Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
14599 Chociszewski Józef (1837—1914). Wyrwidąb i Waligóra. Powieść dla młodzieży i ludu polskiego. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1897,
23385 Darowski Bolesław Weryha (1839—1905). Wyrób torfu w Czyżkach i droga żelazna do torfowiska, odczyt. Lwów, Druk. I Związkowa, 1894,
49052 Kalinowski Wojciech. Wyrób sztucznych wód mineralnych ... w Rzeszowie. Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1888,
38216 Frey Gabriela. Wyrób sztucznych kwiatów. Przez... ze 170 drzeworytami w texcie. Warszawa, nakł, i druk. J. Noskowskiego, 1880,
25673 Dmochowski Zdzisław (1864—1924). Wyrośle adenoidalne w jamie nosogardzielowej. Praca nagrodzona przez Warsz. Tow. Lek. na konkursie im. Koczorowskiego. (Odb. z Pam. Tow. Lek. Warsz. 1893, t. LXXXIX). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,
51244 Karpiński Józef Brunon (1823—1901). Wyroki Kassacyjne 1890 roku. Przez ... adwokata przysięgłego. Warszawa, Drukarnia Noskowskiego, 1891,
51247 Karpiński Józef Brunon (1823—1901). Wyroki kasacyjne z roku 1896 oraz spis alfabetyczny osób których skargi na wyroki Izby Sądowej Warszawskiej rozpoznane zostały w Departamencie Kasacyjnym Rządzącego Senatu od 1876—1896 włącznie ułożone i zebrane przez ... Adwokata Przysięgłego. Tamże [Warszawa, Drukarnia Noskowskiego], 1897,
51246 Karpiński Józef Brunon (1823—1901). Wyroki kasacyjne 1895 roku ułożone i zebrane przez ... Adwokata Przysięgłego. Tamże [Warszawa, Drukarnia Noskowskiego], 1896,
51245 Karpiński Józef Brunon (1823—1901). Wyroki kasacyjne 1894 roku ułożone i zebrane przez ... Adwokata Przysięgłego. Tamże [Warszawa, Drukarnia Noskowskiego], 1895,
38760 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). Wyrok. Sąd Kassacyiny Xięstwa Warszawskiego, (1812),
78377 Janicki. (Wyrok Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w sprawie mieszczan Nowej Góry przeciw hrabiostwu Potockim o prawo do wydobywania galmanu, inc: „My prezes i senatorowie...”). B. m. b. r. (Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1845),
39685 (Godkowski Jan). Wyrok Trybunału pierwszey instancyi Wolnego, Niepodległego, i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa, i Jego Okręgu, w Sprawie Pana Jana Godkowskiego, w drodze Reassumpcyi Jnkwizycyi dnia 31 Maja 1827 roku zapadły, wraz z obroną, przymówieniem się osobistem i wnioskiem prokuratora. (Kraków, 1827),
38859 (Frydrych Andrzej). Wyrok Trybunału cywilnego pierwszej instancyi Województwa Kaliskiego w sprawie między Andrzejem Frydrych, jako kuratorem massy Wład. hr. Gurowskiego, a wszystkiemi wierzycielami niegdy Władysława hr. Gurowskiego, w Kaliszu, 11—19 Listopada
52161 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Alboize de Pujol Juliusz Edward (1805—1854) i Desnoyers Karol. Wyrok Świętej Inkwizycji. Dr. w 5 a.
59024 (Dudziński Władysław Błażej). Wyrok śmierci, który na Władysławie Błażeju Dudzińskim za zbrodnię skrytobójczego i rozbójniczego morderstwa przez c. k. Sąd krajowy w sprawach karnych we Lwowie, na dniu 11 czerwca 1880 r. przez powieszenie na szubienicy wykonany został. Lwów, 1880,
58431 (Drużbacki Maurycy; 1826—1863). (Wyrok śmierci na Drużbackiego wydany 29 XI 1863 przez dowództwo Kijowskiego Wojennego Okręgu. Incip.: „Po proizwiedieniju polewym wojennym sudom..."). B. m. b. r. (Kijów, 1863),
23803 (Dębski Józef). (Wyrok sądu apelacyjnego W. M. Krakowa, z dnia 2 X 1827, w sprawie Józefa Dębskiego). (Kraków), druk. Gieszkowskich, (1827),
38861 (Frydrych August). Wyrok Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego z dn. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22 marca 1830 r. w sprawie między sukcesorami po Władysławie hr. Gurowskim... a Augustem Frydrychem. (Warszawa, 1830),
48226 Hube Romuald (1803—1890). Wyrok lwowski roku 1421. Wydał i objaśnił ... (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria IV nr 65). Warszawa, nakł. Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1887 (tak na karcie tyt., na okładce: 1888),
27714 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chociszewski Józef (1837—1914). Wyrok księżnej cieszyńskiej.
99459 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wyrok Jana Kazimierza. Dramat historyczny w IVch aktach, przez Władysława Syrokomlę. Warszawa, nakł. Henryka Natansona, Druk. Gazety Codziennej, 1860,
29279 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kondratowicz Ludwik (pseud. Władysław Syrokomla; 1823—1862). Wyrok Jana Kazimierza. Dr. w 4 a.
21847 Czermiński Marcin ks. T. J. (1860—1931). Wyrok banicyjny na ks. Wojciecha Męcińskiego, rozdział z przygotowującego się do druku życiorysu. (Nadb. z Przeglądu Powsz.). Kraków, 1894,
38761 Fryderyk August, król saski, książę warszawski (1750—1827). (Wyrok ... zapadły w dniu 23 stycznia 1810 r.: inc: „Urząd Administracyi powiatu krakowskiego...”),
2605 Antoni ks. Wyrodny syn. Lwów, 1895.
106940 Kostrzębski Bonifacy. Wyrocznia czyli Zabawa płci pięknej poświęcona, zawierająca 36 kart z 72 przedmiotami w futeraliku. Warszawa, Sennewald, 1829,
60447 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Wyrobienie i ustalenie urzędowego polskiego stylu. B. w. m. dr. b. r. (Lwów, 1871?),
40403 Gołębiewski Hieronim ks. (1845—1918). Wyrazy rybackie i żeglarskie u Kaszubów podał ksiądz... (Odb. z Roczników Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. VI, 1899).
50943 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903). Wyrazy obce w sonetach krymskich Mickiewicza opracował etymologicznie Ludwik Radliński. Urywek z pracy niewydanéj p. t. „Słownik Etymologiczny Języka Polskiego”; część I. Wyrazy obce. Warszawa. 1887.
101231 Korbut (Korbutt) Gabriel (Marian Gabriel, 1862–1936). Wyrazy niemieckie w języku polskim pod względem językowym i cywilizacyjnym napisał ... (Odb. z t. IV Prac Filologicznych). Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1893,