Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107133 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Zapiski z X. międzynarodowego kongresu lek. w Berlinie i ogólny pogląd na tenże. Napisał Dr. J. Koszutski. (Odb. z Nowin Lekarskich 1890). Poznań, nakł. i druk. Franciszka Chocieszyńskiego, 1891,
107134 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Jak żywić niemowlęta i dzieci oraz krytyczny pogląd na sztuczne pożywki dla tychże. Napisał Dr. ... lekarz kobiet i dzieci w Poznaniu. Poznań, nakł. autora, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1888,
107135 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896).
107125 Koszutski Jan Napoleon, profesor języka niemieckiego w liceum w Douai (1811-1888).
107124 Koszutski J.
107090 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Obrazek historyczny Mielżyna i kościoła parafialnego w Mielżynku. Napisał X.... Dochód przeznaczony na pokrycie kosztów odnowienia kościoła mielżyńskiego. (Przedruk z Wielkopolanina). Poznań, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1887,
107091 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Święci Cyryl i Metody pierwsi apostołowie słowiańscy przez X. ... Na pamiątkę tysiącletniej rocznicy pierwszego apostolstwa chrześciańskiego w zachodniej Słowiańszczyznie wraz z programem tejże uroczystości. Na korzyść Ochronki w Mielżynie. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego, 1863,
107092 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Święci Cyryl i Metody, pierwsi Apostołowie Słowiańscy, przez X. ... Wydanie drugie przejrzane i pomnożone. Tamże [Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego], 1883,
107093 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Święty Jan Kanty patron Królestwa Polskiego przez Ks. Hil. Koszutskiego. Bytom-Rozbark, nakł. i druk. Wydawnictwa Katolika, 1889,
107094 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Święty Stanisław Kostka patron Królestwa Polskiego i jego wiek przez Ks. ... Część I. Z wizerunkiem: Komunia cudowna. Poznań, nakł. autora, druk. Jarosława Leitgebra, (skład główny w Księgarni Katolickiej w Poznaniu), 1882,
107095 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Święty Symplicyusz. Obraz rzeźbiarstwa za czasów Dyoklecyana. Przez X. H. Koszutskiego. Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. St. Romana, 1881,
107096 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Ampeliusza, kowala przez ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek). Poznań, Wydawnictwo Jim. ks. Fr. Bażyńskiego, 1877,
107097 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Baldomera, kowala przez X. H. Koszutskiego. (Odb. z Pielgrzyma). Pelplin, nakł. J. N. Romana, druk. St. Romana, 1879 (1880),
107098 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Doroteusza, Mularza. Napisał Ksiądz Hil. Koszutski. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1878,
107099 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot Świętego Eligiusza, Patrona kowali i ślósarzy. Przez Ks.... Tamże [Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona)], 1877,
107100 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Guilielma patrona piekarzy, przez X. H. Koszutskiego. (Odb. z Pielgrzyma). Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. St. Romana, b. r. (1879),
107101 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętej Jadwigi księżny szląskiej i polskiej, patronki Królestwa Polskiego. Przez Ks. ... Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego; Lwów, K. Wild, J. Milikowski; Warszawa, M. Glücksberg, Gebethner & Wolff, 1872,
107102 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Jana Egipskiego Cieśli, przez X. H. Koszutskiego. (Odb. z Pielgrzyma). Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, (druk. St. Romana), 1879,
107103 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętej Justy. Poznań, 1878.
107104 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka biskupa krakowskiego, patrona Królestwa Polskiego. Przez Ks. ... Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1870,
107105 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot X. Dr. Feliksa Kozłowskiego opisał X. ... Dziekan i Proboszcz Mielżyński. (Odb. z Tygodnika Katolickiego). Poznań, w komisie T. H. Daszkiewicza, druk. A. Schmaedickego, 1873,
107106 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Kryspina, patrona szewców. Przez X. H. Koszutskiego. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. Ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1877,
107107 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Stanisława biskupa krakowskiego i męczennika, patrona Królestwa Polskiego przez Ks.... Część pierwsza. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, XIII). Poznań, nakł. ks. Bażynskiego, 1867,
107108 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Walfarda, patrona rymarzy i stolarzy przez X. H. Koszutskiego. Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażynskiego (Władysława Simona), druk. Władysława Simona, 1877,
107109 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot Świętego Walfarda, patrona rymarzy i stolarzy. Przez X. H. Koszutskiego. Wydanie drugie. Tamże [Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażynskiego (Władysława Simona), druk. Władysława Simona], 1893,
107110 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot świętego Wojciecha biskupa i męczennika, patrona Królestwa Polskiego, przez Ks. ... Z ryciną i melodyją do pieśni Boga-Rodzica. (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, IV). Poznań, nakł. Ks. Bażynskiego, w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spółki, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1864,
107111 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot ś. Wojciecha, skreślony przez Ks. H. Koszutskiego proboszcza w Mielżynie. (Rok Wiejski zeszyt II i III). Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego, 1865,
107112 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Chwalebny żywot św. Wojciecha biskupa i męczennika podług najlepszych źródeł na nowo opracował Ks. H. Koszutski, dziekan i proboszcz w Mielżynie. Dochód na ochronkę św. Wojciecha w Gnieźnie. Gniezno, nakł. Straży św. Wojciecha, Poznań, Księgarnia Katolicka, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1885,
107113 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Chicago, druk. i nakł. Wł. Dyniewicza, 1881,
107114 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywot św. Wojciecha skreślony przez ... Chicago, Dyniewicz, 1882;