Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108458 Kozerski Adolf. 10 przypadków owrzodzeń goleni, leczonych z zastosowaniem metody Manngoldťa "zasiewania naskórka". Podał d-r med. ..., lekarz ambulatoryum szpitala św. Łazarza. (Odb. z Medycyny 1897). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, b. r. (1897),
108457 Kozerski Adolf. Experimentelle Untersuchungen über den Einfluss des kohlensauren Natron auf den menschlichen Stoffwechsel. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctors der Medicin verfasst und mit Bewilligung Einer Hochverordneten medicinischen Facultät der Kaiserlichen Universität zu Dorpat zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt von Adolph Kozerski Doctor der Medicin der Wiener Facultät. Ordentliche Opponenten: Priv.-Doc. Dr. F. Krüger. - Doc. Dr. E. Stadelmann. - Prof. Dr. R. Kobert. Dorpat, Druck von C. Mattiesen, 1890,
108456 Kozerski, sędzia okręgowy w Warszawie.
108455 Kozenn Blasius (1821-1871).
108454 Kozenn Blasius (1821-1871). Krótki rys jeografii. Według dziełka Kozenn'a dla polskiej młodzieży ułożył Seweryn Eugieni Stoeger nauczyciel gimn. w Nowym Sączu. Wiedeń i Ołomuniec, nakł. Edwarda Hoelzla, drukarnia uniwersytecka Adolfa Holzhauzena w Wiedniu, 1869,
108453 Kozenn Blasius (1821-1871). Wschodnia i zachodnia półkula. Mapa ścienna. Wiedeń, E. Hölzel, 1874,
108452 Kozenn Blasius (1821-1871). Palestyna, mapa ścienna.
108451 Kozenn Blasius (1821-1871). B. Kozenna Mapa Palestyny czyli Ziemi Świętej. Opracował Bronisław Gustawicz członek c. k. geograficznego towarzystwa w Wiedniu. Wiedeń, nakł. Edw. Hölzla, Zakład geogr. Edw. Hölzla, b. r. (18..),
108450 Kozenn Blasius (1821-1871). Mapa ścienna Europy. Wiedeń, E. Hölzel, 1874,
108449 Kozenn Blasius (1821-1871). B. Kozenna Atlas geograficzny dla szkół średnich, gimnazyalnych, realnych i handlowych. Wydanie drugie zupełnie przerobione i opracowane przez W. Haardta, W. Schmidta i Br. Gustawicza (Vinzenza Haardta von Hartenthurn, Wilhelma Schmidta i Bronisława Gustawicza). 93 mapek (!) w 58 tablicach. Wiedeń, nakł. E. Hölzla, (na mapach: Instytut geogr. Edw. Hölzla w Wiedniu), (skład główny w księgarni Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie), 1898,
108448 Kozenn Blasius (1821-1871). B. Kozenna. Atlas geograficzny spolszczony przez Dr. E. (Eugeniusza) Janotę i Bronisława Gustawicza. Warszawa, nakł. Redakcyi Wędrowca, wykonany w zakładzie kartograficznym E. Hölzla w Wiedniu, druk. Saturnina Sikorskiego w Warszawie, 1891 (na okładce: 1892),
108447 Kozenn Blasius (1821-1871). Nowy atlas geograficzny, zesz. I. Warszawa, nakł. redakcyi Wędrowca, Zakł. geograf. Edw. Hölzla w Wiedniu, 1889,
108446 Kozenn Blasius (1821-1871). B. Kozenna Atlas geograficzny spolszczony przez Dr. E. (Eugeniusza) Janotę i Bronisława Gustwicza. Warszawa, nakł. Redakcyi Wędrowca, wykonany w zakładzie kartograficznym E. Hölzla w Wiedniu, druk. Saturnina Sikorskiego w Warszawie, b. r. (1889-1890),
108445 Kozenn Blasius (1821-1871). B. Kozenna Atlas geograficzny dla szkół średnich i wydziałowych spolszczył Prof. Dr E. (Eugeniusz) Janota poprawił i uzupełnił Bronisław Gustawicz członek Geograficznego Towarzystwa w Wiedniu. Wiedeń, nakł. Edwarda Hölzla, druk. Adolfa Holzhauzena, 1879,
