Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33341 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Obchód setnej rocznicy urodzin ks. Jakóba Falkowskiego, założyciela i pierwszego rektora Instytutu głuchoniemych i ociemniałych. (Odbitka z Pamiętnika Warszaw. Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych z roku 1875). Warszawa, druk. Instytutu Głuch. i Ociemn., 1876,
33342 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Wiersz na zgon Ś. P. Ks. Jakóba Falkowskiego, założyciela warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Warszawa, druk. J. Glücksberga 1849,
33343 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848).
33344 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848), Wiator ks., Choromański Stanisław ks. Mowy religiine miane na pogrzebie WJX. Stanisława Kostki Zyznowskiego (!) Kanonika Kathedralnego Płockiego, Sędziego, Surrogata Konsystorza Łomżyńskiego, Proboszcza Kościoła Parafialnego w Piątnicy dnia 28. Czerwca Roku 1813. Łomża, nakł. familii zmarłego, druk. Antoniego Lenteckiego, (1813),
33345 Falkowski Józef.
33346 Falkowski Józef inż. (1820—1876). Wydał broszurę o próbach z cementami.
33347 Falkowski Juliusz (1815—1892). Le chemin de fer de la vallée de l'Euphrate et l'avenir de la Turquie. Nantes, impr. Charpentier, 1860,
33348 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Na chwilę Carem. Dramat w pięciu aktach i ośmiu obrazach. Wzięty z historyi Polski i Rosyi (1605—1606) przez ... Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1876,
33349 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Koniec Stuartów. Dramat historyczny w 5 aktach a 7 odsłonach. Przez ... Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1880,
33350 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Un moment de toute-puissance. Drame en cinq actes et neuf tableaux tiré de l'histoire de Russie (1605—1606) par Jules F…. Paris, Librairie du Luxembourg, imprimerie de E. Martinet, 1873,
33351 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce przez ... Tom I. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1877,
33352 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Pamiątki po jenerale Benedykcie Kołyszce ze wstępem Juliusza Falkowskiego. Kraków, nakł. rodziny gen. Kołyszki, druk. Czasu, 1891,
33353 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Upadek powstania polskiego w 1831 roku. Rys historyczno-pamiętnikowy z mapą teatru wojny i planem szańców Warszawy przez żołnierza z owych czasów autora „Wspomnień z 1848 i 1849 roku”. W małej części z odbitek z „Dziennika Poznańskiego”. Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1881,
33354 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Wspomnienia z roku 1848 i 1849, przez autora „Obrazów z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce”. (W hołdzie Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu na uczczenie pięćdziesięciu lat genialnych prac jego na wszystkich polach literatury poświęcone). Poznań, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1879,
33355 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848).
33356 Falkowski N.
33357 Falkowski Stanisław.
33358 Falkowski W.
33359 Falkowski Władysław Karol. Chów swojskich, krajowych i zagranicznych gęsi, łabędzi i kaczek, panterek, indyków, bażantów i pawi z naturalno-historycznym opisem z 3ma litograf. tablicami. Lwów, Bełza, druk. M. Poremby, 1878,
33360 Falkowski Władysław Karol. Chów królików, odmiany i rasy zajęcy, królików i leporydów, ich Hodowla i słabości, oraz leczenie tychże. Napisał ... Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Dziennika Polskiego, 1894,
33361 Falkowski Władysław Karol. Chów kur swojskich, krajowych i zagranicznych. Z opisaniem pożytecznych i ozdobnych ras, z pięcioma litografowanemi tablicami i z jednym drzeworytem napisał... Lwów, nakł. autora, druk. M. F. Poremby, 1876,
33362 Falkowski Władysław Karol.
33363 Falkson.
33364 Falkson Ferdinand. Nordostdeutsche Städte und Landschaften. No. 5. Samländische Ostseestrand von ... Mit acht Illustrationen. Danzig, Verlag und Druck von A. W. Kafemann, (1888),
33365 Fall (Krakau's). Krakau's Fall. Bern, Druck und Verlag von Jenni Sohn, 1847,
33366 Fall (The). The Fall of Poland In 1794: An historical tragic drama, in four acts by a Patriot. London, Longman, Brown, Green, and Longmans, druk. Wilson and Ogilvy, 1855,
33367 Fallaux Cornelius.
33368 Fälle. Fälle polnischen Boykotts. Verein zur Förderung des Deutschthums in den Ostmarken. Berlin, Druck und Verlag: Deutscher Verlag, b. r. (ok. 1895),
33369 Fallenbach Rudolf.
33370 Fallersleben (von) A. H. Hoffmann. Von Fallersleben A. H. Hoffmann,