Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3401 Artysta. Artysta billardowy,
3402 Artysta. Artysta mały, wzorki do rysowania i kolorowania. Warszawa, nakł. M. Arcta, (1894),
3403 Artysta. Mały artysta. Zabawka rysunkowa dziatwie poświęcona. Druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, bez roku (1877),
3404 Artystki polskie,
3405 Artystów. Do artystów w sprawie Muz. w Rapperswylu,
3406 Arumugam. Arumugam, książę indyjski, powieść (Biblioteka ludowa K. Miarki, I 6). Mikołów, nakł. i druk. Wydawnictwa Dzieł Ludowych, 1898,
3409 Arvisenet Klaudyusz ks. (1755–1831). Anioł stróż, czyli rady i prawidła religijnego postępowania, zebrane dla młodzieży, tłumaczył ks. Stan. Snarski D(ominikanin). Wilno, nakł. Syrkina, 1859,
3410 Arvisenet Klaudyusz ks. (1755–1831). Pochodnia życia kapłańskiego, Memoriale vitae sacerdotalis, przełożył ks. Hieronim Raczkowski, b. rektor żmudzkiego seminaryum. Warszawa, Gebethner i Wolff, tip. Zawadzkago w Wilnie, 1890,
3407 Arwin Jan,
3408 Arwin Zieliński J. K.,
3411 Arwor (pseud.),
3412 Arya. (Czy nie Jarmund Maria, por. Słow. pseud. A. Bara, Kraków, 1936). Dowcipny pomysł, zdarzenie prawdziwe. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety Narodowej, 1880,
3413 Arya. (Czy nie Jarmund Maria, por. Słow. pseud. A. Bara, Kraków, 1936). Skarb mojéj cioci, powieść. Lwów, nakł. i druk. Gazety Narod., 1877,
3414 Arye. Nowe arye z oper: Przerwana ofiara, Flet czarnoksięzki, i z różnych nowych sztuk wybrane.
3415 Arye. Nowe arye z oper wybrane i pierwszy raz wydrukowane. Warszawa, 1803,
3416 Arye. Arye nowe pierwszy raz drukowane, zebrane z różnych oper i komedyj polskich. Warszawa, nakł. J. Ludw. Kocha, 1804,
3417 Arye. Arye nowe, zebrane z różnych oper i komedyj polskich
3418 Arye. Arye i piosnki z różnych operów i komedyj zebrane w Warszawie,
3419 Arye. Arye Polskie zebrane od Polonii w Ameryce. Tom pierwszy. Chicago I ll., nakł. i druk. Gazety Polskiej W. Dyniewicza, 1875
3420 Arye. Arye i śpiewy teatralne i światowe, z różnych oper i komedyj zebrane, z dodatkiem Krakowiaków. Tomów 2. Warszawa, 1816,
3421 Aryjczykowie wschodni,
3422 Arystobul,
3423 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Chmury, przekład Marcelego Mottego. Poznań nakł. Tow. Przyj. Nauk., czcionk. N. Kamieńskiego i Sp., 1866,
3424 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Eirene. (Tł. Zygm. Węclewski; odb. z Bibl. Warsz.). 1864,
3425 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Lysistrata czyli wojna i pokój, komedya w 4 aktach prozą podług... ułożył dla sceny krakowskiej St. Koźmian. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896,
3426 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Rycerze. Komedya... grana w 425 roku przed Chrystusem w Atenach. Przedstawiona w Styczniu 1873 roku na scenie krakowskiéj w tłómaczeniu Józefa Szujskiego. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera w Warszawie, Daniłowicza nr. 619. (Oddruk z Bibliot. Warsz.), 1875,
3427 Arystofanes (450–380 p.n.e.). Komedya Rycerze, akt I. z oryginału wierszem przełożył i wstępem opatrzył Franciszek Konarski, słuchacz filoz. w Uniwersytecie lwowskim. (Odbitka z Albumu uczącéj się młodzieży polskiéj, poświęconego J.I. Kraszewskiemu). Lwów, druk. Gazety Narodowéj, 1879,
3428 Arystofanes (450–380 p.n.e.).
3429 Arystokracja,
3430 Arystomen,