Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78626 Janiszewski M.
78625 Janiszewski Leopold.
78624 Janiszewski Leon (1810—1861).
78563 Janiszewski ks.
78623 Janiszewski K.
78620 Janiszewski Józef.
78621 Janiszewski Józef Konstanty (1855—1925). Odezwa do polskiego ludu. 1887.
78622 Janiszewski Józef Konstanty (1855—1925).
78593 Janiszewski Jan.
78594 Janiszewski Jan.
78595 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Bezżeństwo kapłańskie w Kościele Katolickim przez X..., Licen. Teol. ś., byłego regensa i profesora seminaryum duchownego Arcybiskupiego w Poznaniu, a obecnie proboszcza w Kościelcu. Część I. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1860,
78596 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Histoire de la persécution de l'Eglise catholique en Pruse (1870—1876), par Mgr ... Evêque suffragant de Posen et Gnesen, ancien membre de la Diète de Berlin. Traduite en français par*** revue et precédée d'une introduction par le R. P. Lescoeur, prêtre de l'Oratoire. Bruxelles, H. Goemaere Librairie-Edit. Imprimeur-Pontifical, Paris, chez Bray et Retaux Libraires-Éditeurs, 1879,
78597 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Kazanie miane w czasie uroczystego nabożeństwa odprawionego przy pierwszem walnetn zebraniu Ligi Polskiéj w Kórniku na dniu 10 stycznia 1849. Przez X. ... Poznań, w komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1849,
78598 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Kazanie miane w czasie uroczystego nabożeństwa dziękczynnego, z powodu dwudziestopięcioletniego jubileuszu Towarzystwa Pomocy Naukowéj imienia Karola Marcinkowskiego w kosciele Kollegiaty ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu dnia 8 lutego 1866. Przez X. ... licen. teol. ś. proboszcza w Kościelcu. (Na żądanie tegoż Towarzystwa do druku podane, a dochód na korzyść jego przeznaczony). Grodzisk, nakł. autora, czcionkami Drukarni Tygodnika Katolickiego (A. Schmädicke), w księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu, 1866,
78599 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Kościół i państwo chrześciańskie przez ..., biskupa tytul. eleus., byłego sufragana i officyała poznańskiego, asystenta tronu papieskiego, prałata dom. Jego Świątobliwości. Poznań, nakł. i druk. Kuryera Poznańskiego, 1891,
78600 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Otwarty list katolickiego kapłana polskiej narodowości. Poznań, 1863,
78601 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Dwadzieścia mów i kazań przygodnych mianych przez Ks. ... licencyata świętej teologii, obecnie biskupa eleuzyńskiego i p. inf., suffragana, officyała i kanonika metropolitalnego poznańskiego. Lwów, nakł. ks. Ottona Hołyńskiego, Drukarnia Ludowa, 1878,
78602 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ś. p. X. Karola Antoniewicza Członka Zgromadzenia Jezusowego miana w kościele Dominikańskim w Poznaniu dnia 26 Listopada r. p. 1852. przez X. ... Regensa Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu. Na kilkakrotne żądanie wydrukowana. Dochód na dom sierot katolickich w Poznaniu. Poznań, u J. K. Żupańskego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1852,
78603 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Antoniny z Grudzińskich Jenerałowéj Chłapowskiéj, miana w Rombiniu dnia 5 Maja 1857 przez Ks. ... Licen. Teologii św., proboszcza w Kościelcu. Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1857,
78604 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa żałobna na cześć ś. p. Xięcia Adama Jerzego Czartoryskiego miana w Poznaniu dnia 1 Sierpnia 1861 przez X. ... Licen. Teologii św., Proboszcza w Kościelcu. Dochód na Stowarzyszenie czeladzi katolickiéj w Poznaniu. Poznań, druk. M. Zoerna, 1861,
78605 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa żałobna na cześć ś. p. X. Antoniego Melchiora Fijałkowskiego Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego miana dnia 26 Listopada 1861. w Inowrocławiu przez X. ... Licen. Teologii ś. Proboszcza w Kościelcu. Dochód na rzecz Stowarzyszenia czeladzi katolickiej w Inowrocławiu. Poznań, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1862,
78606 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ś. p. Doktora Karola Marcinkowskiego miana w kościele Ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu dnia 19 Listopada 1846 r. przez X. ... licencyata i prof. Teologii przy Seminarium arcybisk. w Poznaniu. Na kilkakrotne żądanie publiczności wydrukowana. Dochód na Towarzystwo naukowej pomocy. Poznań, w komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. W. Stefańskiego, 1846,
78607 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa miana w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Bernardy z Kalksteinów Mittelstaedtowéj w Ludzisku dnia 28 Listopada 1859 przez X. ... Licent. Theologii św., proboszcza w Kościelcu. Dochód na ochronkę w Gnieźnie. Gniezno, Księgarnia J. B. Langego, druk. J. B. Langego, 1860,
78608 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Anny z hrabiów Sierakowskich hrabiny Ponińskiej, miana w Kościelcu dnia 8 Sierpnia 1859 przez X... licen. teologii św., proboszcza w Kościelcu. Dochód przeznaczony na ochronkę w Gnieźnie. Gniezno, druk. J. B. Langego, 1859,
78609 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa w Frankfurcie (po niemiecku). Frankfurt, 1848,
78610 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa z powodu 25 letniego Jubileuszu Towarzystwa pomocy naukowej. Poznań, 1866.
78611 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Pius IX, Papież. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków nakł. Redakcyi, druk. Czasu, 1878,
78612 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Obecne prześladowanie religii katolickiéj w Prusach. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. Redakcyi, druk. Czasu, 1876 (na okł.: 1877),
78613 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Rede des Abgeordneten..., gehalten bei der Adressdebatte im Preussischen Abgeordnetenhause, am 28 Januar 1863. Berlin, gedruckt bei W. Moeser, (1863),
78614 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Reichensperger (Geldern) in der Polenfrage, ein offenes Sendschreiben von einem katholischen Priester polnischer Nationalität. Hamburg, Hoffman u. Campe, 1863,