Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3431 Arystoneusz,
3432 Arystoteles (384–322 przed Chr.). Konstytucya ateńska... z greckiego na język polski przełożył Józef Wierzbicki. Wadowice, nakł. tłómacza, Spółka Wyd. Pols. w Krakowie, druk. Fr. Foltyna, 1894,
3433 Arystoteles (384–322 przed Chr.). Konstytucya Aten. Przekład Emila Paszkiewicza. (Odb. ze Sprawozdania Dyrekcji c. k. Gimn. Arcyksiężn. Elżbiety w Samborze za r. szk. 1894 i 1895). Sambor, druk. Schwarza i Trojana, 1894–1895,
3434 Arystoteles (384–322 przed Chr.). Poetyka, w tłómaczeniu polskiem z objaśnieniami, wydał Stanisław Siedlecki. (Odb. ze Sprawozd. gimnazyum Św. Anny). Kraków, nakł. wydawcy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887,
3435 Arystoteles (384–322 przed Chr.).
3436 Arystydes,
3437 Aryt. Mickiewicz jako poeta idei. Wypowiedział w stuletnią rocznicę urodzin wieszcza... Kraków, nakł. autora, druk. Józefa Fiszera, (1898),
3438 Arytmetyka. Arytmetyka.Cztery działania z liczbami całemi. Warszawa, staraniem Red. Bibl. Warsz., drukiem Gaz. Polskiej, 1862,
3439 Arytmetyka. Arytmetyka dziecinna, czyli nauka o rachunkach początkowych. Wilno, bez r.,
3440 Arytmetyka. Arytmetyka praktyczna kieszonkowa 1811,
3441 Arytmetyka. Arytmetyka dla szkół narodowych. Nowa edycya. Poczajów, 1802; Wilno, 1804, 1810, 1811, 1814, 1817 (cztery odbicia z datą r. 1817); (Warszawa), 1809; Kraków, 1819(?);
3442 Arytmetyka. Arytmetyka krótko zebrana dla wygody uczącéj się młodzi. Część I. Połock, 181.?
3443 Arytmetyka.
3444 Arytmetyzacja matematyki,
3446 As (pseud.),
3447 As-Kier. (pseud.),
3448 As-Pik,
3449 Asanizacja. Asanizacja Krakowa 1. Osobne odbicie z „Przeglądu Lekarskiego" z r. 1881. B. m. i b. r. (Kraków),
3450 Asbóth Oszkár dr (ur. 1852, zm.?). A hangsuly a szláv nyelvekben . Budapest, Akadémia, 1891,
3451 Asbóth Oszkár dr (ur. 1852, zm.?). Szlavság a magyar kevészteny terminologiájábau. Budapest, 1884.
3452 Ascarelli Moise (tłum.),
3453 Ascetyka kapłańska,
3454 Aschbach Joseph (1801–1882). Die frühern Wanderjahre des Conrad Celtes und die Anfänge der von ihm errichteten gelehrten Sodalitäten. Wien, k. k. Hof-Druck., 1869,
3455 Ascher Juliusz. Nauka sztuki krawiectwa, czyli łatwy sposób nauczenia się w krótkim czasie bez obcéj pomocy brania miary, przykrawania i w ogólności kompletnego i gustownego robienia wszelkiego rodzaju sukien damskich, przy względzie na zmianę mód, uzasadnionym na nowo wynalezionéj metodzie. Warszawa, nakład autora, 1850,
3456 Ascher Juliusz. Objaśnienia arytmetycznego rysowania i znaczenia dla trudniących się robieniem sukien damskich z niektórymi rysunkami podług których prędko i trafnie przykrawać można. Wydane przez... Stanisławów, nakł. J. P. Pillera, b. r.,
3457 Ascher Juliusz. Objaśnienie arytmetycznego rysowania i znaczenia dla trudniących się robieniem sukien damskich. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1844,
3458 Ascher Juliusz. Wzory rysunków wszelkiego rodzaju pojedynczych części, sukien zastosowane do Nauki sztuki krawieckiéj,
3459 Ascherson Paul Dr. (1834–1913), Engler Adolf, Kuhn Max i Reimann Carl. Eine Karpatenreise. Ausgeführt im August und Sept. 1864 und beschrieben von... (Abgedruckt aus d. Verhandl. des bot. Vereins f. Brandenburg, Heft VII). Berlin, Komm.-Verlag von Rudolf Gärtner, Druck von Hermann Müller, 1866,
3460 Ascherson Paul i Graebner Paul. Flora des Nordostdeutschen Flachlandes (ausser Ostpreussen) von... Mit 14 Abbildungen im Text. Ascherson's Flora der Provinz Brandenburg zweite Auflage. Berlin, Gebrüder Borntraeger, 1898–99,
3461 Aschkenazy. Galicyjska Panama (ciąg dalszy). XXXII. Loewensteinowski sąd. Odpowiedź na tzw. „orzeczenia grona obywateli” pod przewodnictwem JWgo profesora dra Antoniego Małeckiego w sprawie dra Natana Loewensteina. „Monitor”. B. m. i b. r