Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
7221 (Billewicz Jan). Wywód sprawy między Skarbem publicznym a Janem Billewiczem, dzierżawcą dóbr narodowych Chodów, z dołączonym wyrokiem Delegacyi administracyiney w sprawie tey zapadłym w Warszawie. B. m., 1817,
21409 Czasopisma. Wywód. Wywód Słowny Rozpraw i Akta Publiczne Emigracji Polskiej. Paryż (i i.), 1843—1846.
81 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela). Łowicz, 1818,
48165 Hube Józef ks. (zmartwychwstaniec; 1804—1891). Wywód praw spadkowych słowiańskich przez ... ogłoszony drukiem i dodatkiem pomnożony przez Romualda Hube. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i Komp., 1832,
5701 Baraniecki Marian Aleksander prof. (1848—1895). Wywód pojęcia matematycznej funkcji. Warsz., u Geb. i Wolffa, druk. Kowalewskiego, 1868,
68480 Głębocki Józef Teodor (1806—1886). Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. Przedstawił Józef Teodor Głębocki b. oficer artyleryi polskiéj, ozdobiony Krzyżem Wojskowym polskim. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1866,
25165 Dietrich (de) Franciszek. Wywód o Rozkrzewieniu drzew śliwowych do powszechnego użycia. Wydany przez ces. król. Towarzystwo rolnictwa i sztuk pożytecznych w Margrabstwie Morawskim, ułożony przez kawalera... doktora praw i ziemianina morawskiego, tudzież członka i Assesora ces. król. Towarzystwa rolniczego w Morawie. — Anleitung zur Zwetschkenbaum-Pflanzung, zum allgemeinen Gebrauch aufgelegt (po polsku i po niem.). Lwów, Józ. J. Piller, b. w. r.,
69065 Gosiewski Władysław (1844—1911). Wywód elementarny reguły najmniejszych kwadratów. Napisał... (Odb. z Kosmosu, 1895). B. m. b. r.,
96988 Kojsiewicz (Koisiewicz) Franciszek Ksawery (1799—1864), Wołowski Jan Tadeusz. Wywód appellacyjny w sprawie Franciszka hrabi Potockiego przeciwko Franciszkowi Żelaskowskiemu i sukcessorom Piaseckiego. B. m. b. r. (Warszawa, 1834),
53323 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Dehay i Soulié Fryd. Wywołaniec. Dr.
92822 Kiedrzyński Ksawery. Wywod sprawy. W odwołaniu się Wżnéy Zofii z Górskich Szymanowski Reientowéy Koronnéy, i WWżnych Michała, Ignacego, Jozefa Szymanowskich Jéy Synów, naprzeciw Szlachetnym Małżonkom Motte Bankierom bywszym tuteyszym, od Wyroku Trybunału Cywilnego, Departamentu Warszawskiego, w Wydziale IIgim w Miesiącu Lipcu zapadłego. B. m. b. r. (Warszawa, 1810),
70929 Grocholski Szymon. Wywod Odwołania się naprzeciw Dekretowi Sądu Ziemiaństwa Poznańskiego w dniach 25 i 29. Miesiąca Kwietnia roku 1808 na powodztwo Jaśnie Wielmożnych Katarzyny z Przyiemskich i Felicyana Walknowskiego Sędziego Apellacyinego Xięstwa Warszawskiego Małżonków, tudzież Wgo Wawrzynca Świniarskiego, nieletnich Antoniny i Teresy z niegdy Joanną Przyiemską Swą małżonką spłodzonych dzieci Oyca, w Imieniu tychże czyniącego, jako Sukcessorów Naramowskich do Dóbr Naramowic nieprawnie ubiegaiących się zapadłemu, przez Wielmożną Jozefą z Miaskowskich Lutomską Wgo Woyciecha Lutomskiego żoną, niegdy Ignacego Miaskowskiego Córką, Dóbr Naramowic dziedziczną Właścicielką; tudzież Wielmożnemi Zofią z Kierskich primo Miaskowską Wielmożney Lutomskiey Matką 2do Wgo Ignacego Wilkońskiego Żoną czyli obydwoie Małżonków Wilkońskich Dobra Naramowice na mocy dożywocia od niegdy Wgo Miaskowskiego pierwszego Ur. Wilkońskiey Męża posiadaiących do Sądu Apellacyinego Xięstwa Warszawskiego założonego, i w tymże Sądzie uciążliwości uchybionych wniosków Litis finitae rzeczonego Dekretu popieranego, w obronie Ur. Szymona Grocholskiego Adwokata Sądu Apellacyinego Xsięstwa Warszawskiego. (Z datą: Warszawa 23 stycznia 1810). B. m. b. r.,
93094 Kijanin Dmitrij. Wywod o tom czto w driewniej Rossii porosko-ukrainskije i dunajskije Trojanowy wały postrojeny byli nie rimskim a russkim Trojanom. (Na okładce tytuł:) Wywod o porosko-ukrainskich i dunajskich Trojanowych wałach, postrojennych nie rimskim a russkim Trojanom. Kijew, w Uniwiersitietskoj tipografii, 1845,
