Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107966 Kowalski I.
107946 (Kowalski Henryk). Vente au Profit de l'oeuvre des pauvres malades Polonais agés et infirmes visités a domicile. (Paris), Imp. Léautey, (1878),
107947 Kowalski Henryk).
107948 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Cholera azyatycka, na podstawie dawniejszych i nowoczesnych wyników nauki. Skreślił, Dr. ... Tarnów, nakł. Księgarni Karola Raschki, druk. Józefa Styrny, 1892,
107949 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Doświadczenia lecznicze z węglanem ammonowym. Podał ..., Dr. medycyny i chirurgii. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1872,
107950 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Cudze i własne doświadczenia lecznicze z wodochloranem pilokarpinowym w chorobie Brighta i dyfteryi. Zestawił Dr. ... dyrektor i prymaryusz szpitala powsz. w Tarnowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1881). B. m. b. r. (Kraków, 1881),
107951 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). O działaniu alkoholu na ustrój ludzki. Skreślił Dr. ..., Docent hygieny w c.k. Seminaryum nauczycielskiem w Tarnowie. Tarnów, nakł. i druk. J. Pisza, 1896,
107952 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). O działaniu i skutkach chlorku apomorfinu w zapaleniu płuc. Skreślił Dr. ..., Dyrektor i prymaryusz szpitala pow. w Tarnowie. Rzecz czytana na 2giem posiedzeniu sekcyi medycyny wewnętrznej III Zjazdu lekarzy i przyrodników w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1881). B. m. b. r. (Kraków, 1881),
107953 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Ein Fall von Lyssa humana, behandelt mit Gehirnemulsion eines gesunden Kaninchens. Von Dr. Heinrich Kowalski, Docent der Hygiene, Bahn- und Gerichtsarzt in Tarnów. (Odb. z: Klinisch-therapeutische Wochenschrift 1900). Wien, Buchdruckerei Industrie, 1900,
107954 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Jak kwalifikować tylko kwadrans trwającą utratę przytomności, nastałą z chwilą uderzenia narzędziem tępem w głowę? Skreślił Dr. ... w Tarnowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1893). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1893,
107955 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). O korzyściach, nabywania nauki medycyny sądowej przez prawników i o potrzebie, utworzenia stałych posad egzaminowanych lekarzy sądowych, przy c. k. Sądach krajowych i obwodowych, na podstawie kazuistyki sądowo-lekarskiej. Skreślił Dr. ...., Docent higijeny w c. k. Seminaryum naucz, i lekarz sądowy w Tarnowie. Tarnów, druk. Józefa Styrny, 1893,
107956 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Leczenie gruźlicy w świetle bakteryologii skreślił Dr. ...., Docent hygieny w c. k. seminaryum nauczycielskiem w Tarnowie. (Odb. z Przewodnika Higienicznego 1895). Kraków, nakł. autora, druk. Aleksandra Słomskiego, 1895,
107957 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Medycyna dla nielekarzy popularnie skreślona przez Dra ... Lekarza prakt. w Bochni. Kraków, nakł. autora, druk. Leona Paszkowskiego, 1873,
107958 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Odpowiedź na krytykę prof. Blumenstoka, zamieszczoną w 11 i 12 Nr Przeglądu lekarskiego 1882 r. a dotyczącą mej rozprawy: O podbiegnięciach krwi ze stanowiska sądowo lekarskiego wydanej w Tarnowie 1881 r. Tarnów, nakł. autora, druk. J. Pisza, b. r. (1882),
107959 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). O podbiegnięciach krwi Ze stanowiska sądowo-lekarskiego skreślił Dr. ...., Dyrektor i Prymaryusz szpitala powszechnego w Tarnowie. Tamże [Tarnów, nakł. autora, druk. J. Pisza], 1881,
107960 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Porażenie pęcherza moczowego leczone azotanem strychninowym tudzież częstem wprowadzaniem moczociągu skreślił... Dr. Medycyny i Chirurgii. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
107961 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Przyczynek do leczenia zimnicy. Podał ..., lekarz ordynujący w szpitalu powszechnym w Tarnowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1877). B. m. b. r. (Kraków, 1877),
107962 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Pierwszy przypadek błonicy gardła i krtani leczony surowicą Behringa w Tarnowie. Skreślił Dr. ..., docent higieny w c. k. seminaryum nauczycielskiem. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1895). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1895,
107963 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Rzadki przypadek obłąkania moralnego. Skreślił Dr. ..., Docent higieny i lekarz sądowy w Tarnowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego 1897). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1897,
107964 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903). Jaki sposób leczenia błonicy gardła daje najlepsze wyniki? Przez D-ra ..., docenta higieny w Tarnowie. Rzecz czytana d. 24 lipca r. b. na VII zjeździe lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie. (Odb. z Medycyny 1894). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
107965 Kowalski Henryk, lekarz (1841-1903).
107945 Kowalski Henryk, kompozytor (1841-1916). A travers l'Amérique Impressions d'un musicien. Paris, E. Lachaud, Libraire-Éditeur, Place du Théatre-Français 4, Dinan, Imprimerie de J.-M. Peigné, 1872,
107944 Kowalski Henri.
107943 Kowalski Heinrich.
107942 Kowalski H.
107937 Kowalski Franciszek.
107941 Kowalski Franciszek Ksawery, redaktor i wydawca.
107940 Kowalski Franciszek Ksawery, kadet 40. pułku piechoty.
107939 Kowalski Franciszek Ksawery, budowniczy z gub. Kieleckiej.
107936 Kowalski Franciszek i Kieszczyński Hipolit.