Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3362 Arson Pierre Joseph. Appel à l'humanité, contenant l'exposé de la conduite du nommé Arson, depuis qu'il s'est voué au service de ses semblables. Paris, Veuve Courcier, de l'imp. de A. Belin, 1818,
3363 Arson Pierre Joseph. Document pour l'histoire des grands fourbes, qui ont figuré sur la terre, ou Mémoire d'Arson de l'Isle de Vaucluse contre Höené-Wronski, auteur de divers ouvrages sur les mathématiques. Paris, imp. de P. Didot l'aîné, 1817–1818,
3364 Arson Pierre Joseph. Réplique au sieur Hëené-Wronski, faisant suite au Mémoire de Arson. Paris, de l'imp. de P. Didot l'aîné, 1818,
3365 Arson Pierre Joseph.
3366 Arszenik,
3367 Art. III. Art. III. An appeal,
3368 Artamof Piotr (pseud.). Que faire de la Pologne?,
3369 Artaud Mikołaj Ludwik Marya (1794–1861),
3370 Artaud de Montor Aleksy Franciszek (1772–1849). Dzieje życia Piusa VII. papieża, zawierające układy i związki Stolicy apostolskiéj z Napoleonem b. cesarzem Francuzów i ościennymi władzcami Europy. Zebrane z licznych pism urzędowych dotąd jeszcze po większéj części na świat nie wydanych, które w czasie pobytu przez 25 lat przy poselstwach dworu francuskiego w Rzymie, Wiedniu i Florencji ułożył P. ... członek Akademii: Napisów, Sztuk pięknych Florenskiéj (la Crusca) i Gietyngskiéj. Wytłumaczone z trzeciego wydania francuskiego przez K.(siedza) S.(tanisława) S.(narskiego) D.(ominikana). Tomów 4. Wilno, nakładem i drukiem A. Dworca, 1846,
3371 Artemiusz,
3372 Artemowski Hułak Piotr (1790–1865). Ben-Grianan, kaledonskaja powiest'. Pieriewod s polskago Pietra Artiemowskago Gulaka. Charkow, w Uniw. Tip., 1819,
3373 Artemowski Hułak Piotr (1790–1865).
3374 Arteria lingualis,
3375 Artezyjska studnia,
3376 Arthrodesis,
3377 Articuli. Articuli in Visitatione generali. Warszawa, u XX. Missyon., b. r.,
3378 Articuli. Articuli qui in Visitatione generali Dioecesis Posnaniensis examinabuntur... Posnaniae, 1809,
3379 Articuli. Articuli in visitatione generali ecclesiarum parochialium archidioecesis Varsaviensis examinandi. Warszawa, 1824,
3380 Artikeln. Ueber die sogenannten neun artikeln der christlich-apostolisch-katholischen Gemeinde zu Schneidemühl im Grossherzogthum Posen. Zur Warnung und Beherzigung für die römischen Katholiken von einem römisch-katholischen Geistlichen der Erzdiöcese Posen. Mainz, bei Kirchheim, Schott & Thielmann, Druck von Florian Kupferberg, 1845,
3381 d'Artois de Bournonville Ludwik Karol Achilles (1791–1868). Handel na żony czyli Lepsze cudze. Opera komiczna w I: akcie z francuzkiego P: Dartois Ahille(!) Przełożona przez L. A. Dmuszewskiego Słowa do śpiewania podłożone pod noty przez Karola Kurpińskiego: Muzyka Herolda. Wystawiona pierwszy raz w Warszawie 15 Grudnia 1820 roku. Lublin, nakł. Fr. Kuberskiego, druk. Jana Karola Pruskiego,
3382 d'Artois de Bournonville Ludwik Karol Achilles (1791–1868). Papugi naszéj babuni; opera w jednym akcie z francuzkiego p.... przekład i muzyka Andrzeja Listowskiego. Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1830,
3383 d'Artois de Bournonville Ludwik Karol Achilles (1791–1868). Papugi naszej babuni. Operetka w 1 akcie z franc. z muzyką A. Listowskiego. Naród sobie nr. 5. Poznań, nakł. A. Cybulski, druk. Dziennika Pozn., 1897,
3384 d'Artois de Bournonville Ludwik Karol Achilles (1791–1868).
3385 d'Artois Prosper Honoré (1790–1858). Relation de la défense de Danzig en 1813 par le 10e corps de l'armée française contre l'armée combinée russe et prussienne par... capitaine du génie. Paris, Libr. Ladrange et Lheureux, impr. M.-P. Guyot, 1820,
3386 Artur,
3387 Artwiński Jan. Sprawozdanie z mleczarni w Ostrówku. Odczyt na Walnem Zgromadzeniu Tow. Rolniczego okręgowego w Mielcu w dniu 6 kwietnia 1897 r. Kraków, nakł. Wydaw. Tygodnika Rolniczego, Drukarnia Związkowa, 1897,
3388 Artychiewicz A.,
3389 Artychowski Kazimierz (zm. 19. X. 1861 w Warszawie),
3390 Artykuł. Artykuł dodatkowy do Konstytucyi o zniesieniu wójtów gmin, 1837. (Uchwała Senatu krak. po polsku i po francusku),
3391 Artykuł. Artykuł nadesłany (1846),