Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3462 Asclepiades,
3463 Asecuratus,
3464 Asekuracja,
3465 Asenizacja,
3466 Aseptyka,
3467 Asfalt,
3468 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. Antiquarischer Anzeiger. Nrów trzy . Berlin, 1867,
3469 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. Catalogue d'une collection choisie de livres anciens et modernes concernant la Pologne, la Russie, les principautés danubiennes et autres pays slaves, en vente aux prix marqués chez... et Comp. Berlin, 1862,
3470 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. XCVII. Catalogue d'une collection choisie de livres anciens et modernes concernant la Russie, la Roumanie, la Turquie, la Bohème et les autres pays slaves en vente chez... Berlin, imp. A. W. Schade, 1870,
3471 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. Catalogue d'une collection précieuse de livres rares et curieux provenant en partie de la bibliothèque célèbre de M. Ludw. Tieck, en vente aux pris marqués chez... Berlin, 1850,
3472 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. Catalogue d'une collection précieuse de livres rares et curieux concernant la Pologne, la Russie et autres pays slaves, en vente aux prix marqués chez... et Comp. Berlin, Unger imp., 1858,
3473 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. Catalogue des livres composant la bibliothèque du Comte Edward Grabowski cidevant au château de Radawnitz en vente aux prix marqués chez... & Co. à Berlin, No. 11, Unter den Linden. (Londres: 13, Bedford-Street, Covent-Garden), Pologne, Russie, Prusse, Bohème, Hongrie, Roumanie etc. Katalog książek składających bibliotekę hrabiego Edwarda Grabowskiego niegdyś w zamku radawnickim. Polska, Rossja, Prussy, Czechy, Węgry, Księstwa Naddunajskie, i. t. d. Berlin, imprimé chez Trowitzsch et fils, 1870,
3474 Asher Adolf (1800–1853) et Comp. Catalogue de livres polonais ou relatifs à la Pologne, en vente aux prix marqués chez... – Katalog der polnischen und Polen betreffenden Bücher etc. Nr. 100, Bibliotheca polonico-slavica. Berlin, Druck von W. Drugulin, 1871,
3475 Asher Dawid (1818–1890). Zarys Ustawy Angielskiéj skreślony w dwóch odczytach na kupieckiém stowarzyszeniu w Lipsku, d. 21 i 28 Listopada 1861 r. przez Dra ... Z niemieckiego. (Przekład księdza Fr. Krupińskiego Pijara). Warszawa, nakł. Księgarni E. Wende i Sp., druk. Gaz. Pol., 1863,
3476 Ashkenazy Zygmunt dr. Leczenie ruchowe i mięsienie (Massage) opracował... Lwów, nakł. własnym, H. Altenberg, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1892,
3477 Ashkenazy Zygmunt dr. Masaż i ruchy, Kinesiterapia, książka podręczna, część I: Wyrazoznawstwo, działanie, wskazanie, wykonawstwo. Lwów, H. Altenberg, druk. K. Budweisera, 1897,
3478 Ashurst Maude,
3479 Asile. Asile pour les gouvernantes françaises de Varsovie, rue Nowy-Świat 22. (Autorisé par décision S. E. M-r le Ministre de l'Intérieur en date du 28 Avril 1896). (1898–1899). 2me Année. Varsovie, impr. de Galewski & Dau, 1899,
3480 Asinius C. Pollio,
3481 Asioli Bonifacio (1769–1832). Szkoła śpiewu konserwatoryum muzycznego w Warszawie. Warszawa, litogr. A. Brzeziny, 1825,
3482 Askenazy Szymon (1867–1935). Do charakterystyki Augusta II. Odbitka z Kwartalnika Historycznego,Rocznik XIII zeszyt 2. B. m. i b. r. (Lwów, 1899),
3483 Askenazy Szymon (1867–1935). Z działalności ministra Lubeckiego. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1897,
3484 Askenazy Szymon (1867–1935). Die letzte polnische Königswahl. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen philosophischen Facultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen vorgelegt von... Göttingen, Druck der Dieterich'schen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner), 1894,
3485 Askenazy Szymon (1867–1935). Mably (1709–1785). (Warszawa) 1886,
3486 Askenazy Szymon (1867–1935). Ministeryum Wielhorskiego 1815–1816. Dodatek 1812 – 1813 – 1814. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1898,
3487 Askenazy Szymon (1867–1935). Przegląd dziejów Polski. Epoka porozbiorowa. 1795–1830. Odb. z Pamiętnika III Zjazdu historyków polskich w Krakowie. Sekcya I. B. m. b. r. dr. (1900),
3488 Askenazy Szymon (1867–1935). Przymierze polsko-pruskie. Lwów, nakł. Tow. Wydawn., Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Poznań, Księgarnia A. Cybulskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900,
3489 Askenazy Szymon (1867–1935). Studya historyczno-krytyczne. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894,
3490 Askenazy Szymon (1867–1935).
3491 Asketomoria. Asketomoria (1806),