Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107085 Koszutski.
107084 Koszutska Ludwika z Jahołkowskich (1869-1928).
107083 Koszutska Ludwika z Jahołkowskich (1869-1928). W domu. 30 powiastek dla dzieci od lat 5 do 8. Przez Ludwikę Jahołkowską. Warszawa, nakł. księgarni Edwarda Kolińskiego, druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski & Co, 1897,
107082 Koszutska Ludwika z Jahołkowskich (1869-1928). Z teki wrażeń. Warszawa, nakł. księgarni M. Borkowskiego, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1900,
107081 Koszutowski W., instruktor tkactwa w Stanisławowie.
107080 Koszuticz Radowan.
107079 Koszutić Radowan.
107078 Koszut Ludwik.
107077 Koszulko Michał.
107076 Koszula damska.
107075 Koszucki Stanisław.
107074 Koszucki N., mylnie.
107073 Koszucki Karol.
107072 Koszucki K., mylnie.
107071 Koszucki Józef.
107070 Kosztuski K., mylnie.
107069 Kosztulski Karol, lekarz (zm. 1871).
107068 Kosztulski Jan, z Witebska (1790-1869).
107067 Kosztulski Jan, z Witebska (1790-1869). Dissertatio inauguralis chirurgico-practica de castratione, quam in Caesarea Litterarum Universitate Vilnensi ad gradum doctoris medicinae legitime capessendum publico medicorum judicio submittit Joannes Kosztulski medicinae magister vitebscensis anno MDCCCXX (1820) die Februarii. Vilnae, Typis Josephi Zawadzki Universit. Typographi, b. r. (1820),
107066 Kosztorysy.
107065 Kosztorys. Kosztorys robót dla wykończenia odbudowy Sukiennic w roku 1879-tym wykonać się mających. Kraków, nakł. Gminy Miasta Krakowa, druk. W. Korneckiego, 1879,
107064 Koszta Sądowe.
107063 Koszta komisoryjne.
107062 Koszowski Seweryn.
107061 Koszowik K.
107060 Koszowaty, wieś.
107059 Koszowata (Koszowaty), wieś.
107058 Koszlewski Piotr.
107057 Koszkowski Napoleon.
107056 Koszko Jan, nauczyciel.