Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3493 Asklepios,
3494 Askoczeński Wiktor (1820–1879). Kijew s driewniejszym jego ucziliszczem, akadiemijeju. Kijew, Tipograf. Uniw., 1856,
3495 Asłan Paweł,
3496 Asmodeusz,
3497 Asmodeusz,
3504 Asnyk Adam. (1838–1897). Im Banne des Vorurtheils! Schauspiel in 3 Acten. Aus dem Polnischen übersetzt von Julius Meixner. Für die deutsche Bühne frei bearbeitet von Louis Nötel. Wien, Druck von I. B. Wallishausser, im Selbstverlage, 1882,
3505 Asnyk Adam. (1838–1897). Bracia Lerche, komedya w 3 aktach. Kraków, nakł. N. Reformy, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, Druk. Związkowa, 1888,
3506 Asnyk Adam. (1838–1897). Gałązka heliotropu, komedya w 1 akcie oryginalnie wierszem napisana przez El...y Jana Stożka. Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1869,
3507 Asnyk Adam. (1838–1897). Ausgewählte Gedichte, Deutsch von Ladislaus Gumplowicz. Wien, K. Konegen, 1887,
3508 Asnyk Adam. (1838–1897). Kantata na jubileusz J. I. Kraszewskiego, na chór męzki, solo baryton z towarzyszeniem orkiestry, słowa... muzyka Władysława Żeleńskiego. Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Sp., b. r. (1879),
3509 Asnyk Adam. (1838–1897). Kiejstut, tragedya w 5 aktach. (Odbitka z Przeglądu Polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1878,
3510 Asnyk Adam. (1838–1897). Kiejstut. Trauerspiel in fünf Acten von ... übersetzt von M. v. Reden. Posen, Verlag von Joseph Jolowicz, Druck von W. Decker et Co. (E. Röstel), 1879 (na okł.: 1880),
3511 Asnyk Adam. (1838–1897). Kiejstut, tragoedie v pěti jednáních, autorisovaný překlad Františka Vondračka (Sborník světové poesie, ročnik VII, třída IV, číslo 2, svazek 51.). Praha, vydává Akademie česká pro vědy, slovesnost a umění, nakl. J. Otto, tiskem J. Otty, (1897),
3512 Asnyk Adam. (1838–1897). Komedya konkursowa, komedyjka w 1 akcie. Kraków, nakł. N. Reformy, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1888,
3513 Asnyk Adam. (1838–1897). (Wiersz bez tytułu, inc.:) Do lotu, bracia Sokoły!... (Na końcu podpis: El...y i data: 2 Czerwca 1892). Odbitka z Nowej Reformy. Kraków, nakł. Wyd. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, (1892),
3514 Asnyk Adam. (1838–1897). Mowa wygłoszona przy wniesieniu zwłok Ad. Mickiewicza do katedry na Wawelu dnia 4 lipca 1890 r. (Dodatek do nru 252 N. Reformy). Kraków, Druk. Związkowa, 1890,
3515 Asnyk Adam. (1838–1897). Mowa... na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r. Kraków, nakł. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1889,
3516 Asnyk Adam. (1838–1897). Mowa... wygłoszona na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r. Kraków, nakł. Nowej Reformy, 1891,
3517 Asnyk Adam. (1838–1897). Le myosotis. Simple histoire par... Traduction de A. Intéring. (Wiedeń, 1881),
3518 Asnyk Adam. (1838–1897). Pisma. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. Skiwskiego w Warszawie, 1898,
3519 Asnyk Adam. (1838–1897). Poesie. Autorisovaný překlad Františka Kvapila. S podobiznou básníkovou. (Nová Bibliotéka spisů veršem i prosou, číslo 12). Praha, Jos. R. Vilímek, 1886,
3520 Asnyk Adam. (1838–1897). Poezye przez El... Y. Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. E. Winiarza, 1869,
3521 Asnyk Adam. (1838–1897). Poezye przez El...y. Tomów 2. Kraków, nakład Księg. i Wyd. Czyt. Lud. A. Nowoleckiego, Druk. Uniwers., 1872,
3522 Asnyk Adam. (1838–1897). Jobovi přatelé, přeložil A. Schvab-Polabský (Knihowna ústředni, seš. 42). Praha, I. L. Kober, 1882,
3523 Asnyk Adam. (1838–1897). Prolog na uroczyste otwarcie nowego teatru w Krakowie. Kraków, nakł. wydaw. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1893,
3524 Asnyk Adam. (1838–1897). Przyjaciele Hioba, komedya w dwóch aktach. (Odbitka z Bluszczu). Warszawa, nakł. M. Glücksberga, druk. S. Orgelbranda synów, 1879,
3525 Asnyk Adam. (1838–1897). Cola Rienzi, dramat historyczny z XIV w. w pięciu aktach prozą oryginalnie napisany przez... Kraków, nakład. Księg. Wydawn. Czytelni Ludowéj A. Nowoleckiego, druk. Paszkowskiego, 1873,
3526 Asnyk Adam. (1838–1897). Trubadurowie. Odczyt miany w Krakowie przez ... (Odbitka z Kraju). Kraków, nakł. wydawn. Kraju, czcionk. Kraju, 1872,
3527 Asnyk Adam. (1838–1897). (Wiersz w dzień imienin J. I. Kraszewskiego z datą: 19/3 1871, inc.:) „U nas, gdzie przodownikom narodowéj pracy...". B. m., (1871),
3528 Asnyk Adam. (1838–1897). Walka stronnictw; komedya w 2 aktach przez El-y – Jana Stożka. (Odb. z Kraju). Kraków, nakł. wyd. Kraju, druk. K. Budweisera, 1869,