Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
21882 Czernicki Gustaw (1827—1911). Wystawa archeologiczna Krakowska. (Odb. z Kalend. Wildta na r. 1859). Kraków, 1858,
108068 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Wysszaja gieodiezija. B. m. b. r.,
47005 Hołubowicz Józef Wiktor ks. (jezuita, pisze przeważnie pod imieniem Józef; 1835—1887). Wyspy Sandwickie i Gambier w Oceanii przez X. ... T. J. (Odb. z Misyj Katolickich). Kraków, nakł. redakcji Misyj Katolickich, druk. Czasu, 1892,
59797 Dybowski Benedykt (1833—1930). Wyspy Komandorskie. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. I Związkowa, 1885,
12643 Byron Jerzy Noel Gordon (1788—1823). Wyspa, czyli Chrystyan i jego towarzysze, poemat w 4 pieśniach. Przekład Adama Pajgerta. Kraków, druk. Czasu, 1859,
53059 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Chivot Henryk (1830—?). Wyspa Tulipatan. Op. buffo w 1 a. Muz. J. Offenbacha.
54072 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Genlis Stefania Felicyta Ducrest de Saint Albin (1746—1830). Wyspa szczęśliwa. Kom. w 2 a.
51390 Karśnicki (Karsznicki) Antoni (ur. ok. 1779, zm. 1844). Wyspa St Helena. Poemat w czterech pieśniach, przez Hr. A. K. Lipsk, druk. Breitkopfa i Haertla, b. r. (ok. 1846),
55199 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Marivaux (de) Piotr Carlet de Chamblain (1688—1763). Wyspa roztropności, albo Pigmejczykowie obyczajów. Kom. w 3 a.
55198 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Marivaux (de) Piotr Carlet de Chamblain (1688—1763). Wyspa niewolników. Kom. w 1 a.
52159 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Alboize de Pujol Juliusz Edward (1805—1854) i Desnoyers Karol. Wyspa małżeństwa (małżeńska), czyli Żony przez los wybrane. (Wyspa małżeństw, czyli Trafił jak kula). Melodr. w 3 a. Muz. J. Elsnera.
102347 Korzeliński Seweryn (ur. 1804 lub 1805, zm. 1876). Wyspa Jersey. Podróż do wysp w kanale La Manche przez ... (Odb. z Ogniska). Kraków, nakł. księgarni i wydawnictwa Dzieł katolickich, naukowych i rolniczych, Druk. Czasu, 1860,
62848 Engeström Benzelstierna Wawrzyniec (1829—1910). Wyspa Gotland. Obrazek z podróży. Ułożył... Warszawa, nakł. red. Wędrowca, druk. Gazety Handlowej, 1884,
56151 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Saint-Foix (de) Herman Franciszek Poullain (1698—1776). Wyspa dzikich ludzi. Kom.
66321 Genlis (hrabina de) Stefania Felicyta Ducrest de Saint-Aubin (1746—1830). Wyspa dziecinna historya prawdziwa przez Panią... z Francuzkiego ięzyka na Polski przełożona. Kraków, druk. Jana Maja, 1808,
55398 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Metastasio Piotr (1698—1782). Wyspa bezludna. Op. w 1 a.
52580 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bertati Jan. E. Wyspa Alczyny, czyli Wiedma ukarana. Op. Muz. J. Gazzaniga.
79544 Jarosz Władysław. Wysowa Zakład Zdrojowo-Kąpielowy. Sprawozdanie za rok 1896 przez Dra ... lekarza zakładowego od r. 1893. Podgórze, nakł. właścicieli Zakładu Kąpielowego, druk. S. L. Deutschera, 1897,
93281 Kiprianowicz Grigorij Jakowlewicz. Wysokoprieoswiaszczennyj Iosif Siemaszko, Mitropolit litowskij i wilenskij. Oczerk jego żyzni i diejatielnosti po wozsojedinieniju zapadnorusskich uniatow s prawosławnoju cerkowiju w 1839 g. S portrietom M. Iosifa. Soczinienije ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1894,
75693 Izwiekow Nikołaj D. Wysokoprieoswiaszczennyj Iosif (Siemaszko) Mitropolit Litowskij i Wilenskij. Soczinienije Priepodawatiela Litowskoj Duchownoj Sieminarii i zakonouczitiela Wilenskago żenskago ucziliszcza i duchownago wiedomstwa, swiaszczennika ... Wilna, Tipografija A. S. Syrkina, 1889,
81444 Jeronim (właściwie: Ekziemplarskij Ilia Tichonowicz; 1835—1905). Wysokoprieoswiaszczennyj Ieronim Archiepiskop Chołmsko-Warszawskij, bywszyj Archiepiskop Litowskij i Wilenskij. S 30-go Apriela 1894 goda — 27-go Fiewrala 1898 goda. Kratkij oczerk jego cerkowno-obszczestwiennoj diejatielnosti w Litowskoj jeparchii. (Ottisk iz Wilenskago Kalendaria na 1899 god). Wilna, tipogr. Wil. Prow. S.-Duchow. Bratstwa, Zarieczje D. Bratstwa, 1898,
107364 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Wysokoprieoswiaszczenniejszyj Aleksij, Archiepiskop Litowskij i Wilenskij. Jego konczina i pogriebienije. 10-13 Nojabria 1890 g. Prot. I. Kotowicza. Wilna, Gubiernskaja Tip., 1890,
33250 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). Wysokie ceny płodów ziemskich i domy zleceń rolników. List do redakcyi Gazety Warszawskiéj przez ... Warszawa, u G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. J. Glücksberga, 1861,
42870 Harwot Jerzy (1853—1917). Wysoki Sejmie! (Wniosek do Sejmu w sprawie warsztatów robót ręcznych i kas oszczędności w seminariach naucz. i szkołach początkowych). Przemyśl, nakł. autora, druk. S. F. Piątkiewicza, 1881,
51866 Kasparek Wilhelm. Wysoki Sejmie! (Inc.: „Przedłożony Wysokiemu Sejmowi przez Wydział krajowy projekt ustawy drogowej...”). Sambor, druk. J. Czaińskiego, b. r. (1878),
75616 Izbo (Wysoka) Poselska. Wysoka Izbo Poselska. (Petycja w sprawie przywrócenia języka polskiego w szkołach). Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), b.r. (1872 ?),
75615 Izbo. Wysoka Izbo Panów Sejmu Pruskiego! (Petycya o wycofanie projektu rządowego usuwającego z urzędów język polski, z czerwca r. 1876). Poznań, druk. J. Leitgebera, 1876,
98313 Komissya (Wysoka ck.) Namiestnictwa. Wysoka ck.Komissya Namiestnictwa uchwaliła pod d. 19. Marca b.r. do L. 6460, ażeby odstawa szutru do zupełnego uporządkowania gościńca Nadwiślańskiego na rok 1863 za wynagrodzeniem według ustawy w Dzienniku rządowym z roku 1855 zawartéj przez strony konkurrencyjne uskutecznioną była. B. m., (1863),
21406 Czasopisma. Wysocki. Wysocki. Avignon, 1832;
28765 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gutowski Władysław (pseud. Władysław Ciołek; 1856—1930). Wyrzutki,