Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107938 Kowalski Franciszek Andrzej. Polska Partya Socyalistyczna w Królestwie Polskiem. Jej powstanie, zasady i czynności. (Odb. z Ameryki). Toledo, Ohio, wyd. i druk. A. A. Paryski, 1896.
107924 Kowalski Franciszek (1799-1862). Fraszki... Pisane od 1824 do 1828 r. Lwów, Stanisławów i Tarnów, nakł. Jana Milikowskiego, druk. J. P. Sollingera w Wiedniu, 1839,
107925 Kowalski Franciszek (1799-1862). Fraszki. Wydanie drugie, pomnożone z wydania Wiedeńskiego, r. 1839. przez ... Kamieniec Podolski, druk. J. Wagnera, 1847,
107926 Kowalski Franciszek (1799-1862). Legendy herbowe przez ... Żytomierz, nakł. księgarni J. Hussarowskiego, druk. A. Kwiatkowskiego i Sp., 1862,
107927 Kowalski Franciszek (1799-1862). Miecz i lutnia czyli śpiewy (!) wolności wolnego Polaka przez ... tłumacza Moliera podofficera Legii Litews. Wołyns. Warszawa, 1831,
107928 Kowalski Franciszek (1799-1862). Najpiękniejsze Oczy. Słowa z niemieckiego Fr. Kowalskiego. Śpiew z towarzyszeniem Fortepiana zkomponowany (!) i hrabinie Oldze Poniatowskiej poświęcony przez C. Stigelli. Op. 2. Kijów, Kamieniec Podolski, Żytomierz, u Ant. Kocipińskiego, Offenbach a/M, u Jana André, Stich und Druck der Anstalt für Musikaliendruck in Leipzig, b. r. (ok. 1865),
107929 Kowalski Franciszek (1799-1862). Skowronek. Franciszka Kowalskiego. (Drugi śpiewnik domowy St. Moniuszki. Wydanie drugie poprawione i pomnożone). Wilno, nakł. J. Zawadzkiego, b. r. (1858?),
107930 Kowalski Franciszek (1799-1862). Wiązanie Bronią Powiastki obyczajowe dla młodych chłopców. Przez... Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukow: Okręgu, 1852,
107931 Kowalski Franciszek (1799-1862). Nowe cztery wiwaty. (Inc.: Coby dzisiay było z nami...). B. m. b. r. (Warszawa, ok. 1831),
107932 Kowalski Franciszek (1799-1862). Wspomnienia. Pamiętnik ... Tom I. Kijów, nakł. Leona Idzikowskiego, Druk. Gazety Codziennej w Warszawie, 1859,
107933 Kowalski Franciszek (1799-1862). Złote ziarna. Powieści dla zabawy i nauki dzieci, przez ... Z XVIII, kolorowanemi obrazkami. Lwów, nakł. Franciszka Pillera i spółki, b. r. (1841),
107934 Kowalski Franciszek (1799-1862). Z kim się żenić mam? Śpiew z towarzyszeniem fortepianu. Muzyka Adolfa Grünera. Dzieło 85. Warszawa, nakł. Księgarni B. Banarskiego, w lit. Mękarskiego (ok. 1877),
107935 Kowalski Franciszek (1799-1862).
107923 Kowalski Fr.
107922 Kowalski Feliks. Uwiadomienie. (Inc.: Niżéy podpisany Dziedzic i Założyciel kąpieli żelaznych we wsi Myśliwczowie..., z datą: Myśliwczów, 16 VIII 1822). B. m. b. r. (1822),
107920 Kowalski Feliks, księgarz. Katalog czytelni polskiej przy księgarni Felixa Kowalskiego ulica Wierzbowa, N. 473 b. Warszawa, druk. Ig. Krokoszyńskiego, 1862,
107921 Kowalski Feliks, księgarz.
107919 Kowalski F. A.
107917 Kowalski F.
107918 Kowalski F.
107916 Kowalski Edward Stanisławowicz.
107908 Kowalski Edmund.
107909 Kowalski Edmund. Untersuchungen über das Verhalten der Temperatur und der Circulation in den Bauchhöhlenorganen unter dem Einflusse von Umschlägen. Von Dr. ...., Leiter der Wasserheilanstalt "Kiselka" bei Lemberg. (Odb. z: Blätter für Klinische Hydrotherapie 1898). Wien, im Selbstverlage des Verfassers, Druckerei der k. Wiener Zeitung, 1898,
107910 Kowalski Edmund. O wpływie podniet termicznych na krążenie limfy i o nerwach naczynioruchowych limfatycznych. Podał Dr. ..., kierownik Zakładu wodoleczniczego Kiselka obok Lwowa. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1899). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1899,
107911 Kowalski Edmund. O wpływie zabiegów wodoleczniczych zewnętrznych na wydzielanie żółci. Podał Dr. ... kierownik zakładu wodoleczniczego Kiselka obok Lwowa. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1898). B. m. b. r. (Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898),
107912 Kowalski Edmund. Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze (Ernsdorf) koło Bielska na Śląsku austr. Cieszyn, druk. Karola Prochaski, 1894,
107913 Kowalski Edmund. Zakład wodoleczniczy i żentyczny w Jaworzu (Ernsdorf) na Szląsku austryackim. Tamże [Cieszyn, druk. Karola Prochaski], 1889,
107914 Kowalski Edmund. Zasady wodolecznictwa. Dr. .... obecnie kierownik pensyonatu wodoleczniczego Kiselka obok Lwowa. Lwów, nakł. autora, druk. Edmunda Ostruszki, 1895,
107915 Kowalski Edmund.
107907 Kowalski Ed., rejent z Łomży.