2862 Antuszewicz Kazimierz. Wywod Konkursowy Sprawy J. O. Xcia Michała Kleofasa z Kozielska Ogińskiego Taynego Sowietnika Senatora Państwa i Kawalera wielu Orderów – z Kredytorami i Pretensorami Jego, Imionami i Nazwiskami: w Pozwach, Aktoracie i przy każdego respective poniżey kategoryi Duchownego i Swieckiego Stanu, wyrażonemi, i wyrazić się mającemi, na mocy Najwyższych ukazów, w Sądzie Głównym Litewsko-Wileńskim 2 Departamentu rozpoznający się. Wilno, druk. XX. Missyonarzów, b. r. (1828),
59972 Dygasiński Adolf (1839—1902). Wywczasy młynowskie. Nowele. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Saturnina Sikorskiego, 1895,
9981 Brandt Kazimierz (1839—?). Wytrzymałość ciał. Badania analityczne dotyczące sposobu obliczania mostów złożonych z łuków metalicznych. Przedstawiono na posiedzeniu Towarzystwa Nauk Ścisłych dnia 3 grudnia 1874 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom VII, rok 1875. Paryż, 1875,
9980 Brandt Kazimierz (1839—?). Wytrzymałość ciał. Badania analityczne dotyczące ciężarów przypadkowych używanych przy obliczaniu mostów. Przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa dnia 7 listopada 1872 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom IV. Rok 1873. Paryż, 1873,
21408 Czasopisma. Wytrwałość. Wytrwałość. Dziennik narodowy, polityczny i literacki. (Dwa razy w tygodniu). Bruksela, 1864—1865.
45214 Heylman (Heilmann, Hejlman, Heylmann) August (1796—1872). Wytłómaczenie artykułów 137 i 138 ustawy hypotecznéj z roku 1818, czyli rozwiązanie pytania: Jakim zasadom i formom ulegają ostrzeżenia hypoteczne względem poszukiwań osobistych? (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1845). B. m. b. r. (Warszawa, 1845),
68044 Gloger Constantin Wilhelm Lambert (zm. 1859). Wytępienie robactwa i myszy pustoszących gospodarstwo leśne i polne. Sposób najprostszy: Ochrona zwierząt pożytecznych wedle skazówki zawartéj w niemieckiem dziełku Dra C. W. L. Glogera za pomocą najnowszych środków sztucznych zebrał i do potrzeb krajowych zastósował z polecenia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Stanisław Szenic, Doktor Filozofii, Członek Towarzystwa. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, czcionkami M. Zoerna, 1860,
65402 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Wyścigi konne w Warszawie. Obrazek dramatyczny w 2ch częściach napisany wierszem przez... (Odb. z Dodatku miesięcznego do Czasu, 1858). Kraków, czcionkami Drukarni Czasu, 1858,
28440 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gaszyński Konstanty (1809—1866). Wyścigi konne w Warszawie. Obr. dram. w 2 a.
32856 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zieliński Władysław Kornel (1836—1895). Wyścigi konne w Warszawie. Krt. w 2 a.
65403 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Wyścigi konne w Warszawie. Gra i karciarze. Pan Dezydery Boczko i sługa jego. (Biblioteka Mrówki, tom 253). Lwów, Księgarnia Polska, druk. J. Czaińskiego w Gródku, b. r. (1887),
29704 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Laskowski Kazimierz (1861—1913). Wyścig dystansowy. Krt. w 3 a.
59971 Dygasiński Adolf (1839—1902). Wyszywanie, zabawka dla dzieci objaśniona przez... Warszawa, Wydaw. Zabawek i Gier Pedagog., 1881,
38592 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Wyszywanie, zabawka dla dzieci objaśniona przez A. Dygasińskiego. Warszawa, Wydawn. Zabawek i Gier Pedagog., 1881,
70112 Gradowski ks. Wyszczególnienie Wiecznie Uprzywilejowanych Odpustów, w Kościele Parafialnym Nowogórskim Dyecezyi Krakowskiej, których obojej płci wierni Chrystusowi, po dopełnieniu warunków przez Ś. Stolicę Apostolską wskazanych dostąpić mogą. Kraków, nakł. X. Gradowskiego plebana nowogórskiego, druk. Czasu, b. r. (po 28. VI. 1870),
21624 Czech Józef (księgarz; 1806—1876). Wyszczególnienie książek szkolnych, przeznaczonych do liceum św. Anny i św. Barbary, znajdujących się w księgarni ... B. m. b. r.,
88308 Katalogi. Czech Józef (1806—1876). Wyszczególnienie książek szkolnych, przeznaczonych do Liceum św. Anny i św. Barbary, znajdujących się w księgarni ... B. m. b. r.,