Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3392 Artykułów. Kilka wstępnych artykułów „Warty” z r. 1878 i 1879, oraz mowa hr. Edw. Raczyńskiego na koronacyji w Królewcu w r. 1840. Seryja: (pierwsza), druga, trzecia. Poznań, w komisie i czcionkami W. Simona, 1879,
3393 Artykuły. Artykuły literackie,
3394 Artykuły. Artykuły prawa magdeburskiego,
3395 Artykuły. Artykuły przechodnie (Do Konstytucji Wolnego M. Krakowa.) Do Nru 4711 D. G. S. Kraków, 1833,
3396 Artykuły. Artykuły wojenne dla armii pruskiej, z podaniem roty przysięgi na sztandar. Wyd. dla żołnierzy Polaków, służących w armii pruskiej. Toruń, nakł. i druk. E. Lambeck, 1895,
3397 Artykuły. Artykuły wojskowe. (Warszawa), druk. sukces. Zawadzkich, 1808,
3398 Artykuły. Artykuły wstępne,
3399 Artyleria,
3400 Artyllerya. Artyllerya. Krótka instrukcya odnosząca się do usługi i użycia dział polowych. B. m. i b. r. (połowa w. XIX),
3401 Artysta. Artysta billardowy,
3402 Artysta. Artysta mały, wzorki do rysowania i kolorowania. Warszawa, nakł. M. Arcta, (1894),
3403 Artysta. Mały artysta. Zabawka rysunkowa dziatwie poświęcona. Druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, bez roku (1877),
3404 Artystki polskie,
3405 Artystów. Do artystów w sprawie Muz. w Rapperswylu,
3406 Arumugam. Arumugam, książę indyjski, powieść (Biblioteka ludowa K. Miarki, I 6). Mikołów, nakł. i druk. Wydawnictwa Dzieł Ludowych, 1898,
3407 Arwin Jan,
3408 Arwin Zieliński J. K.,
3409 Arvisenet Klaudyusz ks. (1755–1831). Anioł stróż, czyli rady i prawidła religijnego postępowania, zebrane dla młodzieży, tłumaczył ks. Stan. Snarski D(ominikanin). Wilno, nakł. Syrkina, 1859,
3410 Arvisenet Klaudyusz ks. (1755–1831). Pochodnia życia kapłańskiego, Memoriale vitae sacerdotalis, przełożył ks. Hieronim Raczkowski, b. rektor żmudzkiego seminaryum. Warszawa, Gebethner i Wolff, tip. Zawadzkago w Wilnie, 1890,
3411 Arwor (pseud.),
3412 Arya. (Czy nie Jarmund Maria, por. Słow. pseud. A. Bara, Kraków, 1936). Dowcipny pomysł, zdarzenie prawdziwe. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety Narodowej, 1880,
3413 Arya. (Czy nie Jarmund Maria, por. Słow. pseud. A. Bara, Kraków, 1936). Skarb mojéj cioci, powieść. Lwów, nakł. i druk. Gazety Narod., 1877,
3414 Arye. Nowe arye z oper: Przerwana ofiara, Flet czarnoksięzki, i z różnych nowych sztuk wybrane.
3415 Arye. Nowe arye z oper wybrane i pierwszy raz wydrukowane. Warszawa, 1803,
3416 Arye. Arye nowe pierwszy raz drukowane, zebrane z różnych oper i komedyj polskich. Warszawa, nakł. J. Ludw. Kocha, 1804,
3417 Arye. Arye nowe, zebrane z różnych oper i komedyj polskich
3418 Arye. Arye i piosnki z różnych operów i komedyj zebrane w Warszawie,
3419 Arye. Arye Polskie zebrane od Polonii w Ameryce. Tom pierwszy. Chicago I ll., nakł. i druk. Gazety Polskiej W. Dyniewicza, 1875
3420 Arye. Arye i śpiewy teatralne i światowe, z różnych oper i komedyj zebrane, z dodatkiem Krakowiaków. Tomów 2. Warszawa, 1816,
3421 Aryjczykowie wschodni,