Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33311 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Trzy Kazania Na Pierwszéy Uroczystości Błogosławionego Piotra Kappucyusza Wyznawcy Zakonu Kaznodzieyskiego W Poczet B. B. policzonego Od Oyca S. Piusa VII. miane w Kościele XX. Dominikanów Grodzieńskich przez X. ... S. T. Lra Kaznodzieję i Nauczyciela Literatury Kursu Filozoficznego Roku 1816. Mca Października dnia 29. Grodno, (1816),
33312 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Trzy kazania na pierwszey Uroczystości błogosławionego Piotra Kappucyusza Wyznawcy Zakonu kaznodzieyskiego. W poczet błogosławionych policzonego od Oyca S. Piusa VII. miane w Kościele XX. Dominikanów, Wilno, 1838,
33313 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Kazanie w czasie Pogrzebu JW. JP. Tadeusza Butofta Andrzeykowicza byłego prezydenta drugiego departamentu gubernij grodzieńskiey, radcy koleskiego i kawalera Ord: S. Anny 2. Klassy. Miane w kosciele XX. Dominikanow Grodzienskich przez X. ... Dominikana Kaznodzieję i Nauczyciela Literatury Kursu Filozoficznego. Roku 1816. Miesiąca Grudnia dnia 15. Grodno, 1816,
33314 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Kazanie na obchodzie żałobnym po zejściu ś. p. Piusa VII. w kościele św. Ducha XX. Dominikanów wileńskich uroczyście odprawionym 16 Października 1823. Wilno, druk. Pijarów, u Michała Zabohońskiego.
33315 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Kazanie przy Uroczystém objęciu Władzy przez Jaśnie Wielmożnego Stanisława Ursin Niemcewicza Aktualnego Konsyliarza Stanu orderów S. Stanisława pierwszey, i S. Anny drugiéy Klassy Kawalera, Przed wykonaniem przysięgi na Urząd Gubernatora cywilnego gubernii litewsko-grodzieńskiéy miane w Kościele XX. Dominikanów przez X. ... Kaznodzieię tegoż Kościoła, Roku 1816. Męca(!) Września 11. dnia. Grodno, (1816),
33316 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Kazanie przy objęciu władzy gubernatorskiéj w Grodnie przez JW. Stanisława de Ursin Niemcewicza, miane w kościele XX. Dominikanów przez ... r. 1816, drukowane w Grodnie,
33317 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Kazanie na pogrzebie J. W. Kaspra Czyża B. Marszałka Gub. Wileńskiey. Radcy Stanu etc. miane w kościele Św. Ducha XX. Dominikanów przez X. ... Roku 1825 miesiąca Lutego dnia 5. Wilno, druk. XX. Pijarów, u Michała Zabohońskiego,
33318 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Kazanie na pogrzebie W. Maryanny ze Skażyńskich Pohoskiéj, sędziny Wiłkomirskiego Pttu. Wilno, druk. P. Żółkowskiego, 1821,
33319 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Kazanie żałobne Na Pogrzebie JW. Leopoldyny z Musnickich Wyszomirskiey Podczaszyny Pttu Latyczewskiego miane przez X. ... Dominikana w Kościele XX. Missyonarzow na Górze Zbawiciela Roku 1818. Mca Lipca dnia 2. Wilno, druk. XX. Misjonarzy,
33320 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Nabożeństwo jubileuszowe w krótkości zebrane. Wilno, nakł. XX. Misjonarzy, 1826.
33321 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Obchód żałobny po zeyściu ś. p. Piusa VII w kościele s. Ducha XX Dominikanów Wileńskich uroczyście odprawiony roku 1823 miesiąca października dnia 16. Nakładem Pewnego Chrześcijanina. Wilno, druk. XX. Pijarów,
33322 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). (Oda ku czci gubernatora Loecherna).
33323 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Oda na dzień urodzin Najjaśn. Cesarza Aleksandra I. Grodno, 1816 (?).
33324 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Oda na imieniny Michała Andrzejkowicza wice-gubernatora grodzieńskiego. Grodno, 1816 (?).
33325 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Ogród różany, w którym zawiera się duch nabożeństwa i religii ku wygodzie wszystkich pobożnych katolików służący, przez ..., ozdobiony piękną ryciną N. M. Panny. Wilno, Zawadzki, 1821,
33326 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Wielki Tydzień dla duchownego po żytku Chrześciian wszelkiego stanu. Wydany przez X ... zakonu kaznodziéyskiego prowincyi litewskiéy. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1829,
33327 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Wielki Tydzień dla duchownego pożytku chrześcian wszelkiego stanu. Ułożony przez ..., zakonu kaznod. prowin. litew. Wydanie nowe pomnożone Modlitwami na Wielki Tydzień i na Wielkanoc. Z wizerunkiem Zbawiciela na stali. Wilno, nakł, i druk. J. Zawadzkiego, 1845,
33328 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Wielki Tydzień, dla duchownego pożytku chrześcijan wszelkiego stanu. Wilno, nakł. J. Zawadzkiego, 1886,
33329 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836). Zegar dusz czyszcowych. Wilno, nakł. Salomei z Zubów Hajkowej, 1820.
33330 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836).
33331 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836), Proniewicz Wincenty ks. i Babinowski Sylwester ks. Na Podolu w czasie wielkiego Jubileuszu przez sześć miesięcy w roku 1826 odprawionego niektóre kazania przez XX. Dominikanów litewskich miewane. Wilno, Józef Zawadzki własnym nakładem, 1827,
33332 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Izydor, książka dla ludu. Warszawa, 18..?
33333 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Mowa duchowna w czasie uroczystości św. Józefa Kalasantego, o zacności stanu nauczycielskiego i jego obowiązkach, miana przez ... rektora szkół wydziałowych w Szczucinie, 1811. Warszawa, w 12ce, str. 21.
33334 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Mowa o pamięci na śmierć miana Przy spuszczaniu do Grobu zwłok ś. p. Anieli Rydzewskiey Starościny Raygrodzkiey, Sędziny Pokoiu Powiatu Biebrzańskiego, w Kościele Raygrodzkim dnia 28 Czerwca 1811 Roku, przez Xiędza S. P. Roku 1811,
33335 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Ojcze nasz. Warszawa (1836?).
33336 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Odezwa do Ludu w czasie pogrzebu zwłok S. P. Teressy Marty Kożuchowskiey, Exaktorowéy Ziemi Drohickiéy miana w Kościele Szczuczyńskim przez ... Rektora Szkół i Administratora tegoż Kościoła. Łomża, druk A. Lenteckiego et Comp., 1812,
33337 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). O początku i postępie Instytutu Warszawskiego Głuchoniemych oraz niektóre iego urządzenia, dla wiadomości osób iakikolwiek związek z tymże Instytutem mieć mogących. Warszawa, 1823,
33338 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Wykaz zatrudnień w Instytucie głuchoniemych od mies. Września 1821 do Sierpnia 1822. Warszawa,
33339 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Wzniesienie myśli do Boga (Warszawa, 1824 i n.);
33340 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Zaprosiny na egzamen uczniów Instytutu głuchoniemych i Sprawozdanie z czynności tegoż Instytutu. Wychodziły corocznie,