Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
96946 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Prieżnija wozzrienija polskago pisatiela Kraszewskago na bywszeje litowskoje kniażestwo, to jest' zapadnoju Rossiju. (Żurnał ministr. narodnago prosw. cz. CCXXV otd. 2). Petersburg, 1883,
96945 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Lublinskaja unija ili poslednieje sojedinienije Litowskago Kniażestwa s Polskim Korolewstwom na lublinskom Siejmie w 1569 godu. Soczinienije M. Kojałowicza. Izdanije riedakcii gaziety Russkij Inwalid. Sanktpietierburg, pieczatano w Wojennoj Tipografii, 1863,
96944 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Litowskaja cerkownaja unija. Izsledowanija M. Kojałowicza. Tom I—II. S. Pietierburg, Tipografija N. Tichmieniewa (t. II: Tipografija Duchownago Żurnała „Strannik”), 1859 (t. I) — 1861 (t. II),
96943 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). O razsielenii plemien zapadnago kraja Rossii. (Iz gaziety Dień). Moskwa, w tipografii Bachmietiewa, 1863,
96942 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Razbor soczinienija P. O. Bobrowskago: „Russkaja grieko-uniatskaja cerkow' w carstwowanije impieratora Aleksandra I. Istoriczeskoje izsledowanije po archiwnym dokumientam” i ukazanije na osnowanii archiwnych dokumientow inoj postanowki wsiech gławnych uniatskich woprosow togo wriemieni. Profiessora M. Kojałowicza. (Izwleczeno iz Żurnała Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija). S. Pietierburg, Tipografija W. S. Bałaszewa, 1890,
96941 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Nowoje orudije łatinskoj propagandy. (Christianskoje Cztienije ze stycznia i lutego 1882). Petersburg,
96940 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). O pocziwszem mitropolitie litowskom Josifie. Soczinienii M. Kojałowicza. (Iz żurnała Christianskoje Cztienije). Sanktpietierburg, w tipografii Diepartamienta Udiełow, 1869,
9694 Braci. Jeden z nieśpiących braci,
96939 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Lekcii po istorii Zapadnoj Rossii. Moskwa, w tipografii Bachmietiewa, b. r. (1864),
96938 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Istoriczeskoje izsledowanije o Zapadnoj Rossii służaszczeje priedisłowijem k dokumientam objasniajuszczim istoriju Zapadno-Russkago Kraja i jego otnoszenija k Rossii i k Polsze. (Tytuł francuski:) Études historiques sur la Russie Occidentale. Introduction aux documents servant a éclaircir l'histoire des Provinces Occidentales de la Russie ainsi que leurs rapports avec la Russie et la Pologne. S. Pietierburg, w tipografii Eduarda Praca, 1865,
96937 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Istorija wozsojedinienija zapadnorusskich uniatow starych wriemien. Soczinienije M. Kojałowicza. S. Pietierburg, Tipografija Wtorago Otdielenija Sobstwiennoj JE. I. W. Kancelarii, 1873,
96936 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Études historiques sur la Russie Occidentale. Introduction aux documents servant à éclaircir l'histoire des Provinces Occidentales de la Russie ainsi que de leurs rapports avec la Russie et la Pologne (Saint-Pétersbourg, 1865);
96935 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Dokumienty objasniajuszczije istoriju Zapadno-Russkago Kraja i jego otnoszenija k Rossii i k Polsze. (Tytuł francuski:) Documents servant a éclaircir l'histoire des Provinces Occidentales de la Russie ainsi que leurs rapports avec la Russie et la Pologne. S. Pietierburg, napieczatano po opriedieleniju Archieograficzeskoj Kommissii, w tipografii Eduarda Prac, 1865,
96934 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Dniewnik posledniago pochoda Stiefana Batorija na Rossiju (osada Pskowa) i Dipłomaticzeskaja pieriepiska togo wriemieni, otnosiaszczajasia gławnym obrazom k zakluczeniju Zapolskago mira (1581—1582 g.). Izdał po poruczeniju Impieratorskoj Akadiemii Nauk M. Kojałowicz (Sanktpietierburg, 1867);
96933 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Cztienija po istorii Zapadnoj Rossii profiessora M. Kojałowicza. Nowoje izdanije pierierabotannoje i dopołniennoje s izdanija 1864 g. Priłożena etnograficzeskaja karta. Tamże [S. Pietierburg, tipografija A. S. Suworina], 1884,
96932 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Griunwaldienskaja bitwa 1410 goda. Riecz M. O. Kojałowicza. S. Pietierburg, tipografija A. S. Suworina, 1885,
96931 Kojałowicz M. O.
96930 Kojałowicz M.
9693 Braci. Do Braci w Galicyi . Lwów, 1880.
96929 Kojałowicz Kazimierz Wijuk.
96928 Kojałowicz J.
96927 Koja Karl.
96926 Koiszewski Adam.
96925 Koisiewicz Xawery.
96924 Koisiewicz Ferdynand.
96923 Koiński Apollo.
96922 Kohut Adolph. Am Dünenstrand der Ostsee. Skizzen und Erinnerungen aus den Ostseebädern. 1. Die Seebader Pommerns. Berlin, Verl. v. I. L. B. Laverrenz, 1887,
96921 Kohut Adolf (ur. 1848).
96920 Kohte Julius i Schwartz Franz. Die kulturgeschichtliche Ausstellung in Fraustadt (Wschowa) am 28. August 1892. Von Julius Kohte und Franz Schwartz. (Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, Bd. 7). Posen, Eigenthum der Gesellschaft, E. Schmädicke, 1893,
9692 Braci. Do Braci.