Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107115 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez Ks. H. Koszutskiego, proboszcza w Mielżynie. Chicago, Ill., nakł. i druk. W. Dyniewicza, 1890,
107116 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty świętych chłopców. Krescencyusz i Neon przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1876,
107117 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Dziewic: Tekli, Praksedy i Agaty. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. V). Tamże [Poznań], w komisie księgarni K. Reyznera oraz N. Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmädicke) w Grodzisku, 1865,
107118 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Dziewic przez Ks. ... Oddział II. Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1875,
107119 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Św. Pankracego i Pergentyna przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, Wydawnictwo Jimienia ks. Franciszka Bażyńskiego (Władysław Simon), druk. T. H. Daszkiewicza, 1876,
107120 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Pustelników w Polsce. Przez Ks. ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, VIII). Tamże [Poznań], w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spół. oraz K. Reyznera w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1865,
107121 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział I. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. VII). Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1876,
107122 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Swiętych (!) Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział czwarty. (Żywoty świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. X). Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1870,
107123 Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
107089 Koszutski H.
107088 Koszutski Adam Witold (1873-1933).
107153 Koszutski (Koszucki, Koszutzki) Stanisław, h. Leszczyc, bibliotekarz Zygmunta Augusta (zm. 1559).
107082 Koszutska Ludwika z Jahołkowskich (1869-1928). Z teki wrażeń. Warszawa, nakł. księgarni M. Borkowskiego, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1900,
107083 Koszutska Ludwika z Jahołkowskich (1869-1928). W domu. 30 powiastek dla dzieci od lat 5 do 8. Przez Ludwikę Jahołkowską. Warszawa, nakł. księgarni Edwarda Kolińskiego, druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski & Co, 1897,
107084 Koszutska Ludwika z Jahołkowskich (1869-1928).
107081 Koszutowski W., instruktor tkactwa w Stanisławowie.
107079 Koszutić Radowan.
107080 Koszuticz Radowan.
107078 Koszut Ludwik.
107077 Koszulko Michał.
107076 Koszula damska.
107075 Koszucki Stanisław.
107074 Koszucki N., mylnie.
107073 Koszucki Karol.
107072 Koszucki K., mylnie.
107071 Koszucki Józef.
107070 Kosztuski K., mylnie.
107069 Kosztulski Karol, lekarz (zm. 1871).
107067 Kosztulski Jan, z Witebska (1790-1869). Dissertatio inauguralis chirurgico-practica de castratione, quam in Caesarea Litterarum Universitate Vilnensi ad gradum doctoris medicinae legitime capessendum publico medicorum judicio submittit Joannes Kosztulski medicinae magister vitebscensis anno MDCCCXX (1820) die Februarii. Vilnae, Typis Josephi Zawadzki Universit. Typographi, b. r. (1820),
107068 Kosztulski Jan, z Witebska (1790-1869).