Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108488 Kozicki Lucjan, lekarz (1866-1915).
108487 Kozicki L.
108486 Kozicki Konstanty.
108485 Kozicki J.
108484 Kozicki Hipolit Dunin.
108483 Kozicki Hipolit Dunin. Do Jaśnie Wielmożnego Nowosilcowa Ministra Rezydenta Jego Cesarsko Królewskiej Mości Różnych Orderów Kawalera. Dnia 1/13 Stycznia 1817. Roku. B. m. b. r. (Warszawa, 1817),
108482 Kozicki Euzebi.
108481 Kozicki Eug.
108480 Kozicki (Kosicki) Aleksy (Aleksander), oficer wojska polskiego, nauczyciel w Anglii (1802-1886).
108479 Kozicki Albin.
108478 Kozicki A., z Podbereża nad Dniestrem.
108477 Kozicki, mylnie.
108476 Koziccy herbu Łabędź.
108475 Koziccy Kazimierzowie.
108474 Koziarz Stefan ks. Cech garncarski w Sokołowie koło Rzeszowa przez Ks. ... Lwów, Druk. Katolicka Józefa Chęcińskiego, (skład główny w księgarni Gubrynowicza i Schmidta), 1899,
108473 Koziarski Józef.
108472 Koziarski Adam.
108471 Koziarska.
108470 Koziarkiewicz J., mylnie.
108469 Koziar Fr., ks. z Tyńca.
108468 Koziany. Koziański Antoni Bolesław.
108467 Koziański Eugeniusz.
108466 Koziański Antoni Bolesław.
108465 Koziański Antoni Bolesław. Wzory czcionek drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. Kraków nakł. i druk. A. Koziańskiego, 1886,
108464 Koziański Adam, mylnie.
108463 Kozianin Żegota.
108462 Kožešnik M.
108461 Kozerski Tadeusz (red., wyd.).
108460 Kozerski Roch Rogala, palestrant (XVIII w.).
108459 Kozerski Adolf.