Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78363 Janet Paweł (profesor Sorbony; 1823—1899).
78362 Janet Paweł (profesor Sorbony; 1823—1899). Zagadnienia wieku XIX. Polityka przez ... tłómaczenie z francuzkiego. (Wydawnictwo im. T. T. Jeża, serya II, zesz. 1). Warszawa, Składy główne w Warszawie Gebethner i Wolff, w Petersburgu B. Rymowicz, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889 (na okładce: 1890),
78361 Janet Paweł (profesor Sorbony; 1823—1899). Rodzina. Lekcye filozofii moralnéj przez ... profesora logiki w Lyceum Ludwika Wielkiego. Przekład ten z francuzkiego matkom Polkom poświęca Karol Forster. Trzecie wydanie. Własność wydawcy. (Biblioteka podręczna nauk moralnych i politycznych t. VII). Berlin, dostać można u wydawcy, druk. Juliusza Sittenfelda, 1874,
78360 Janet Paweł (profesor Sorbony; 1823—1899). Rodzina. Lekcye filozofii moralnej przez ... profesora logiki w Lyceum Ludwika Wielkiego. Przekład z francuskiego, z przedmową Karola Forstera. Własność wydawcy Biblioteki. (Biblioteka Podręczna nauk moralnych i politycznych t.VII). Berlin, dostać można w księgarni B. Behra (E. Bock), druk. Juliusza Stittenfelda, 1862,
78359 Janet Paweł (profesor Sorbony; 1823—1899). Materyalizm współczesny, przez Prof. ... Członka Akademii Paryzkiej. Przekład z drugiego wydania oryginału. Za upoważnieniem autora przez Z. G. (oliana?). Kraków, nakl. tłómacza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878,
78358 Janet Klaudiusz, Gide Karol, Passy Fryderyk. Najnowsze kierunki w nauce gospodarczej. Odczyty wypowiedziane w sali wszechnicy w Genewie staraniem chrześciańskiego towarzystwa ekonomii społecznej w Szwajcaryi. Przekład D-ra Zofii Daszyńskiej. Szkoła Le Play'a — Claudio Janet. Szkoła Nowa — Karol Gide, Szkoła liberalna — Fryderyk Passy. Warszawa, nakł. księgarni i składu nut Konstantego Treptego, druk. St. Niemiery, 1896,
78357 Janet Gustave.
78356 Janet.
78355 Janeso.
78354 Janes.
78353 Janer Aleks.
78352 Janenio Antonin.
78351 Janelli Marian (1873—1945).
78350 Janelli Marian (1873—1945). Pierwsze grzechy. Poezye 1892—1895. Stanisławów, (nakł. autora), Drukarnia i Litografia St. Chowańca, (Księgarnia polska we Lwowie), 1896,
78349 Jan. Mar. Bronka, nowela. (Bibl. nowości 23). Łódź, wyd. i druk. A. Zonera, b. r. (1900),
78348 Janelli Ant.
78347 Janeli M.
78346 Janek ze Żmujdzi.
78345 Janek z nad Wisły (pseud.).
78344 Janek Rudolf ks. (1814—1855).
78343 Janek z pod Ojcowa (pseud.).
78342 Janek z Grzegorzewic (pseud.).
78341 Janek z Głodomanka (lub Głodomanku) (pseud.).
78340 Janek głupi. Janek głupi. Moguncya, nakł. J. Scholza, 1879,
78339 Janek (Głupi). Zabawna książeczka dla dorosłych i młodzieży. Brodnica, nakł. i druk. K. Wojciechowskiego, 1897,
78338 Janek głupi. Janek głupi. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. Kurzera i Sp., b. r.,
78337 Janek z Czarnkowa.
78336 Janek z Bielca (pseud.).
78335 Janeczko Michał.
78334 Janeczek M.