the Birmingham Journal, 1832. (Birmingham, 1832),
3558 Association. The association for the Education of the Children of the Poor Polish Exiles in England. Towarzystwo Naukowej pomocy dla dzieci emigrantów polskich w Anglii. Londyn, druk. A. Rypińskiego i Spółki, (1852),
3559 Association. Association des anciens élèves de l'École polonaise. 5-e Année. Banquet annuel. Paris, le 14 Avril 1869. Cher Camarade. (W sprawie dorocznego bankietu),