Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
21087 Czasopisma. Theater-Verzeichnis. Lemberger Theater-Verzeichnis für das Jahr 1811. Lwów..
87044 Kalendarze. Świętnik Lwowski. Świętnik Lwowski czyli kalendarzyk... na rok 1834. Lwów.
86615 Kalendarze. Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1898 wyd. Józef Meinhart. Lwów.
86616 Kalendarze. Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1899 wyd. Józef Meinhart. Lwów.
22559 Czytelnia. Czytelnia robotnicza. Wydawana przez komitet redakc. Robotnika. Lwów.
88903 Katalogi. Gubrynowicz Władysław (1836—1914) i Schmidt Władysław. Spis książek przepisanych dla uczniów na r. szkolny 1899/1900. Lwów.
20663 Czasopisma. Rocznik Statystyki. Rocznik Statystyki Galicji za 1. 1886—1897. Lwów. (W latach 1900—1913 jako Podręcznik Statystyki Galicji).
20665 Czasopisma. Rocznik Stowarzyszeń. Rocznik Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych w Galicji i W. Ks. Krakowskim za 1. 1874—1912. Lwów. (Od r. 1890 pt. Statystyka Stowarzyszeń; roczn. I wyszedł jako dodatek do Związku, tygodnika tow. zarob.).
20202 Czasopisma. Polizei-Blatt. Polizei-Blatt für das Jahr 1864. Lwów. .
21000 Czasopisma. Świętnik Lwowski. Świętnik Lwowski na 1829 (?)—1834. Lwów.
21079 Czasopisma. Theater-Almanach (Lemberger). Lemberger Theater-Almanach für das Jahr 1846, 1848, 1850, 1856, 1858. Lwów.
21086 Czasopisma. Theater-Taschenbuch. Lemberger Theater-Taschenbuch für das Jahr 1805 ... unter der Direkzion (!) der Herren Gebrüder Kratter und Bulla. Lwów.
21097 Czasopisma. Towarzysz. Towarzysz. (Dwutygodnik). Lwów.
86889 Kalendarze. Noworocznik od listonosza. Noworocznik od listonosza na rok 1892. Lwów.
20346 Czasopisma. Provinzial-Gesetzsammlung. Provinzial-Gesetzsammlung des Königreichs Galizien und Lodomerien für das Jahr 1819—1867 (również po pol.: Prowincjalny Zbiór Praw Król. Galicji i Lodomerii...). Lwów.
20625 Czasopisma. Rocznik Asekuracyjno-ekonimiczny. Rocznik Asekuracyjno-ekonomiczny na r. 1892—1912. Lwów.
20664 Czasopisma. Rocznik Statystyki. Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego za 1. 1885—1892. Lwów.
20668 Czasopisma. Rocznik Teatralny. Rocznik Teatralny na r. 1845—1848. Lwów.
20669 Czasopisma. Rocznik Teatralny. Rocznik Teatralny na r. 1852. Lwów.
20670 Czasopisma. Rocznik Teatralny. Rocznik Teatralny na r. 1853. Lwów.
20671 Czasopisma. Rocznik Teatralny. Rocznik Teatralny na r. 1854. Lwów.
20672 Czasopisma. Rocznik Teatralny. Rocznik Teatralny na r. 1855—1857. Lwów.
20673 Czasopisma. Rocznik Teatralny. Rocznik Teatralny na r. 1859. Lwów.
20678 Czasopisma. Rocznik Teatru. Rocznik Teatru Lwowskiego na r.1858. Lwów.
20679 Czasopisma. Rocznik Teatru. Rocznik Teatru Lwowskiego na r. 1860. Lwów.
20680 Czasopisma. Rocznik Teatru. Rocznik Teatru Lwowskiego na r. 1861. Lwów.
20682 Czasopisma. Rocznik Teatru. Rocznik Teatru Polskiego na r. 1862. Lwów.
20683 Czasopisma. Rocznik Teatru. Rocznik Teatru Polskiego na r. 1867—1870. Lwów.
20687 Czasopisma. Rocznik Teatru. Rocznik Teatru Polskiego we Lwowie na r. 1871. Lwów.
20708 Czasopisma. Rocznik Galicyjskiego Towarzystwa Pszczelniczo-ogrodniczego. Rocznik Galicyjskiego Towarzystwa Pszczelniczo-ogrodniczego na r. ?—1880. Lwów.