Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2862 Antuszewicz Kazimierz. Wywod Konkursowy Sprawy J. O. Xcia Michała Kleofasa z Kozielska Ogińskiego Taynego Sowietnika Senatora Państwa i Kawalera wielu Orderów – z Kredytorami i Pretensorami Jego, Imionami i Nazwiskami: w Pozwach, Aktoracie i przy każdego respective poniżey kategoryi Duchownego i Swieckiego Stanu, wyrażonemi, i wyrazić się mającemi, na mocy Najwyższych ukazów, w Sądzie Głównym Litewsko-Wileńskim 2 Departamentu rozpoznający się. Wilno, druk. XX. Missyonarzów, b. r. (1828),
59972 Dygasiński Adolf (1839—1902). Wywczasy młynowskie. Nowele. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Saturnina Sikorskiego, 1895,
9981 Brandt Kazimierz (1839—?). Wytrzymałość ciał. Badania analityczne dotyczące sposobu obliczania mostów złożonych z łuków metalicznych. Przedstawiono na posiedzeniu Towarzystwa Nauk Ścisłych dnia 3 grudnia 1874 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom VII, rok 1875. Paryż, 1875,
9980 Brandt Kazimierz (1839—?). Wytrzymałość ciał. Badania analityczne dotyczące ciężarów przypadkowych używanych przy obliczaniu mostów. Przedstawione na posiedzeniu Towarzystwa dnia 7 listopada 1872 roku. Wyciąg z Pamiętników Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Tom IV. Rok 1873. Paryż, 1873,
21408 Czasopisma. Wytrwałość. Wytrwałość. Dziennik narodowy, polityczny i literacki. (Dwa razy w tygodniu). Bruksela, 1864—1865.
45214 Heylman (Heilmann, Hejlman, Heylmann) August (1796—1872). Wytłómaczenie artykułów 137 i 138 ustawy hypotecznéj z roku 1818, czyli rozwiązanie pytania: Jakim zasadom i formom ulegają ostrzeżenia hypoteczne względem poszukiwań osobistych? (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1845). B. m. b. r. (Warszawa, 1845),
68044 Gloger Constantin Wilhelm Lambert (zm. 1859). Wytępienie robactwa i myszy pustoszących gospodarstwo leśne i polne. Sposób najprostszy: Ochrona zwierząt pożytecznych wedle skazówki zawartéj w niemieckiem dziełku Dra C. W. L. Glogera za pomocą najnowszych środków sztucznych zebrał i do potrzeb krajowych zastósował z polecenia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Stanisław Szenic, Doktor Filozofii, Członek Towarzystwa. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konst. Żupańskiego, czcionkami M. Zoerna, 1860,
65402 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Wyścigi konne w Warszawie. Obrazek dramatyczny w 2ch częściach napisany wierszem przez... (Odb. z Dodatku miesięcznego do Czasu, 1858). Kraków, czcionkami Drukarni Czasu, 1858,
28440 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gaszyński Konstanty (1809—1866). Wyścigi konne w Warszawie. Obr. dram. w 2 a.
32856 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zieliński Władysław Kornel (1836—1895). Wyścigi konne w Warszawie. Krt. w 2 a.
65403 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Wyścigi konne w Warszawie. Gra i karciarze. Pan Dezydery Boczko i sługa jego. (Biblioteka Mrówki, tom 253). Lwów, Księgarnia Polska, druk. J. Czaińskiego w Gródku, b. r. (1887),
29704 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Laskowski Kazimierz (1861—1913). Wyścig dystansowy. Krt. w 3 a.
59971 Dygasiński Adolf (1839—1902). Wyszywanie, zabawka dla dzieci objaśniona przez... Warszawa, Wydaw. Zabawek i Gier Pedagog., 1881,
38592 Fröbel Fryderyk (1782—1852). Wyszywanie, zabawka dla dzieci objaśniona przez A. Dygasińskiego. Warszawa, Wydawn. Zabawek i Gier Pedagog., 1881,
70112 Gradowski ks. Wyszczególnienie Wiecznie Uprzywilejowanych Odpustów, w Kościele Parafialnym Nowogórskim Dyecezyi Krakowskiej, których obojej płci wierni Chrystusowi, po dopełnieniu warunków przez Ś. Stolicę Apostolską wskazanych dostąpić mogą. Kraków, nakł. X. Gradowskiego plebana nowogórskiego, druk. Czasu, b. r. (po 28. VI. 1870),
21624 Czech Józef (księgarz; 1806—1876). Wyszczególnienie książek szkolnych, przeznaczonych do liceum św. Anny i św. Barbary, znajdujących się w księgarni ... B. m. b. r.,
88308 Katalogi. Czech Józef (1806—1876). Wyszczególnienie książek szkolnych, przeznaczonych do Liceum św. Anny i św. Barbary, znajdujących się w księgarni ... B. m. b. r.,
88309 Katalogi. Czech Józef (1806—1876). Wyszczególnienie książek Szkolnych przeznaczonych do Liceum S. Anny i S. Barbary, znajdujących się w Księgarni J. Czecha. Klassa V. B. m. b. r.,
106974 Kostrzycki Mikołaj. Wyszczególnienie dowodów na których Oskarżonego o zbrodnię Stanu Andrzeia Plichty Obrona polega. B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
88310 Katalogi. Czech Józef (1806—1876). Wyszczegoknienie (sic!) Książek Szkolnych przeznaczonych do Liceum S. Anny i S. Barbary, znajdujących się w Księgarni J. Czecha. Klassa VI. B. m. b. r.,
108127 Kowalski Stanisław (III), autor powieści. Występni. Powieść w 2-ch częściach. Warszawa, nakł. księgarni G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1897,
32010 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Themerson Mieczysław (1871—1930). Występna miłość. Szt. w 1 a. (1896).
32619 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zagórski Włodzimierz (1834—1902). Występek panny Józi. Fr. w 1 a.
54555 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Iffland August Wilhelm (1759—1814). Występek dla ambicji. Dr. w 5 a.
17165 Cuny Piotr. Wystawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie i zrobiony w sztukach pięknych postęp. Przez autora „Zasad perspektywy linijnej". Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1876,
68098 Gloger Zygmunt (1845—1910). Wystawa rolniczo-przemysłowa w Retowie. Przez... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1878). Warszawa, druk. J. Bergera, b. r. (1879),
14948 Chojnacki Fabian Sebastian (może Stanisław?) (1816—1892). Wystawa Paryska 1889 roku (wierszem; na ostatniej stronie podpis: Stach Lubiewa). Paryż, Druk. Polska A. Reiffa, (1889),
59627 Dwernicki Tadeusz (1868—1946). Wystawa Krajowa. Lwów, 1894.
21407 Czasopisma. Wystawa. Wystawa Krajowa Rolnicza i Przemysłowa. Organ Komitetu Wystawy. Lwów, 1877.
31378 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sedlaczkówna Janina (1868—1899). Wystawa Kościuszkowska. Obr. scen.