108444 Kozenn Blasius (1821-1871). Kozenn'a Jeograficzny atlas szkolny. (Wydanie dla szkół wiejskich w 6 mapach). Wiedeń i Ołomuniec, nakł. Edwarda Hölzla, (na mapach: nakł. Edwarda Hölzla w Ołomuńcu, druk. zakładu Ed. Hölzla w Wiedniu, lit. w zakładzie w Köka Wiedniu), b. r. (1870),
108443 Kozenn Blasius (1821-1871). Kozenn'a Jeograficzny atlas szkolny. Wydanie w 12 mapach. Spolszczył i do użytku polskiej młodzieży zastosował Seweryn Eugieni Stoeger nauczyciel gimn. w Nowym Sączu. Wiedeń i Ołomuniec, nakł. Edwarda Hölzla, (na mapach: nakł. Edwarda Hölzla w Ołomuńcu, druk. zakładu Ed. Hölzla w Wiedniu, lit. w zakładzie Köka w Wiedniu), b. r. (1868),
108442 Kozenn Blasius (1821-1871). Kozenna Jeograficzny atlas szkolny. Wydanie w 18 mapach. Spolszczył i do użytku polskiej młodzieży zastosował Seweryn Eugieni Stoeger nauczyciel gimn. w Nowym Sączu. Wiedeń, nakł. Edwarda Hölzla, (na mapach: nakł. Edwarda Hölzla w Wiedniu lub nakł. Edwarda Hölzla w Ołomuńcu, druk. zakładu Ed. Hölzla w Wiedniu, lit. w zakładzie Köka w Wiedniu lub w zakładzie Ahrens w Wiedniu), b. r. (po 1871?),
108441 Kozenn Blasius (1821-1871). Kozenn'a Jeograficzny atlas szkolny. Wydanie w 18 mapach. Spolszczył i do użytku polskiej młodzieży zastosówał Seweryn Eugieni Stoeger nauczyciel gimn. w Nowym Sączu. Wiedeń i Ołomuniec, nakł. Edwarda Hölzla, (na mapach: nakł. Edwarda Hölzla w Ołomuńcu, druk. zakładu Ed. Hölzla w Wiedniu, lit. w zakładzie Köka w Wiedniu lub w zakładzie Ahrens w Wiedniu), b. r. (1868),
108440 Kozenn Blasius (1821-1871). (Atlas geograficzny dla szkół gimnazyalnych, realnych i handlowych państwa austryackiego). Wiedeń i Hołomuniec, nakł. Edwarda Hölzla, 1861,
108439 Kozenn B.
108438 Kozenn P.
108437 Kożeniewskij J.
108436 Kozel Teodor, lekarz z Tarnowa (1812-1882).
108435 Kozel Teodor, lekarz z Tarnowa (1812-1882). Dissertatio inauguralis medica de diureticis, quam consensu et auctoritate Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Praesidis et Directoris Perillustris ac Spectabilis Domini Decani, nec non Clarissimorum D. D. Professorum pro doctoris medicinae laurea rite obtinenda in antiquissima ac celeberrima Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit Theodorus Kozel, Galicianus Tarnoviensis. In Theses adnexas disputabitur in Universitatis aedibus die 2. mensis Januarii. Vindobonae, Typis Congregationis Mechitaristicae, MDCCCXXXVI (1836),
108434 Kozel Theodorus.
108433 Kozel Franciszek Ksawery.
108432 Kozdrowski Stefan, z Barysza.
108431 Kozdraś Franciszek.
108430 Kozdraś Franciszek. O zakładaniu i utrzymaniu sadów napisał ... Z szesnastoma rycinami w tekście. (Wydawnictwo Macierzy Polskiej, książeczka XXXIX). Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, Główny skład w Administ. Tow. Pedag., 1888,
108429 Kozdraś Franciszek. Z naszej wsi. Jak Agata używała czarów, aby jej krowy dużo mleka dawały. Napisał... Z 10. rycinami. (Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży, t. LXIV). Cieszyn, nakł. Edwarda Feitzingera, Ces. i król. nadw. drukarnia Karola Prochaski, 1894,