Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108518 Koziebrodzki Szczęsny Emeryk, hr. (1826-1900).
108517 Koziebrodzki S.
108516 Koziebrodzki kościół.
108515 Koziebrodzki Justyn Bolesta hr.
108514 Koziebrodzki Józef. Wyiątek z pullaresów Józefa Koziebrodzkiego. Lwów, nakł. i druk. Józefa Schnaydera, 1813,
108513 Koziebrodzki Józef. Quot capita, tot sensus Napisano we Lwowie, 1817. B. m. b. r. (po 1817),
108512 Koziebrodzki.
108511 Koziebrodzki hr., z Chłopie.
108510 Koziebrodzcy herbu Jastrzębiec.
108509 Koziebrody.
108508 Koziebrodský VI. hr.
108507 Koziebrodski Władysław hr.
108506 Koziebrodski VI. hr.
108505 Kozicki Zygmunt Dunin ks. (1854-1912).
108504 Kozicki Zygmunt Dunin ks. (1854-1912). Różaniec święty czyli nabożeństwo różańcowe dla wszystkich Wiernych i dla Braci z Encykliką Ojca Świętego Leona XIII z dnia 8 Września 1892 r. wyjaśniającą znaczenie tego Nabożeństwa, z wykazem odpustów i t. d. wydał X. Zygmunt Dunin Kozicki, Archiwaryusz Kuryi Biskupiej w Krakowie, z 16 rycinami. Kraków, nakł. wydawcy, jakoteż Jana Malarza Kleryka mn. Św. u Najświętszej Panny Maryi w Krakowie, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894,
108503 Kozicki Zygmunt Dunin ks. (1854-1912). Gymnasium Tarnoviense erigitur anno Domini 1760. Ex actis episcopalibus cracoviensibus vol. 102 fol. 241 seq. depromptum. Primum in Notificationibus e Curia Principis Episcopi Cracoviensis anno 1892 in pag. 99-119 excusum, nunc vero seorsim typis mandatum per Curiae eiusdem Archivarium. (Odb. z Notificationes e Curia Principis Episcopi Cracoviensis 1892). Cracoviae, Sumptibus Sig. Dunin Kozicki, E Typographia "Czas" Fr. Kluczycki & Soc., 1893,
108502 Kozicki Z.
108501 Kozicki Władysław.
108500 Kozicki W., mylnie.
108499 Kozicki Tytus.
108498 Kozicki Tytus. List otwarty Tytusa Kozickiego do pana Piotra Trzcińskiego. B. m. b. r. (Lwów, 1848),
108497 Kozicki Stanisław (1876-1958), Lutosławski Jan. Przewodnik po ważniejszych wyższych zakładach rolniczo-naukowych zagranicą zestawili Stanisław Kozicki i Jan Lutosławski. Warszawa, nakł. Księgarni p. f. E. Wende i S-ka, Druk. i Lit. Jana Cotty, 1900,
108496 Kozicki Stanisław (1876-1958).
108495 Kozicki Stanisław (1876-1958). Z wycieczki na Szląsk. (Odb. z Tygodnika Rolniczego). Kraków, nakł. autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
108494 Kozicki Stanisław (1876-1958). Versuch über die Saatweite des Körnermaises. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universitat Halle-Wittenberg vorgelegt von Stanisław Kozicki aus Warschau (Polen). Halle a. S., Hofbuchdruckerei von C. A. Kaemmerer & Co., 1899,
108493 Kozicki Stanisław (1876-1958). Powietrze w glebie. Przez ... Odczyt wypowiedziany d. 7. Kwietnia 1900. (Nadb. z Kosmosu). Lwów, nakł. polskiego towarzystwa przyrodników im. Kopernika, I. Związkowa drukarnia, 1900,
108492 Kozicki Michał.
108491 Kozicki Marian.
108490 Kozicki Marian. Egoista. Stanisławów, nakł. autora, druk. J. Dankiewicza, 1885,
108489 Kozicki Marian. W smutnej dobie. (Lwów), nakład i wydanie autora, Druk. Narodowa Wojciecha Manieckiego, b. r. (1888),