Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108548 Koziell A. F.
108547 Kozielec.
108546 Kozielczak Walenty.
108545 Koziel Karol, mylnie.
108544 Koziejowski Szymon ks.
108543 Koziejowski J.
108542 Koziegłowy.
108541 (Koziegłowy). Vorschlag zu einem bergmännischen Unternehmen auf der Grundbesitzung Koziegłowy. Propozycya do poszukiwania kruszców w dobrach Koziegłowy. Warszawa, druk. A. Ginsa, 1860,
108540 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893).
108539 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Miłe złego początki. Komedja w I akcie. Kraków, nakł. Wydawnictwa Kraju, Druk. Kraju, 1874,
108538 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Zawierucha. Komedya w jednym akcie, oryginalnie napisana przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Odb. z Kłosów). B. m. b. r. (Warszawa, 1867),
108537 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Szkice z nieodległej przeszłości (reminiscencje) przez W. B. K. (Władysława Bolestę Koziebrodzkiego). Lwów, nakł. Wydawnictwa Dziennika Literackiego, druk. E. Winiarza, (Wild w kom.), 1865 (na okładce: 1866),
108536 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Stryj przyjechał. Komedja w jednym akcie, napisał Wład. hr. Koziebrodzki. Wydanie trzecie. (Biblioteka teatrów amatorskich, LVII). Lwów, nakł. Księgarni H. Altenberga (dawniej F. H. Richtera), druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891,
108535 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Na stanowisku. Obrazek sceniczny w jednym akcie. Lwów, nakł. autora, I. Związkowa Drukarnia, (G. Gebethner i Sp. w Krakowie), 1888,
108534 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Sobory. Szkic historyczny, przez W. B. K. (Władysława Bolestę Koziebrodzkiego). (Odb. z Kraju). Kraków, nakł. Wydawnictwa Kraju, druk. K. Budweisera, 1870,
108533 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Po ślubie. Komedja w 1ym Akcie. (Odb. z Kraju). Kraków, nakł. Wydawnictwa Kraju, druk. K. Budweisera, 1870,
108532 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Balowe rękawiczki obrazek dramatyczny w jednym akcie oryginalnie napisany przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Biblioteka teatralna lwowska, zesz. XIII). Lwów, nakł. Zelmana Igla, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1873,
108531 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Reprezentant domu Müller i Spółka komedja w jednym akcie oryginalnie napisana przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Biblioteka teatrów amatorskich, LIV). Lwów, nakł. Księgarni H. Altenberga, dawniej F. H. Richtera, 1891,
108530 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Repertorjum czynności galicyjskiego Sejmu krajowego od roku 1861. po rok 1883. Zebrał Władysław hr. Koziebrodzki poseł na Sejm krajowy. Lwów, nakł. Wydziału Krajowego, (G. Sayfarth), druk. Pillera i Spółki, 1885, {Napisał Władysław hr. Koziebrodzki poseł na Sejm krajowy. Tom II. Lwów, nakł. Autora, druk. Pillera i Spółki, (Kraków, G. Gebethner i Sp.), 1889,}
108529 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Czy z powołania? Komedja w jednym akcie przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Biblioteka teatralna lwowska, zesz. XV). Lwów, nakł. synów Zelmana Igła, druk. K. Pillera, 1877,
108528 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Pokusa. Komedja w 1. akcie oryginalnie napisana przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Biblioteka teatralna lwowska, zesz. X). Lwów, nakł. Księgarni Zelmana Igla, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1871,
108527 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Komedye jednoaktowe. Serya pierwsza. Zawiera: Miłe złego początki. - Zawierucha. - W jesieni. - Po ślubie. - Stryj przyjechał. Wydanie nowe, przejrzane przez autora. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1882,
108526 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Klaudja szkic dramatyczny w 2 aktach. Napisał Władysław hr. Koziebrodzki. (Biblioteka teatralna, I). Kraków, nakł. Księgarni Wydawnictwa dzieł tanich i pożytecznych, Druk. Kraju, 1871,
108525 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). W jesieni, k. w 1 a. Przełożył na niemieckie Rosen (Päumann) w Wiedniu.
108524 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). W jesieni Komedya w 1 akcie przez Władysława hr. Koziebrodzkiego. (Przedruk ze Świtu). Lwów, nakł. Karola Wilda, druk. J. Dobrzańskiego & K. Gromana, 1872,
108523 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Hrabia Maryan. Komedya w 4 Aktach. Kraków, nakł. autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869 (na okładce: 1870),
108522 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Galicya i Austrya przez - ??? -. Bendlikon, Druk. Ojczyzny, (E. L. Kasprowicz in Leipzig), 1866,
108521 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Po śliskiej drodze. Dramat w czterech aktach, oryginalnie napisany przez Władysława Hr. Koziebrodzkiego Warszawa, druk. S. Lewentala, 1867,
108520 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). U doktora. Fraszka sceniczna w jednym akcie przez A. E. (Teatry amatorskie, VII). Kraków, Wydawnictwo Józefa Blizińskiego, nakł. Wydawcy, (G. Gebethner i Sp.), druk. A. Słomskiego i Sp., 1892,
108519 Koziebrodzki Władysław hr. (1839-1893). Być albo nie być. Część I. Przez Juljusza Bolestę. Bendlikon, Druk. Ojczyzny, (E. L. Kasprowicz in Leipzig), 1865,